Dokumentumok

Édesapám levele a születésemről

Édesapám levele a születésemről
Kedves Lacink!
 
Ma kaptuk meg f. hó 5-én írott leveledet. A leveledben tett szemrehányás ösztökélt arra, hogy írjak azonnal Neked. Elhiszem, hogy rosszul esik Neked, hogy csak lapon írunk röviden, ennek azonban a legfőbb oka, hogy nem érünk rá. Akár hiszed, akár nem, annyi minden dolgunk van, hogy az ember szinte észre sem veszi, hogy már este van. Eddig Mária foglalt le nagyon, most pedig itt van Zoltán úrfi is.

Makrai Antal életírása

Makray Antal
Makray Antal (1890–1965) apai ágon feleségem nagyapja, gyermekeink dédapja. Nem ismertem. Fennmaradt utána egy A/5-ös formátumú, zöld keménykötésű könyvecske 72 oldalnyi befejezetlen feljegyzéssel az életéről, benne egy kitépett vonalas irkalap, amelyen felsorolja munkahelyeit. Valószínű, hogy nyugdíja megállapítása táján, szolgálati évei számítgatásakor adhatta a fejét az életírásra, mert abban is szinte csak a munkahelyeire összpontosított, a megélhetésre. A befejezetlenség is erre utal, nyugdíjaztatása után nem folytatta életrajzát. Családi életéről alig–alig írt, felesége nevét az utolsó lapokon említi először, fia (apósom) nősüléséről is csak onnan tudunk, hogy nyomorukat említve megjegyzi: még Laci fia esküvői cipőjét is élelemre kellett cserélni.

Belépési nyilatkozat a Magyar Írók Szövetségébe (1987)

Tisztelt Elnök Úr!
Sosem törekedtem Írószövetségi tagságra. Már a Fiatal Írók József Attila Köréből is lett volna út az „átjelentkezésre”; a szövetség korábbi vezetőitől a belépésre biztatást, sőt felszólítást is kaptam. Magamat azonban írófélének tartom inkább, mint írónak; ma már negyven múltam, önálló könyv és ismertség nélkül az irodalom perifériáján élek és dolgozom. A pálya szélén álló másod–harmad vonal beáradása pedig tehertétele egy művészeti szövetségnek; kritikus helyzetben, az élvonal kiválásával létrejött légüres térbe „sümpölygő aljként” benyomulni egyenesen ízléstelen. Nem kevés vívódással, ellenérzéseimet legyűrve most mégis arra az elhatározásra jutottam, hogy a magyar irodalom kiváló egyéniségeinek kilépése és a szövetségről megjelent nyugtalanító, az ott eluralkodott szenvedélyekről és rossz szellemről szárnyra kelt hírek és nyilatkozatok ellenére is felvételemet kérjem a szövetség tagjai sorába.

A Tokaji írótábor dokumentumaiból 1990-1993

 
1989 nyarán a Hazafias Népfront B.A.Z. megyei Bizottsága szervezésében együttlévő 17. Tokaji írótábor közössége ún. intézőbizottságot választott, többek között azzal a felhatalmazással, hogy a bizottság dolgozza ki a tábor önkormányzatát. Az intézőbizottság, amelynek összetétele megegyezik az alakuló közgyűlésen jelenlévőkkel, e felhatalmazás alapján kezdeményezi Tokaji Írótábor néven egyesület alapítását. A mai napon, az 1989. évi II. tv. rendelkezéseinek megfelelően megtartotta alakuló közgyűlését, amelyen megvitatta és elfogadta a jegyzőkönyvhöz csatolt alapszabályzatot.
Budapest, 1990. április 3.
.

Kamaszfia elbeszélése Édesapja haláláról

Egy finn-magyar diákbarátság története

John Kardinal levelei nővéréhez

Levelesládámból

Költők lexikona

Feliratkozás RSS - Dokumentumok csatornájára