A Tokaji írótábor dokumentumaiból 1990-1993

1.
Körlevél
Kapták az Előkészítő / Intéző Bizottság tagjai
 1. Papp Lajos, Miskolc
 2. Serfőző Simon, Miskolc
 3. Sáray László, Miskolc
 4. Balla Gyula, Budapest
 5. Bartis Ferenc, Budapest
 6. Hegyi Imre, Miskolc
 7. Tarján Tamás, Budapest
 8. Székelyhidi Ágoston, Hajdúböszörmény
 9. Tóth László, Budapest
Budapest, 1990. január 16.
Kedves Barátom!
 
Rossz hírről tájékoztatlak: a népfront szervezete, így a BAZ megyei Bizottsága is, nehéz helyzetbe került, kétséges a jövője. Így a tokaji írótáboré is.
E bajban némi szerencse, hogy a tábor közössége legutóbb 10 tagú előkészítő (intéző) bizottságot választott, azzal a felhatalmazással, hogy két táborozás között mi intézzük az ügyeket. Közelebbi feladatul adta, hogy készítsük elő az 1990. évi programot, s dolgozzuk ki a tábor önkormányzati statútumát.
Sáray Lászlóval (ő, mint tudod, a népfront megyei titkára, kezdettől a tokaji írótábor mindenese) úgy látjuk, hogy ebben a helyzetben az előkészítő bizottságnak „válságstábként” is működnie kell, önálló felelősséggel a tábor jövőjéért, addig is, amíg a népfront helyzete tisztázódik. Megbízóinkkal szembeni kötelességünk ez.
E tájékoztatón túl gyors, helyzetértékelő megbeszélést hívunk össze; hogy időt takarítsunk meg, külön a bizottság miskolci és külön a budapesti tagjai részére, a kimaradottal [Székelyhidi Ágoston] pedig levélben konzultálunk. A megbeszélésekről összefoglalót és emlékeztetőt készítünk, s elküldjük valamennyiőtöknek. A továbbiakat a közös álláspont szabja majd meg.
Mellékelem a bizottság névsorát és címét, hogy közvetlen kapcsolatba léphessetek egymással.
A miskolciak megbeszélését január 23-án, kedden du. 3 órakor tartjuk a Napjaink Szerkesztőségében, a pestiekét telefonon szervezem meg. Kérem a miskolciakat, hogy minden külön további értesítés nélkül jöjjenek el a megbeszélésre.
Megbecsüléssel üdvözöl:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
2.
Zimonyi Zoltán Székelyhidi Ágostonnak
Budapest, 1990. január 17.
Kedves Guszti!
 
Mellékelem a tájékoztató körlevelet, s arra kérlek, írd meg mielőbb levélben: hogyan látod ebben a helyzetben a bizottság szerepét, kezünkbe vegyük-e a tábor megmentését, vagy csupán fogalmazzunk meg egy körlevelet, amelyben valamennyi, múlt nyári táborozónak, illetve a törzstagoknak bejelentjük, hogy feloszlattuk önmagunkat [a bizottságot].
Ha amellett vagy, hogy „válságstábként” működjünk, tégy javaslatot további személyekre, kikkel kellene kiegészítenünk magunkat, s vázold fel, mi a legfontosabb teendő szerinted, hogyan, milyen anyagi eszközökkel tarthatjuk fenn, szervezhetjük meg a tábort.
 
Megbecsüléssel üdvözöllek:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
3.
Papp Lajos Zimonyi Zoltánnak
 
Dr. Zimonyi Zoltán
Budapest
Kedves Zimonyi!
Leveled a mai napon kaptam meg; sajnálom, mert így a megbeszélésen – legjobb akaratom mellett sem – tudok részt venni. A héten szabadságon vagyok, s más, fontos ok miatt holnap Budapestre kell utaznom.
Mint bizonyára a Napjaink októberi számában közölt „apokrif” nyílt levelemből is értesültél róla, az írótáborban alaposan meglepett a tanácskozás utolsó napjának utolsó felszólalásaként elhangzott bejelentés az „ideiglenes intézőbizottság” megalakításáról. Maradtak ekkorra már vagy tízen a résztvevőkből, így mások nem is igen figyeltek oda a felszólalóra. Pedig tehették volna: hisz egy nappal előbb ugyancsak az ő szájából egy teljesen másféle tartalmú javaslatot hallottunk és fogadtunk el – lényegesen nagyobb létszámban. E javaslat egy öttagú szerkesztő bizottságra s egy konkrét témájú tanácskozás létrehívására, valamint annak témájára vonatkozott.
Mármost, nem tudván, mihez tartsam magam, elhatároztam a következőket: én az ideiglenes intézőbizottság munkájában részt venni nem kívánok. Már azért sem, mert nem értek egyet a „válságstáb” megfogalmazással. Az írótábor tizenöt éven keresztül évről évre minden különösebb válság és válságstáb nélkül létrejött, funkcionált; zavart legfeljebb az innen és onnan – Te csak tudod, kikre-mikre gondolok – felhangzó kételyek, fenntartások, támadások és fúrások okoztak. Az írótábor, mint eddig, 1990-ben is létrejöhetne hát akárminő „válságstáb” nélkül.
Az eddigiek természetesen „személyes” vélekedések. A Napjaink készségesen vállalja továbbra is, hogy a lapban közli az írótábor tanácskozásainak változó, a körülményektől függő műfajú (tudósítás, jegyzőkönyv-reprodukálás, összeállítások, stb.) ismertetését. Vállaljuk, hogy a szerkesztőség tagjai – ki-ki érdeklődésének, hajlamának, s szabad idejének megfelelően – részt vesznek az írótáborban és annak munkájában. Az írótábor felelős szervezeti gazdájának azonban egyedül a Hazafias Népfrontot tekintjük a korábbiakban is.
Végül: ha más helyetek nincs, a Napjaink Szerkesztőségének tárgyalószobáját további írótábori előkészítő megbeszélésekre igénybe vehetitek, utólagos hozzájárulásom nélkül is. Persze, azért jó, ha időben értesülünk a dologról, nehogy valami félreértés támadjon belőle a későbbiekben.
Miskolc, 1990. január 22.
Üdvözlettel:
Papp Lajos
 
4.
Telex
Székelyhidi Ágoston a Napjaink Szerkesztőségének
 
Észak-Magyarország Szerkesztősége – Miskolc
Kérem, ezt a szöveget szíveskedjenek eljuttatni a Napjaink szerkesztőségébe, ahol ma három órakor tanácskozás kezdődik az itt érintett tárgyról. Köszönettel:
Székelyhidi Ágoston – Hajdúböszörmény
 
