Serfőző Simon köszöntése

Serfőző Simon köszöntése
 
Miskolc megyei jogú Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 1970. augusztus 20-án a város irodalmi életének fejlesztése során kifejtett lelkiismeretes munkája, az elmúlt években nyújtott művészi teljesítménye elismeréséül Serfőző Simon költőt Miskolc város Irodalmi Díjával tüntette ki.
 
A költő belül ég, sorsát faggatja, de énjét a társadalomból építi, ezért, ha magára hagyod, kicsit parázslik, mégis füstjével fojtódik, elhamvad. Kell, hogy szabadon égjen, mindenki láthassa, körülállja, érdeklődése friss oxigénjével tüzét felszítsa.
Serfőző Simon is szabadabb égre, nagyobb levegőre vágyott, amikor még gyerekfejjel a zagyvarékasi kicsi, tanyai világból nekivágott az országnak, hogy életét–sorsát–világát szétkiáltsa, tanítsa. Hozzátok jöttem – írta első verseskötete fölé féltő figyelemmel, vajon az egész közösséget kereső kéznyújtása elfogadásra talál-e, meghallgatják-e szavát, mellyel a mai ember gondját szólaltatná, megízesítve az elhagyott jászkun szülőföld nyelvi zamatával, emberi példájával, a sok százados múlt hagyományaival, otthoni emlékekkel?
Serfőzőt a város befogadta. Adott keservet, kenyeret, idegenséget és ismerősöket, otthontalanságot és otthont. Fórumot a világ elé állásra és fiókban hagyott verseket.
Nemrég érkezett, bele sem talált az itteni szokásokba, s máris gazda lett. Előbb a népművelés, majd az irodalom hivatalosa. Teremtő és szervező munkása az arcát kereső városnak.
Sosem mondta, de várta az elismerést. Barátoktól jó szót, pályatársaktól figyelmet, útbaigazító tilalomfákat, poézisét megerősítő szíves véleményt. Szüksége is van rá, nehogy megtorpanjon, nehogy kifulladjon, hisz eddigi két kötetével érkezett csak pályája igazi meredélyéhez, melyre fel kell kapaszkodnia. Ha bírja is tüdővel és inakkal, az elismerés magasabbra, messzibb segítheti. Ezért a mostani díj, Miskolc város megbecsülése nemcsak a múltat lezáró elismerés, de újabb érdemek ihletője is lehet. És lesz is – bízzunk Serfőzőben! S köszöntsük mi is — 28 évesen, kétéves rovatvezetői szorgalommal, két kötetnyi betakarított terméssel a háta mögött Miskolc város, új (második) irodalmi díjasát: Serfőző Simont.
 
Napjaink, 1970. 9. sz. (szeptember) 12. oldal