Hibaüzenet

Strict warning: Only variables should be passed by reference eval() függvényben (/chroot/home/zimonyiz/zimonyizoltan.hu/html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code 6 sor).

Adatlap

Személyi adatok

Név: Dr. Zimonyi Zoltán
Születési hely és idő: Miskolc, 1943. január 6.
Szülők:             Dr. Zimonyi József (1910-1945) MÁV-titkár
                      Földvári Kornélia (1912–2004) tanítónő
Házastárs:       Makray Erzsébet Estilla (Győrszentiván, 1944. auguszus 17– Piliscsaba, 2015. december 22.) kohómérnök
Gyermekek:     ~ Péter (1971) franciatanár, [nős, felesége Gosztola Réka angoltanár, gyermekeik ~ Luca, Sebestyén, Vilmos]
~ Zsófia (1974) magyar–lengyel–történelem szakos tanár [házas, férje Borbély László matematika–fizika szakos tanár, gyermekük: Borbély Sára Anna és Borbély Soma Bálint]

Szakmai adatok

Iskolák
Miskolci Vörösmarty Mihály Általános Iskola, XII. számú Általános Iskola, Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc), Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)
Diploma
KLTE BTK magyar nyelv- és irodalom–történelem szakos középiskolai tanár és okleveles népművelő, 1966, száma: 854/1966.B.
Bölcsészdoktorátus, KLTE, 1973, száma: 1132-IV.- 51. /1973. etsz.
Nyelvvizsga
Középfokú német nyelvvizsga, Idegennyelvi Továbbképző Központ, Bp., Rigó utca, száma: Á 017214/1981.
Munkahelyek, beosztás
1966-1973: Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc, tanár, heti három nap a Miskolc megyei jogú Városi Tanács Művelődésügyi Osztályára berendelt népművelési előadó
1969-1973: Napjaink irodalmi és kulturális folyóirat tiszteletdíjas munkatársa, a prózarovat vezetője
1973-1978: Napjaink irodalmi és kulturális folyóirat szerkesztő, főszerkesztő-helyettes
1978-1980: Kulturális Minisztérium Irodalmi és Tájékoztatási Főosztály Irodalmi Osztály, főelőadó, 1979- osztályvezető
1981-1990: Látóhatár folyóirat, főmunkatárs
1988-1991: Herman Ottó Múzeum, Miskolc, irodalmi osztály vezetője (másodállás)
1991-1994: Szily Kálmán Szakközépiskola, Bp., tanár
1994-1998: Qualitas Gimnázium és Szakközépiskola, Bp., XXIII., Nyír utca 22., tanár, magyar munkaközösség vezető
1998-2006 Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest, VIII. Horánszky Nándor utca 11. 1085, igazgatóhelyettes
2007. január 1-jétől nyugdíjas
Akkreditáció
1995-2000, 2000-2005: érettségi elnök
Egyéb oktatási tevékenység
1996, 1997, 1998, 2000,: Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor (Szabadka); előadó
1997, 1998, 2000: Vajdasági Magyar Pedagógusszövetség Nyári Akadémiája (Szabadka) kárpátaljai, erdélyi, felvidéki, horvátországi, szlovéniai, vajdasági és magyarországi pedagógusok továbbképzése; előadó
2002: mérési biztos (OKÉV)
Elméleti pedagógiai tevékenység
1989-1992: Helyi regionális irodalomoktatási kísérlet, BAZ  megye
1997-1998: A Qualitas Gimnázium pedagógiai programjának és a helyi tanterv szakmai (magyar nyelv- és irodalom, történelem) részének kidolgozása
Egyéb jártasságok
Számítógépes felhasználói (WinWord, Excel, MSPubliser, QuarkXPress)
ECDL számítógépes vizsga - 2007
Kiadványszerkesztés (folyóirat, könyv, iskolaújság, évkönyv,)
Rendezvényszervezés, külső (irodalmi, egyéb művészeti, tudományos) kapcsolatok
Szakmai, közéleti tevékenység
1974 - Miskolci Rövidfilmszemle zsűritag
1975-78: TIT BAZ Megyei Szervezet Irodalmi Szakosztály, elnök
1989-99:  újKilátó Irodalompártoló Egyesület, elnök
1990-    : Orpheus irodalmi folyóirat, főszerkesztő, kiadó
1990-93: Tokaji Írótábor Egyesület, titkár
1991: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, tudományos titkár
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Magyar Írószövetség, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Kazinczy Ferenc Társaság tagság
Külföldi utak, jelentősebb ösztöndíjak
1976: Collegium Hungaricum, Bécs (3 hónap)
1978: Magyar Műhely Találkozó, Párizs–Marly le Roi
Díjak, kitüntetések
1973: A szocialista kultúráért
1988: Szabó Lőrinc-díj
1994: Literatúra-díj
2006: Vörösmarty emlékplakett
Kutatási, publikációs terület
A huszadik század magyar irodalma (népi irodalom, Németh László, Féja Géza), Miskolc és Borsod–Abaúj–Zemplén megye irodalmi hagyományai
Publikációk
Könyvek:
Literatur Ungarns 1945 bis 1980, Volk und Wissen Verlag, Berlin, 1984 (társszerző: László Németh von Zoltán Zimonyi 88–100. S.)
Irodalmi lapok, lapkísérletek Miskolcon 1880-1956, Miskolc, 1987
Öt közelkép (tanulmányok), Miskolc, 1989
Új Magyar Irodalmi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Bp., 1994 (társszerző szócikkek szerzője)
Továbbá számos, folyóiratban, napilapban, évkönyvben megjelent tanulmány, cikk (Napjaink, Alföld, Tiszatáj, Életünk, Forrás, Új Forrás, Új Horizont, Palócföld, Új Írás, Győri Műhely, Borsodi Művelődés, Irodalomtörténet, Irodalomismeret, New Hungarian Quarterly, Új Tükör, Élet és Irodalom, Magyar Nemzet, Népszava, Magyar Hírlap, Déli Hírlap, Észak-Magyarország, Hét (Pozsony), Könyvvilág, Válasz évkönyv, Fonyódi Helikon, Herman Ottó Múzeum Közleményei)
Szerkesztés