Napjaink Szerkesztősége – Miskolc
A Tokaji Írótábor ügyben az alábbiakat javaslom:
Intézőbizottságunk tavaly annak a tervnek megvalósítására kapott felhatalmazást, hogy 1990-ben elősegítse a hazai és a külföldi önálló irodalmi szervezetek, társaságok, szellemi műhelyek képviselőinek első találkozóját. Ezt a célt fejezte ki a megválasztott intézőbizottság személyi összetétele is.
A találkozó összehívása változatlanul időszerű, sőt ezt megerősítették a Magyar Írószövetség közgyűlésének és a külföldön élő magyarság körülményeinek új elemei.
Egyfelől a nemzetközi keret, másfelől a hazai többpártrendszer viszonyai mellett érvelnek, hogy politikán kívüli védnökséget kérjünk fel, így a Magyarok Világszövetségét, a Művelődési Minisztériumot és a Magyar Írószövetséget. Támogatóként gondolhatunk a Soros Alapítványra is. Természetesen képviselőiknek helye lenne az Intézőbizottságban ezután.
Tokaj és Borsod mint színhely megmaradna a hagyományok, a kialakult szokások miatt is, meg azért is, hogy az új szellemi központok az egész országot behálózzák. Változást az jelenthetne, hogy a szervezés a védnökséghez igazodna. Ebben az eddigi tekintélyes, eredményes és hozzáértő személyek így vennének részt. A közelebbi szervezés bérleti formában is megoldható, a helyi szervezetek hozzájárulásával.
Ha a találkozó így megvalósul, akkor – hasznosítva a legutóbbi debreceni irodalmi napok és a sokban hasonló hajdúsági nemzetközi művésztalálkozó tapasztalatait is – elsősorban nem a megjelenés, a szereplés esélyeit érdemes napirendre tűzni, hanem az irodalom és az új egyetemes nemzetfelfogás összefüggéseit.
Ez az első találkozó dönthetne aztán a folytatásról.
Zimonyi Zoltán levelét ma kaptam meg. Személyesen azért nem utazhattam Miskolcra, mert ezekben az órákban előre megszervezett pártközi megbeszélésen veszek részt a választásokról.
Barátsággal üdvözlök mindenkit!
Székelyhidi Ágoston
Hb., 1990. január 23.
 
5.
Székelyhidi Ágoston Zimonyi Zoltánnak
 
Kedves Zoli!
Leveled tegnap kaptam meg. Biztos lévén abban, hogy a miskolciak nemcsak az írótábor ügyét, hanem a változásokat is komolyan veszik, a mellékelt javaslatokat telexen elküldtem a Napjaink szerkesztőségébe. Gondoltam, ezzel elindul az érdemi munka (igaz, már az Írószövetség közgyűlésén beszéltünk ilyesmiről Serfőző Simivel, illetve Glatz Ferenccel és Baczoni Gáborral).
No, erre megérkezik ma Papp Lajos levele. Zűrzavaros helyzet keletkezett így, vagyis a mérlegelő közös tanácskozást megelőző személyes állásfoglalással. De tény: a HNF politikai természete tehertétel lenne az írótábor szervezésében, bizonytalanságáról nem is szólva (anyagiak stb.). Ezért javasoltam a politikán kívüli és az új arculathoz igazodó védnökséget; ezt a megoldást. (Tekintettel a hagyományteremtő intézmények és személyek sérthetetlenségére is.)
Javaslataimat fenntartom.
Kérem válaszodat.
Hb., ’90. I. 24.
Baráti köszöntéssel: Sz. Guszti
 
 
6.
Feljegyzés
a tokaji írótábor intézőbizottságának megbeszéléseiről
 
Az 1989. évi tokaji írótábor tíztagú intézőbizottságot választott, azzal a felhatalmazással, hogy
 • a bizottság készítse elő az 1990. évi programot (közelebbről a hazai és külföldi önálló irodalmi szervezetek, társaságok, szellemi műhelyek képviselőinek első találkozóját);
 • dolgozza ki és terjessze elő a tábor önkormányzatának a tervezetét.
A bizottság összetétele: Papp Lajos (Napjaink), Serfőző Simon (Napjaink, írócsoport), Sáray László (Népfront), Zimonyi Zoltán (újKilátó Irodalompártoló Egyesület), Balla Gyula (Magyarságkutató), Bartis Ferenc, Hegyi Imre, Tarján Tamás, Székelyhidi Ágoston, Tóth László.
Az intézőbizottság személyi összetétele a fent említett feladatokat fejezi ki.
Időközben azonban új helyzet alakult ki, s ez alapvetően érinti a tokaji írótábort. A közéleti, politikai változások során bizonytalanná vált ugyanis a Hazafias Népfront jövője, így kétséges, hogy, hogy a tábor alapító gazdája, a népfront BAZ megyei bizottsága megmarad-e, s ha igen, milyen szervezési, technikai, anyagi eszközökkel rendelkezik majd. Ezért az intézőbizottságnak várhatóan foglalkoznia kell – a tartalmi szervezési segítség mellett – az anyagi feltételek előteremtésével és a tábor megszervezésével is.
Ennek az új helyzetnek megfelelően került sor az intézőbizottság első helyzetértékelő megbeszélésére, idő és pénzmegtakarítás érdekében külön csoportokban, s részben levélben. A bizottság budapesti tagjai (Tarján Tamás, Tóth László, Balla Gyula és Zimonyi Zoltán – Bartis Ferenc kimentette magát, de együttműködési készségét bejelentette) január 22-én a Belvárosi Kávéházban, a miskolciak (Hegyi Imre, Serfőző Simon, Sáray László és Zimonyi Zoltán) január 23-án a Napjaink szerkesztőségében találkoztak, Székelyhidi Ágoston telexen küldte el a véleményét.
A megbeszélés célja az volt, hogy
 1. tisztázza: az intézőbizottság tagjai vállalják-e továbbra is a megbízatást az új helyzetben, s ennek megfelelően készek-e a tábor tartalmi előkészítése mellett szervezési, anyagi kérdésekkel is foglalkozni;
 2. amennyiben igen, kikkel kívánja kiegészíteni magát a bizottság;
 3. tájékozódjon: a tábor költségeiről, s számba vegye a legfontosabb teendőket.
 
