Hibaüzenet

Strict warning: Only variables should be passed by reference eval() függvényben (/chroot/home/zimonyiz/zimonyizoltan.hu/html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code 6 sor).

Serfőző Simon

Serfőző Simon köszöntése

A költő belül ég, sorsát faggatja, de énjét a társadalomból építi, ezért, ha magára hagyod, kicsit parázslik, mégis füstjével fojtódik, elhamvad. Kell, hogy szabadon égjen, mindenki láthassa, körülállja, érdeklődése friss oxigénjével tüzét felszítsa.
Serfőző Simon is szabadabb égre, nagyobb levegőre vágyott, amikor még gyerekfejjel a zagyvarékasi kicsi, tanyai világból nekivágott az országnak, hogy életét–sorsát–világát szétkiáltsa, tanítsa.

"Dolgozik, szenvedteti magát"

Öt éve már, hogy Serfőző Simon drámai telítettségű önarcképet festett első kötetében. Friss, népi szürrealizmussal és realizmussal fogalmazta meg lírai önéletrajzát úgy, hogy az életrajz (a tanya, a szülők, az elszakadás a származtató, így otthonosabb világtól, a katonáskodás, a város idegenségébe érkezés) stációit is a kötetbe rajzolta, s felmutatta az új közösségbe épülés szándékát is. Hozzátok jöttem – írta féltő figyelemmel első verseskönyve fölé a címet. Vajon az egész közösséget kereső kéznyújtása elfogadásra talál-e, meghallgatják-e szavát, mellyel a mai ember gondját-örömét készül szólaltatni, megízesítve az elhagyott, jász-kun szülőföld nyelvi zamatával, emberi példájával, a sokszázados múlt hagyományaival, otthoni emlékekkel? Ez a kérdéskomplexum feszül bemutatkozó könyvének darabjaiban.

"Háborúk járta égtájak" alatt

Serfőző Simon, noha a személyes életútja már két évtizede különvált az övéitől, Anteuszként érinti meg ma is a hazai földet, hogy költői erejét visszanyerje. Négy verskötetében, ri­portjaiban és drámáiban szinte kizárólag a húszéves koráig átélt, s azóta csak közvetve bőví­tett élményi alaprétegből merít, a lírai én az otthoni világ részeként jelenik meg legújabb mű­veiben is, jó, ha hellyel-közzel rábukkanunk a közösségéből kivált költő immár külön valóságára, saját történetére, tipródásaira.

Otthontalanok

Serfőző Simon egy Zagyvarékas melletti tanyán, paraszti sorban cseperedett föl. Első verseivel a hatvanas évek legelején jelentkezett, amikor az iparosítás, a mezőgazdaság kollektivizálása átformálta a parasztság hagyományos életvitelét, földtulajdon fogalmát. Ha valaki nem akart belépni a téeszbe, s a megbélyegzett egyéni gazdálkodást sem vállalta, beadhatta a földjét a közösbe, és mehetett a városba megélhetés után nézni. 
Feliratkozás RSS - Serfőző Simon csatornájára