Folyóirat

Napjaink (1969-1973): prózai rovat, 1973-1978: főszerkesztő helyettes, Látóhatár (1981-1990): főmunkatárs
Orpheus (1991-1999): főszerkesztő, kiadó

Könyvek

„Az ének megmarad” Hetek antológia [Ágh István, Bella István, Buda Ferenc, Kalász László, Raffai Sarolta, Ratkó József, Serfőző Simon] (Miskolc, 1985; válogatás, szerkesztés, utószó)
Két évad könyve [Miskolci Nemzeti Színház, 1989/90; 1990/91] (Miskolc, 1992, szerkesztés, utószó Körtvélyesi Erzsébettel)
Olvasókönyv Abaúj, Borsod, Gömör és Zemplén irodalmából, kéziratban
Fiatal írók tanácskozása, Lillafüred, 1969.Dokumentumok (Teljes jegyzőkönyv, jegyzetek, dokumentum-melléklet. Budapest, 1995.; szerkesztés, szöveggondozás, jegyzetek)
Történelemi lecke. Az 1991. évi Tokaji Írótábor tanácskozása. A Tokaji Írótábor a sajtóban, 1972-1992. (Szerk.: Zimonyi Zoltán, a bibl. szerk.: Székelyné Forintos Judit.) Miskolc, 1992, [Tokaji Írótábor Egyesület]. 275 p. Ill. (A Tokaji Írótábor évkönyvei, 1.)
Korforduló. Kísérletek és változatok az autonómiára, 1968–1992. Az 1992. évi Tokaji Írótábor tanácskozása. (Szerk.: Zimonyi Zoltán.) Miskolc, 1993, [Tokaji Írótábor Egyesület]. 279 p. Ill. (A Tokaji Írótábor évkönyvei, 2.)
A magyar irodalom és kultúra változásai, 1990-1993. (Szerk.: Zimonyi Zoltán.) Miskolc, 1994, [Tokaji Írótábor Egyesület]. 294 p. Ill. (A Tokaji Írótábor évkönyvei, 3.)
 