E három kérdéscsoportban az alábbi vélemények hangzottak el.
 1. Az intézőbizottság tagjai – Papp Lajos kivételével – az újabb feladatokkal kiegészülve is vállalták a megbízást. Papp Lajos levélben jelentette be, hogy az ideiglenes intézőbizottság munkájában részt venni nem kíván, az írótábor felelős szervezeti gazdájának egyedül a HNF-et tekinti továbbra is, véleménye szerint az írótábor, mint eddig, 1990-ben is létrejöhetne akárminő válságstáb nélkül.
A pesti megbeszélésen magától értetődő volt, így szóba sem került, ami Miskolcon: az intézőbizottság a helyszínt és a tokaji írótábor nevet megtartva, tehát a folytonosság jegyében kívánja életben tartani továbbra is a tábort. Senki sem akarja elvenni a népfronttól a tábort, s a népfront sem adja fel a táborral kapcsolatos mozgalmi szerepét. A Népfront időszerűnek tartja, hogy a tábor változtatni, újulni tudjon a mának szólóan, maga is igényelte és igényli az intézőbizottság működését. Az új helyzetnek megfelelően, lehetőség szerint a népfront és az intézőbizottság közösen törekszik arra, hogy a folytonosság jegyében, eddigi értékeit megtartva, a közéleti–társadalmi változásoknak megfelelően alakítsa ki a tábor működésének új kereteit. Az intézőbizottság új feladata, hogy átvezesse a tábort a korábbi szervezési–szervezeti keretekből, amelyek most széthullani látszanak, az önkormányzati formába, tehát önálló intézményként, jogi személyként létrehozza a tokaji írótábort, s annak önkormányzatát. A tábor intézőbizottsága emellett vállalja, hogy alapmegbízásának megfelelően előkészíti és megszervezi az 1990. évi találkozót.
Az intézőbizottság a tábor szervezeti keretére az alapítványi formát javasolja, tartalmi vonatkozásban működését és hatókörét az egész magyar nyelvterületre kiterjesztve, az összmagyar irodalom „intézménye” kíván lenni. Mindez azt is jelenti, hogy a tábor nem rendelődik alá egyetlen folyóirat (p. a Napjaink), egy irányzat (pl. az ún. népi írók második–harmadik nemzedéke) vagy egy régió (BAZ megye, Miskolc) irodalmi–szellemi műhely igényeinek.
Elhangzott olyan javaslat is, hogy a tábor, az összmagyar irodalom keretein belül fordítson nagyobb figyelmet továbbra is a fiatal, újabb irodalom támogatására, vonja be a munkájába az új kiadókat és folyóiratokat (Holnap, Pannon, Kráter Kiadók, Holmi, 2000 c. folyóirat stb.)
 1. A résztvevők az intézőbizottság személyi összetételére vonatkozóan javasolták Ződi Imre (HNF BAZ megyei Bizottsága) és Mezey Katalin (Írószövetség, Írószakszervezet) meghívását. Javasolták továbbá a szponzorok (védnökség: Magyarok Világszövetsége, Soros, Bethlen–Soros Alapítvány) és a helyi területi autonómiák (közigazgatás: Tokaj város, BAZ megyei Tanács, Miskolc város) képviselőit is – e képviselőket azonban nem az átmeneti jellegű intézőbizottságba, hanem a tábor nyáron megalakuló önkormányzati szervébe (alapítványi kuratórium) célszerű meghívni).
 1. A tábor 1989. évi költségvetése (kb. 50–55 fő részére)
kiadások
 
bevételek
 
szállás
75 000 Ft
BAZ megyei Tanács
60 000 Ft
étkezés
40 000 Ft
Írószövetség
40 000 Ft
tiszteletdíjak
20 000 Ft
Művészeti Alap
10 000 Ft
útiköltség
10 000 Ft
HNF Országos Tanácsa
35 000 Ft
busz
10 000 Ft
BAZ megyei Népfront
40 000 Ft
ásványvíz, kávé
20 000 Ft
Miskolc városa
10 000 Ft
egyéb
(posta, takarítás, koszorúk stb.)
10 000 Ft
 
 
 
185 000 Ft
 
195 000 Ft
 
A legszükségesebb soron következő, sürgős lépés a Tokaji Írótábor Alapítvány létrehozása. Javasolt alapítók: a tábor eddigi támogatói (BAZ megye, Miskolc városa, HNF OT, HNF BAZ megyei Bizottsága, Magyar Írók Szövetsége, Magyar Köztársaság Művészeti Alapja). Továbbá: új szponzorok és védnökök (Tiszaladány község, Tokaj városa, Tokaj-hegyaljai Borkombinát, Soros–Bethlen Alapítvány, Irat Alapítvány, Magyarok Világszövetsége, Művelődési Minisztérium, Eötvös Alapítvány stb.). Továbbá magánszemélyek, mindenekelőtt a tokaji írótábor törzsgárdája (egyénenként kisebb összegekkel.
Szintén sürgős, azonnali lépés az intézőbizottság személyi összetételének kiegészítése.
E feljegyzésben összefoglalt, lényegében közös álláspont alapján a további teendők megbeszélése érdekében 1990. február utolsó hetében (20–28. között) Budapesten kerül sor egy megbeszélésre, ezt Sáray László, illetve a népfront kérésére jelöltük meg ily távoli időpontban.
A megbeszéléseken egyébként elhangzott még, hogy a tábor új, olcsóbb, lehetséges szálláshelye a tokaji, most épülő kollégium. Nyárra elkészül, augusztus 20–25. tájt igénybe vehető, a szállodánál jóval olcsóbb áron. (A kollégium igazgatója: Szendrei László, az iskola igazgatója: Dévald István). Ezzel kapcsolatos az a javaslat, hogy a Tokaji Írótábor Alapítvány vállaljon védnökséget a kollégium fölött, legyen befolyása (évenként kiosztott díj, könyvek juttatása, írókkal kialakított kapcsolat révén) a kollégium szellemi működésére.
Az anyagi források között számba vehető bizonyos, az önköltség részét képező hozzájárulási díj is (kb. 500 Ft/fő).
Az elhelyezésre volt olyan javaslat is, hogy a kempingben, a Tisza-parton felállított nagyobb sátrakban szervezzük meg a tábort.
Szükségesnek ítéltük, hogy a tábor szervezeti átalakítása során a nyilvánosság révén a szélesebb közvéleményhez is forduljon az intézőbizottság, de ezt csak a márciusi választások utáni időben javasolták.
Budapest, 1990. január 27.
Összeállította: Zimonyi Zoltán
 
7.
Zimonyi Zoltán Ződi Imrének, a HNF B.-A.-Z. megyei Bizottsága titkárának
Budapest, 1990. január 30.
Kedves Imre!
Ebben a sodró, eseményekkel teli reménydús és csüggesztő időben – mégis, mindenekelőtt: boldog új esztendőt neked és a tieidnek. Nehéz népfrontos helyzetetekről értesültem, így meg sem merem kérdezni, a Serfőző kötethez végül is tudsz-e adni némi támogatást, továbbá időszerű-e, hogy tárgyaljunk további közös könyvkiadási tervekről. A Pető-kötet jól sikerült, gratulálok hozzá.
Mint látod, kapkodva írok. Íme az összesítés a tokaji előkészítő megbeszélésekről: ez a levél egyben „felkérés” is: végy részt az írótábor által megválasztott intézőbizottság munkájában a továbbiakban. Az új helyzetnek, a feladatoknak megfelelően. S kérdezlek: a feljegyzés 3. oldalán foglalt tennivalókat vigyük-e még mi, vagy ti el tudjátok már látni.
Tehát:
 1. a februári közös intézőbizottsági ülés megszervezése;
 2. a tábor eddigi támogatóinál puhatolózás: adnak-e erre a célra idén, s mennyit;
 3. az új intézőbizottsági tagok (tag: Mezey Kati, Te fel vagy kérve ezennel) felkérése;
 4. puhatolózás (egyben tájékoztatás) a tábor „törzsgárdájánál” (eddigi résztvevők): az alapítványi formához – mint alapítók – készek-e nevükkel s valami pénzösszeggel csatlakozni. Ez a pont a megbeszélés utánra is halasztható;
 5. puhatolózás a szóba jöhető szponzoroknál, újabbaknál (pl. Magyarok Világszövetsége, Bethlen, Soros) a készségüket illetően.
Imre, arra kérlek, postafordultával értesíts, hogy a fenti, azonnali feladatokat ellássuk-e még vagy pedig Ti megteszitek. Sokszorosítási nehézségeim miatt közös példányt küldök neked és Sáray Lacinak, talán sokszorosíthatjátok:
 
8.
Zimonyi Zoltán Mezey Katalinnak
Budapest, 1990. január 31.
Kedves Kati!
 
Minden különösebb magyarázat, felkérés nélkül küldöm a mellékelt feljegyzést, minden kiderül belőle. Arra kérlek, egy levlapon válaszolj, hogy vállalod-e az intézőbizottsági közreműködést, továbbá azok a szervezetek, amelyekkel kapcsolatban vagy (írószaksz., írószövetség) – illetve amely részéről hivatalos tájékoztatást adhatsz – kész-e a Tokaji Írótábor alapítványban részt venni.
Nagyon örülnék, ha, ha Pálinkás Gyuri, ahogy írta, felhívna telefonon. Mert eltűnök a filmszemle, majd újra Miskolc miatt, s nem szeretném, ha az évkönyv rám tartozó, de még hátralévő részében kapkodni kellene, vagy én hátráltatnám. Rengeteg az új lap, a leadotthoz képest is bővült [a lista] valamelyest, s itt–ott pontosítottam az adatokat, az azóta ismert változásokat is rávezettem. A kérdésem az volt: elég lesz-e ezt a korrektúrában kiigazítani, vgy küldjem be, még a szedés előtt.
Válaszod várom,
megbecsüléssel üdvözöllek:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
9.
Ződi Imre Zimonyi Zoltánnak
Kedves Zoltán!
Való igaz, eseményekkel teli ez az időszak, számomra sok nem kívánatos esemény is bekövetkezett, s ezért nem tudtam postafordultával válaszolni. Ez a népfrontos helyzet – különösen h néhány munkatársam lehetőségeit és könyvkiadási terveimet nézem – több is mint nehéz. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tárgyaljunk esetleges közös tervekről, mert mégis azt remélem, a helyzet javulni fog.
Teljesen természetes, hogy az intéző bizottsági tagságot vállalom, magam azt remélem, nem minden eddigi érték megy veszendőbe az elkövetkező években. Erre most – már tudniillik az értékek pusztulására tudatos vagy tudattalan pusztítására – számtalan jelet látok.
Azzal is egyetértek, hogy a helyszínt és a tábor nevét tartsuk meg, s a folytonosság jegyében éljen tovább. Úgy gondolom, a nehéz, már-már reménytelen helyzet ellenére a Népfront a táborral kapcsolatos mozgalmi szerepét továbbra is ellátja.
Az meg parancsoló szükségszerűség, hogy a tábor változtatni, újulni tudjon, s ehhez én is feltétlenül szükségesnek tartom az intéző bizottság működését.
Ez valóban az önkormányzati formával, önálló intézményként képzelhető el. Így kellene megszervezni, még pontosabban így kell megszervezni a 90. évi találkozást.
Ami a 3. pontban foglaltakat illeti, természetesen vállaljuk, hogy megkeressük a tokajiakat, az alapítvány lehetséges részvevőit, a helyieket, s tekintettel arra, hogy ma még egyáltalán nem látható a mi anyagi helyzetünk, s az abból adódó lehetőség, számba vesszük a potenciális támogatókat.
Az a javaslatom, hogy a közös álláspont kialakítása után, tehát február végén kezdjünk ehhez hozzá, ez természetesen nem zárja ki, hogy a szálláshely és a lehetséges anyagi források dolgában addig is ne tegyünk valamit.
Ezt vállaljuk.
Zoltán!
Figyelmetlen voltam, nekem is boldog újesztendőt kellett volna kívánni mindannyiótoknak, jobb éveket, gyorsabban változó, mégis egy kicsit csendesebb világot.
Miskolc, 1990. február 9.
Barátsággal ölellek:
Ződi Imre
 
10.
Zimonyi Zoltán Ződi Imrének
Budapest, 1990. február 13.
Ződi Imre
úrnak
 
Kedves Imre!
Talán fölösleges óvatosság e levél, vagy túlzott precizitás. Válaszodból nem derül ki egyértelműen, hogy a február végi intéző bizottsági ülést Te megszervezed-e, implicite azonban igen, így én erre számítok. Mezey Katinak azóta írtam, s megtudtam, hogy a megyei tanács a múlt évihez hasonló összeggel továbbra is támogatja a tábort. Arra lehet számítani.
A múltkori megbeszélés döntése az volt, hogy a tervezett összejövetel Bp-en legyen, ezt maguk a miskolciak, Sáray Laci, Imre bácsi, Serfőző mondták, tehát nem a pestiek kényelmessége, hanem a praktikum diktálja. Úgy látom, a naptáramra pillantva, hogy a február 26–28. közötti idő látszik elég távoli, de még februári időpontnak, hogy megszervezhető legyen a megbeszélés.
Megpendítek egy dolgot. Sáray Lacit, a maga tapasztalataival nem kellene „kiengedni” ebből a bizottságból. Mintha Laciban meglenne a szerénység, hogy ezt munkaköri feladathoz kötve, annak szűntén, visszavonulna. Miután az alapítványi forma látszik a tokaji tábor jövőbeli szervezeti keretének, s annak kellene egy titkára, intézője legyen, a legjobb az lenne, ha Laci olyan álláshoz jutna, ahol ezt – bizonyos díjazás fejében – ellátná. Mit szólsz ehhez? Látsz-e erre formát, keretet? Megpendítsem-e magának Lacinak?
Megbecsüléssel üdvözöllek
(:Zimonyi Zoltán:)
 
U. i. Azt hiszem, időszerű lenne, hogy a tokaji írótábor anyagát a múzeumban helyezzük el. Egyrészt: beköltöztünk a szobáinkba, van helyünk, hogy elhelyezzük, másrészt: a Népfront és a tábor életében is lezárult egy szakasz. Mint említettem: rendezett állapotban, ha napi munkátokhoz, vagy bármi máshoz szükségetek van rá, mindig rendelkezésetekre áll, s fénymásolatot is tudunk adni. A fiaimnak szólok, hogy vigyenek át néhány múzeumi dobozt, hogy abba gyűjtsétek bele (rendezetlenül) mindazt, amit átadtok, s ők átszállítják. Szeretném, ha ez a munka még ebben a hónapban lefutna, annak ellenére, hogy tudom: sok az egyéb gondotok, bajotok.
Megbecsüléssel üdvözöllek:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
11.
Zimonyi Zoltán Kőrössi P. Józsefnek
Budapest, 1990. február 14.
Kőrössi P. József
Magyar Írók Szövetsége
Budapest
 