 
 
Irodalmi muzeológiai gyűjtőmunka
1983-1985: Hangfelvételek készítése a Petőfi Irodalmi Múzeun Hangtára részére B.–A.–Z megye 1945–1956 közötti irodalmi életére vonatkozóan [Bihari Sándor, Borsodi Gyula, Gyárfás Imre, Kalász László, Kabdebó Lóránt, Serfőző Simon, Juhász József interjúk]
Kiállítások
Irodalmi hagyományok Borsod–Abaúj–Zemplén megyében (Miskolc, 1973. október 5.–december 31. Miskolci Városi Könyvtár József Attila Klubkönyvtár, forgatókönyv, rendezés)
A Napjaink negyedszázada (kiállítási forgatókönyv, 1986. december, a kiállítás 1987-ben létrejött, a forgatókönyv felhasználásával, de csak részben annak alapján)
Garai Gábor emlékkiálítás (Miskolc, 1988. június, Miskolci Városi Könyvtár József Attila Klubkönyvtár, forgatókönyv, rendezés [Mile Lajossal]
Egy diákbarátság története. Viljo Tervonen magyarországi kapcsolatai (Bp., 1993. Szily Kálmán Szakközépiskola iskolai múzeuma)
Tiltott gondolatok szabad polcokon (1991. május, Miskolc, Megyei Könyvtár, a PIM, Herman Ottó Múzeum és a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat, anyaggyűjtás, szervezés, rendezés, megnyitó)
Ismeretterjesztő írások
A panorámai mutatványtól a filmfesztiválig I–VI. Ismeretterjesztő cikksorozat, Déli Hírlap, 1970. december 28–1971. január 4.
Vezérlő kalauz irodalmi emlékeinkhez I–VI. Ismeretterjesztő cikksorozat. Déli Hírlap, 1973. október 1–6.
Előadások, megnyitók
Irodalmi hagyományok Borsod–Abaúj–Zemplén megyében Az 1973. évi múzeumi és műemléki hónap nyitó tudományos ülésszakán Miskolcon, 1973. október 5.
A 25 éves Alföld köszöntése, Debreceni Irodalmi Napok, 1974. nov. 22.
Vita pályakezdő költőkről. Magyar Írószövetség, 1974. [Makay Ida, Sárándi József, Kovács István, Kemsei István, Pécsi Gabriella, Szentmihályi Szabó Péter]
Bekötőút épült. A tatabányai Új Forrás estje, Tatabánya, 1975 február
Mérlegen a fiatal magyar prózairodalom. A Fiatal Írók József Attila Köre konferenciája, Balatonberény, 1975. augusztus 26-27.
A soroksári ünnepi könyvhét megnyitója, 1979 május
Fonyódi Helikon: Irodalmi folyóiratainkról  1980
Költészet napi megemlékezés, Miskolc, 1980-as évek
Hetek-est, Miskolc, Megyei Könyvtár, 1985
Hetek-est, TIT Kossuth Klub, Budapest, 1985 (bevezető előadás, a beszélgetés animátora, rádiófelvétel)
A Magyar Kultúra Napja miskolci megnyitója, 1989
Tokaji Írótábor előadások
Médiaszereplés
Magyar Rádió Miskolci Stúdiója (interjúk a Napjainkról, irodalmi évfordulókról, az Orpheusról, a Tokaji Írótáborról stb.)
Magyar Rádió:
Szilágyi János Senki többet harmadszor vetélkedő műsorában vendég (feladványkészítő és zsűror)1970-es évek
Írók nyomában Miskolcon. „Temetők a parton” Hársing Lajos műsorának forgatókönyve, 1978
Irodalmi Újság című műsorban több interjú, irodalomtörténészi közreműködés (Tokaji Írótábor, Féja Géza stb.)
Muzsikáló reggel vendége több alkalommal (Orpheus, Tokaji Írótábor)
Vasárnapi Újság induló évfolyamaiban két ízben is isnterjú az Új Kilátó Irodalompártoló Egyesületről
Magyar Televízió
Kerekasztal-beszélgetések (Napjaink folyóirat bemutatása, 1972, Napzárta műsorok (Tokaji Írótábor, 1990–1994), Tokaji Írótábor összefoglalók (MTV2, 1991–1994)