Kedves Jóska!
Mellékelten megküldöm a tokaji írótáborra vonatkozó feljegyzést, azt kérve, ismertesd azt az elnökséggel,s foglaljatok állást, hogy a szövetség a tavalyihoz hasonló, esetleg az infláció (és a Népfront eszközeinek beszűkülése) miatt valamelyest emelt összeggel kész-e az alapítványhoz hozzájárulni. A most működő intézőbizottság ideiglenes, s csak az idei táborig működik, az egyik feladata a tábor önkormányzatának és statútumának a kidolgozása. E munka közben többször is konzultálunk a szövetséggel, s a kialakítandó önkormányzati szervben (kuratóriumban) nyilvánvalóan jelen kell lennetek. Mint a feljegyzésből kitűnik, a tábor megújításának reményében vállalta az intézőbizottság a munkát, s azon fáradozunk, hogy statútuma szerint az összmagyar irodalom tábora lehessen.
Serfőző Simon és a BAZ megyei Népfront ez ügyben közös levélben megkeres majd benneteket, de arra kérlek, addig is indítsd el az elnökségben az ügyet, és írd meg, hogy milyen összeggel lépne be az alapítványba ez évben a szövetség. Magát az alapítványt még februárban, legkésőbb márciusban létre kell hozni.
Megbecsüléssel üdvözöllek:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
12.
Székelyhidi Ágoston Zimonyi Zoltánnak
 
Zolikám!
Február 19-e van, de még nem kaptam értesítést, mikor és hol találkoznánk a tokaji írótábor dolgában.
Közben pedig csak az új összetételű és szellemű megszervezés mellett gyűlnek az érvek. Súlyos érvek. Valószínű ugyanis, hogy a többpártrendszer itthoni, a Keletről Nyugatra törekvés külföldi körülményei, illetve a haza, a határ menti és a szétszórt magyarság természetes egyetemességének formálódása – ebben az időszakban nehezen jut összhangra. Most épp az érdekek, az elkötelezettségek különbsége fog érvényesülni. E különbségek – feszültségek, ellentétek – azonban az irodalomban úgy jelentkezhetnek, hogy egyúttal a tisztázást, a kölcsönös megértést és tiszteletet, a termékeny szellemi munkamegosztást és együttműködést szolgálják. (Debrecenben, az Irodalmi napok félnapjain meggyőződhettem ennek a hiányáról, szükségességéről és lehetőségéről. Csak hát ez az első alkalom volt. Tanulsága: másképp csinálandó!)
Levélváltásunk és Papp Lajos különvéleménye, aztán az összegező feljegyzésed végül is ebben az irányban találkoznak. Igen, a Papp Lajos morgolódása is – hiszen az új összetétel és az új szellem ellen nincs szava, nincs, mert nem lehet érve, különvéleményét-különállását inkább a sértettség táplálja. Hogy a Népfront milyen szerepet vállalhat és vállal mindebben, nem tudhatom. Kifogásom nem a Népfront, még kevésbé Sáray Laci vagy Ződi Imre ellen irányul, hanem ama helyzet fenntartása ellen, hogy egy mégis politikai (lásd: Hazafias Választási Koalíció) szervezet meghatározó legyen eztán is. Indokom: a fenti helyzetrajz. A Magyarok Világszövetségét ezért hiszem fontos társnak – kiegyensúlyozhatja a politikai vonatkozású kételyeket.
Egyebekben mindennel teljesen egyetértek a Feljegyzésedben. Mint az Erdélyi Szövetség elnökségének tagja, a más nemzetiségi érdekű szövetségekhez lazán fűződő Kisebbségpolitikai Bizottság vezetője is kész vagyok vállalni részemet az Intézőbizottság munkájában (magánemberként alapítványt is teszek természetesen).
Hb. [Hajdúböszörmény], 1990. II. 19.
Meleg barátsággal:
Székelyhidi Guszti
 
13.
Bartis Ferenc Zimonyi Zoltánnak
 
LEVÉL
Dr. Zimonyi Zoltán
Budapest
 
Megkaptam Följegyzésedet a Tokaji Írótábor intézőbizottságának a megbeszéléseiről.
Magam helyett B. L.-t küldtem volt el, mivel a meghívó roppant későn érkezett hozzám, s arra az időpontra vezetőségi megbeszélést jelentettünk be, amelyen külföldiek is részt vettek.
Zolikám, alaposan áttanulmányoztam a Följegyzést, amellyel teljes mértékben egyetértek.
Kérdésem: miben, hogyan segíthetek?
Volna egy-két ötletem. A szervezésbe, az ügyek rendezésébe be tud szállni az Összmagyar Testüket is, melynek immár nagyon sok tagja van szerte a világban. Továbbá: a folyóiratunk, Magyarok Világa, amely havonta jelenik meg nyolcvan oldalon, és 17 országban terítik, helyet tud biztosítani a Tokaji Írótábor sajtóanyagának stb.
Sajnos, egyelőre az anyagi alaphoz testületileg nem tudunk hozzájárulni, de a jövőben már ez is lehetséges.
Hamarosan megkereslek telefonon, s a többit szóban megbeszéljük.
A soron lévő összejövetel időpontjáról, kérlek, minél hamarább értesítsetek. köszönöm.
Budapest, 1990. február 20.
Baráti öleléssel
Bartis Ferenc
 
14.
Kőrössi P. József Zimonyi Zoltánnak
 
Zimonyi Zoltán
Budapest
Zöldlomb u. 2. I. lph. 1025
 
Kedves Zoltán!
Köszönöm a leveled, és köszönöm, hogy hozzánk fordultál, fordultatok. Gyorsan közlöm veled, hogy természetesen továbbra is segítjük a tokaji táborozást. A titkárság állásfoglalása ez ügyben az, hogy ugyanúgy, mint eddig: útiköltségre és szállásra utaljuk majd ugyanazt az összeget, úgy tudom, 40 ezret, amit eddig is.
Tekintsd, tekintsétek ezt elvi állásfoglalásnak, ugyanis mindeddig a költségvetésből egyetlen fillér sem gurult felénk a Bajza utcában. Lebegünk.
Válaszomról, kérlek, értesítsd az érintetteket is.
1990. február 27.
Szeretettel üdvözöl
Kőrössi P. József
15.
A Hazafias Népfront Országos Tanácsa
(Maróti István) meghívója
 
16.
Székelyhidi Ágoston Maróti Istvánnak
 
Kedves Pista!
Nagyon sokra tartom a Tokaji Írótábort, ezért nagyon sajnálom, hogy nem lehetek köztetek. Oka, hogy az MDF és az Erdélyi Szövetség megbízásából én vagyok az összekötő e két szervezet és az RMDSZ közt – s feltűnés kerülése végett a hajdúsági és a bihari, debreceni és váradi emberek találkozgatnak… Holnap, kedden épp a tervezett közös folyóirat dolgában igyekszünk dűlőre jutni.
Eddig két hosszabb levelet váltottunk az ügyben Zimonyi Zolival. Úgy gondolom, ő a leghitelesebb személyek közé tartozik, túl a tavalyi közösségi felhatalmazáson. Véleményünk – úgy tetszik – azonos. Persze a megvalósítás a részleteken múlik. Tehát alább a részletekről szólok.
 1. Épp a jó fordulatok a legsúlyosabb érvek a Tábor megrendezése mellett. Oly sok szellemi, közösségi értéket nem szabad, nem lehet nem folytatni, nem kiteljesíteni. Még a törzsgárda személyiségeire is áll ez – ki-ki a maga világában benne van, benne maradt a fősodorban.
 2. Tavaly kitűztük és elfogadtuk azt a célt, hogy 1990-ben a hiteles, értékes irodalmi műhelyek találkozója legyen Tokaj – itthonról és külföldről egyaránt. Ez a cél is megerősíttetett, mondhatni, a magyar szellemi élet egyik legfontosabb föladatát, kötelességét szolgálja (szolgálhatja). Ne felejtsük – ez Z. Z. tervezetében is szerepel – az intézőbizottság személyi összetétele is ezt a célt fejezi ki. Ha ezt elfogadnánk, akkor a 2–3 napos tábor munkarendjét lazán lehetne megtervezni: az önálló műhelyek rövid ismertetése, majd az együttműködési javaslatok összehangolása köré.
 3. Az önkormányzati forma és a fenntartási forma ugyan kölcsönösen összefügg, de nem azonos. Komolyan kell venni a tavalyi döntést: a jelenlegi intézőbizottság a fenntartókkal egyetemben addig dolgozzon, amíg a végleges megválasztatik – vagyis 1990 nyaráig, a tábor első napjáig. Ez maga is önkormányzat. Most ez az önkormányzat. Ismétlem: a fenntartás más kérdés.
 4. Korábban is javasoltam: a fenntartásban a Népfront most már nem vállalhat főszerepet, de hadd tegyem hozzá, ez nem tévesztendő össze semmiféle Népfrontellenességgel. Csak hát többpártrendszerű környezetben ez a főszerep már nem tartható. Ennyi az egész. (Tudom, az anyagiak sem engednék.) Hagyomány és tisztesség úgy indokolja, hogy a Tábor sorsának alakításában az első javaslatot a Népfront tegye: az intézőbizottság megbízatása ugyanis nem a Népfronttól független tevékenységre szólt, szól. Ezért helyes, jó, hogy ezt a tanácskozást a Népfront hívta össze… De mi legyen a javaslat tartalma? Talán az, hogy a Tábor fenntartóinak szerepére a Népfront és az intézőbizottság kérje föl az Írószövetséget, az Alapot, a Minisztériumot, valamelyik Alapítványt – és tekintettel az összehívandó körre a Magyarok Világszövetségét, továbbá a helyi szerveket, intézményeket stb. És a Népfront maradjon eztán is a fenntartók közt, nem mint a Hazafias Választási Koalíció egyik tagja, hanem mint egy a társadalmi szervezetek közül. Itt külön ügy a Napjaink szerepe, vagy a miskolci–borsodi irodalmi élet szerepe. Mondanom sem kell: napjainkban sem érdemes kirekeszteni a Napjainkat, ha a Napjaink sem rekeszti ki napjainkat… Komolyan: az irodalmi élet emberei az elsők, nem egy-egy lap – ez a véleményem. Tehát az ottani irodalmi élet embereinek joga dönteni mindebben… Úgy értem: az Írószövetség területi szervezetét kellene megbízni a pénzkezeléssel, az esetleges alkalmi alapítvány kezelésével, így a helyi szervezéssel is, mellette a Népfrontot, a Napjaink szerkesztőségét stb. Ez tiszta helyzetet teremtene.
 5. Hogy kiket érdemes meghívni? Tavaly ez is eldőlt. Az önálló irodalmi műhelyek 2–2 képviselőjét itthonról és külföldről – ez nem írószövetségeket, írócsoportokat jelentene csupán, illetve nem szerkesztőségeket csupán, hanem a kettő kombinációját (ősszel a Debreceni irodalmi napokon ez bevált). Jó lenne, ha a meghívandók körét az intézőbizottság néhány tagjából alakuló munkacsoport állítaná össze – ott van Tarján Tamás, Zimonyi Zoltán, Serfőző Simon, meg a határ menti kisebbségeket képviselők sora (a vajdaságiakkal Oláh János vállalta a szóértést)… Tanácsadásra alkalmas az Alföld meg a debreceni csoport (Márkus, Simon), az őszi találkozó okán is.
  Hb. 1990. április 2.
Sok szeretettel köszöntelek Téged és
a Megjelenteket!
Székelyhidi Ágoston
 
17.
Jegyzőkönyv
Készült a Tokaji Írótábor Egyesület alakuló közgyűlésén, 1990. április 3-án Budapesten, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Belgrád rakparti klubhelyiségében.
 
Jelen vannak a mellékelt lista szerinti alapító tagok, összesen 11 fő.
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Zimonyi Zoltán
Hitelesítők: Bartis Ferenc, Tóbiás Áron
 
1989 nyarán a Hazafias Népfront B.-A.-Z. megyei Bizottsága szervezésében együttlévő 17. Tokaji írótábor közössége ún. intézőbizottságot választott, többek között azzal a felhatalmazással, hogy a bizottság dolgozza ki a tábor önkormányzatát. Az intézőbizottság, amelynek összetétele megegyezik az alakuló közgyűlésen jelenlévőkkel, e felhatalmazás alapján kezdeményezi Tokaji Írótábor néven egyesület alapítását. A mai napon, az 1989. évi II. tv. rendelkezéseinek megfelelően megtartotta alakuló közgyűlését, amelyen megvitatta és elfogadta a jegyzőkönyvhöz csatolt alapszabályzatot.
Ez az alapszabály – elfogadása ellenére, az alapszabályban megfogalmazott akaratnak megfelelően – csak a szükséges záradékolás és ellenjegyzés, valamint a kuratórium személyi összetételének kialakítása után nyújtható be és jegyeztethető be a cégbíróságnál.
A közgyűlés a záradékolás, ellenjegyeztetés és cégbírósági bejegyzés teendőivel Maróti István, Sáray László, Tóbiás Áron és Zimonyi Zoltán alapító tagokat bízza meg, közülük bárki eljárhat a cégbíróságnál, mint az egyesület képviselője.
A közgyűlés határozott arról is, hogy valamennyi alapító tag, kiegészítve az eredeti intézőbizottság itt jelen nem lévő két tagjával, Ződi Imrével és Székelyhidi Ágostonnal, mint ideiglenes kuratórium működik a kuratórium létrehozásáig, e megbízás lényegében az 1990. nyári Tokaji Írótábor szervezési munkáinak haladéktalan megkezdésére szól.
A közgyűlés a Tokaji Írótábor című periodika 1. számának szerkesztésével Tóbiás Áront bízza meg.
A végleges intézőbizottság [helyesen: kuratórium] megalakulásáig a cégbírósági bejegyzésre felhatalmazott négy, fent megnevezett személy egyben ellátja az ideiglenes intézőbizottság teendőit is.
E megbízások a cégbírósági bejegyzéssel gyakorlatilag megszűnnek.
 
Az alapító tagok névsora [az eredetiben lakcímmel, irányító számmal] – személyes aláírásuk sorrendjében – a következő:
Mezey Katalin, Hegyi Imre, Maróti István, Balla Gyula, Sáray László, Serfőző Simon, Tóbiás Áron, Zimonyi Zoltán, Tarján Tamás, Tóth László, Bartis Ferenc
(:Dr. Zimonyi Zoltán:)
jegyzőkönyvvezető
 
A jegyzőkönyvben foglaltak hitelességét tanúsítom:
Bartis Ferenc sk., Tóbiás Áron sk.
[az eredetiben lakcímmel és személyi azonosító számmal]
 
18.
Tokaji Írótábor
(egyesületi alapszabály)
 1. Általános rész
 1. § Az egyesület neve: Tokaji Írótábor
 2. § Székhelye: időszaki Tokaj város, a tábor helyszíne,
                                       állandó Miskolc
 3. § Az egyesület célja, hogy előkészítse és évente megrendezze Tokajban a magyar írók többnapos találkozását, illetve tanácskozását, s az elhangzottakat nyilvánosságra hozza.
 4. § A Tokaji Írótábor az egyetemes magyar irodalom fóruma, nem redelődik alá sem politikai pártoknak, sem egy-egy folyóirat, szellemi műhely, irányzat vagy földrajzi régió igényeinek. Nemzeti kultúránk irányzatos sokszínűségét szolgálja az irodalom önkormányzata szellemében.
 5. § Állandó időszaki kiadványa a Tokaji Írótábor, amely évente két alkalommal jelenik meg.
 6. § Pecsét-felirata: Tokaji Írótábor – Alapítás éve 1972
 1. A tagok
 1. § Az egyesületnek nincs szervezett, hagyományos értelemben vett állandó, nyilvántartott tagsága. Képletesen tagja – állampolgárságától függetlenül – valamennyi magyar író, kulturális személyiség, bárhol éljen is, bármilyen irodalomszemléletet, esztétikai felfogást valljon is.
 2. § A Tokaji Írótábor, mint rendezvény zárt közösség, résztvevője az lehet, akit a kuratórium, illetve az intézőbizottság meghív, ez a meghívás azonban nem jár együtt a tagsági viszonyból eredő, szokásos jogokkal és kötelezettségekkel.
 3. § E képletesen létező tagság demokratikus érdekeit közvetve érvényesítheti az írók szakmai szervezetei révén, e szervezetek alapszabályában meghatározott módon, továbbá a nyilvánosság révén.
 1. A szervezet
 1. § Az egyesület szervei:
  • A Tokaji Írótábor kuratóriuma
  • A Tokaji Írótábor intézőbizottsága
  • Tokaji írótábor
  • A Tokaji írótábor szóvivője
 2. § A Tokaji Írótábor kuratóriuma az egyesület legfőbb képviseleti szerve, így megilleti minden ezzel kapcsolatos jog, nevezetesen az alapszabály módosítása, a gazdálkodás meghatározása, az egyesület feloszlatása, más szervekkel való egyesülés kimondása, az írótábor programjának és a meghívandók körének kialakítása, az előadók kiválasztása.
 3. § Olyan alapvető döntéseit azonban, mint az alapszabály módosítása, az egyesület feloszlatása vagy az egyesülés kimondása más szervezetekkel, a IV. fejezet 18. §-ban meghatározott ellenjegyzés korlátozza.
 4. § A kuratórium 13 tagú, s a mellékletben meghatározott arányszámok szerint a magyar írók szakmai szervezetei delegálják, továbbá független, választott íróegyéniségekből tevődik össze.
Szavazati joggal nem rendelkező, tiszteletbeli kuratóriumi tagok is meghívhatók a testületbe a tábornak otthont adó vidék helyi önkormányzataiból, illetve a tábor korábbi működését meghatározó személyiségekből, a számuk azonban nem haladhatja meg a kuratóriumi tagság felét, azaz hat főt.
 1. § A kuratórium feladata, hogy a Tokaji Írótábor működésének szellemi és gazdasági kereteit kialakítsa. Évente legalább egy, legfeljebb három alkalommal ülésezik, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképességéhez kétharmados jelenlét (8 fő) szükséges.
  Indokolt esetben jogszerű kuratóriumi döntésforma a körleveles szavazás, ennek hitelességét azonban a soron következő ülésen jegyzőkönyvezni kell, a szavazólapok akkor semmisíthetők meg.
 2. § A Tokaji Írótábor intézőbizottsága a kuratórium tagjaiból megválasztott, továbbá alkalmazottként foglalkoztatottakból álló legalább három, legfeljebb héttagú testület, amely a kuratórium útmutatásának és állásfoglalásainak megfelelően, a jóváhagyott elvek és tervek alapján, az alapszabály szellemében önállóan, saját hatáskörrel dolgozik, az egyesület, mint jogi személy nevében kötelezettségeket vállalhat, kezelheti az egyesület pénzeszközeit, illetve a Tokaji Írótábor elnevezésű alapítványt.
 3. § Tokaji Írótábor (mint rendezvény) szervezetileg az egyesület, lényegében az egyetemes magyar irodalom fóruma, résztvevői azonban más nemzetek írói és kulturális személyiségei is lehetnek. Állást foglalhat és ajánlásokat fogalmazhat nemcsak a magyar irodalom és kultúra ügyében, hanem valamennyi, a kuratórium hatáskörébe tartozó kérdésről is, amelyek azonban nem kötelező hatályúak, a kuratórium azonban meg kell vitassa és állást kell foglaljon ezekkel kapcsolatban. Az írótábor kifejezheti bizalmatlanságát is az egyesület vezetésével (kuratóriumával) szemben, ezt a véleményét a nyilvánosság, továbbá a kuratórium tagjait delegáló, illetve választó szervezetek révén érvényesítheti is, az egyesület vezető testületeit azonban közvetlen módon nem válthatja le, s számukra kötelező döntést nem hozhat. Ugyanakkor közvetlen eljárással választhatja meg az írótábor a jelenlévő írók és érdekeik, a kialakuló közvélemény képviseletére az úgynevezett szóvivőt.
 4. § A Tokaji Írótábor szóvivője az adott évben egybegyűlt Tokaji Írótábor közössége által 1 év időtartamra magából, tehát a jelenlévők közül megválasztott személy, aki a kuratóriumban képviseli a táborban jelenlévők többségi akaratát. Ez idő alatt a kuratórium teljes jogú tagja, szavazati joggal is rendelkezik, s a következő táborban köteles beszámolni arról, hogy a képviseletet miként látta el egy éven át. Megbízóinak erkölcsi felelősséggel tartozik.
 1. Vegyes rendelkezések
 1. § Miután az egyesület működése és szervezeti rendje más szervezetek működéséhez is kapcsolódik, ez az alapszabály a mellékletben felsorolt szervezetek ellenjegyzése alapján nyújtható be a cégbíróságnak bejegyzésre, továbbá jelen alapszabály 12. §-ban meghatározott esetekben is alkalmazni kell az ellenjegyzést.
 2. § A Tokaji Írótábor történetileg része az úgynevezett népfrontos hagyományoknak. Az 1940–42-es tiszaladányi író–paraszttalálkozó folytatásaképpen jött létre 1972-ben, a Hazafias Népfront B.A.Z. megyei Bizottsága alapított és működtette – más szervekkel és szponzorokkal együtt – 1989-ig. Ezért a fenti alapszabály a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a B. A. Z. megyei Bizottsága egyetértő záradékával jegyezhető csak be a cégbíróságnál. Ez a körülmény indokolja a 6. §-ban megjelölt alapítás évét.
 3. § A Tokaji Írótábor fenntartását a Tokaji Írótábor Alapítvány fedezi. Az alapítvány nyílt, bármely természetes és jogi személy, magyar és külföldi állampolgár hozzájárulhat, az alapítványi tőke is felhasználható.
  Az alapítvány kezelésével a kuratórium alapítványi titkárt bízhat meg, mint alkalmazottat, aki – amennyiben nem tagja a kuratóriumnak – a kuratóriumi és az intézőbizottsági ülések (nem szavazati jogú) állandó résztvevője.
 4. § A Tokaji Írótábor című periodika szerkesztőjét a kuratórium nevezi ki, amennyiben nem saját tagjai közül, az illető nem szavazati joggal állandó részvevője a kuratórium és az intézőbizottság üléseinek.
 5. § Minden egyéb, alapszabályban nem részletezett kérdésben az egyesülésről szóló 1989. II. tv. előírásai a mérvadóak.
Budapest, 1990. április 3.
 
Záradék:
 
A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, valamint B.A.Z. megyei Bizottsága egyetért azzal, hogy a Tokaji Írótábor, amelynek alapítója és 17 alkalommal a megrendezője volt, a továbbiakban politikai szervezetek – így a népfront – befolyásától függetlenül, az irodalom önkormányzata szellemében, önálló jogi személyiségként működjön tovább.
 
Tokaji Írótábor
(egyesületi alapszabály melléklete)
 
A Tokaji Írótábor Egyesület kuratóriumának összetételét meghatározó arányszám, a megbízás időtartama, kiválasztás módja a következő:
 1. főt delegálnak a saját alapszabályuk szerint megválasztott vezető testületi tagjaik közül:
  •  Magyar Írószövetség
  •  Magyar Írók Szakszervezete
  •  Anyanyelvi Konferencia Védnöksége
  •  Magyar Köztársaság Művészeti Alapja Irodalmi szakosztály
  •  Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Csoportja
 1. főt választ a Magyar Írószövetség választmánya a kortárs magyar irodalom legtekintélyesebb, markáns irányzatokat képviselő független személyiségeiből (függetlenül attól, hogy tagjai-e a szövetségnek, a választmánynak)
 1. főt választ Abaúj, Borsod, Gömör és Zemplén megye, a szellemi régió képviselői közül a Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Csoportja által megszervezett fórum. A megválasztottak nemcsak a csoport tagjai közül kerülhetnek ki, s lehetőleg egy fő a térség irodalmi társaságait, egy fő az itt megjelenő folyóiratokat képviselje.
1 főt választ, mint szóvivőjét a nyári tokaji írótáborban összegyűlt közösség. Ez utóbbit egy év időtartamra, míg a többieket három évre, a delegáltak esetében a küldő szervezet tisztújításáig.
Az alapszabályban kikötött ellenjegyzés joga megilleti az alábbiakat:
 • Magyar Írószövetség
 •  Magyar Írók Szakszervezete
 •  Anyanyelvi Konferencia Védnöksége
 •  Magyar Köztársaság Művészeti Alapja Irodalmi szakosztály
 •  Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Csoportja
Budapest, 1990. április 3.
 
19.
Zimonyi Zoltán Székelyhidi Ágostonnak
Budapest, 1990. április 9.
Kedves Guszti!
 
Kialvatlanul, a választási virrasztás után megbocsátod, ha szűkszavúan számolok csak be a múlt heti tanácskozásunkról, a tokaji írótáborról. A melléklet mindent elárul: megalapítottuk egyesületi formában a Tokaji Írótábort, s ha az ellenjegyzések is lehetővé teszik, s a cégbíróság is jónak találja e rendhagyó formát, úgy pontot teszünk az önkormányzatunk ügyére. Gondolom, mindezzel teljes mértékben egyetértesz. Humánus és igazságos a leválasztás, a múlt megköpködése nélkül, mégis egyértelmű és tiszta elhatárolódás a népfronttól. Egyetlen ponton lehet hiányérzeted, nevezetesen a Magy[arok]. Vil[ág]. Szöv[etsége]. nevét nem találod a mellékletben. Az Anyanyelvi Konferencia védnöksége az egyetlen, igazán hiteles elem ez ügyben, a VSZ. kompromittált.
Gusztikám, értesítelek majd a további fejleményekről, örülnék, ha válaszolnál erre a lépésünkre, véleményt mondanál – az egyébként elfogadott – alapszabályról Jaj, el ne feledjem, augusztus 21–23. között tartanánk meg a tokaji írótábort, találkozás lenne ez a javából, főként az új szerveződésű, illetve átalakult lapok (Látó, Helikon, azután a hazaiak).
 
Megbecsüléssel üdvözöllek:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
20.
Székelyhidi Ágoston Zimonyi Zoltánnak
 
Zolikám!
Újabb tények, érvek, fordulatok nyomában nem árt ismét töprengeni az írótábor dolgán.
 1. Váradon, az RMDSZ első kongresszusán beszéltem romániai, szlovákiai, vajdasági, kárpátaljai magyar írókkal, szellemi emberekkel (Domokos Gézával és Szőcs Gézával, Dobos Lászlóval stb.). Egybehangzóan megerősítették, hogy a közvetlen, folyamatos és a szakmai műhelyeket érintő kapcsolatok jelenthetik az igazi együttműködést a változékony politikai keretek közt. Tokajról nem szóltam még, nem lévén biztos mindenben – a szerepéről beszélgettünk, és ez a lényeg.
 2. Sejthető, hogy a nemzetiségi magyarság világában is mind erősebben jelentkeznek a természetes különbségek, sőt ellentétek a jövőben (Romániában és Szlovákiában máris). Nehéz ebben itthonról ítélkezni, nem is kll. De a meghívásokban mindez valahogyan megnyilatkozik – ki kellene módolni a legtisztességesebb eljárást.
 3. Ugyebár a Népfront megszűnik. Kulcsár Kálmán – és mások – nyilatkozata azonban arra vall, hogy a közösségek fenntartására még valameddig akarnak és tudnak támogatást adni. Kérdés, hogy a tábor benne lesz-é a kalapban. Jó lenne, ha benne lenne. Ződi Imre biztosan megteszi ebben, amit megtehet. Beszélni kellene vele.
Most erről tartottam fontosnak írni.
Meleg barátsággal: Sz. Guszti
Hajdúböszörmény, 1990. május 2.
 
21.
Zimonyi Zoltán a Művészeti Alapnak
 
Magyar Köztársaság Művészeti Alapja
Irodalmi Szakosztály vezetőségének
Budapest
 
Tisztelt Vezetőség!
Az előkészítő bizottság nevében kérem, hogy az Irodalmi szakosztály a korábbi évekhez hasonlóan az idén is szíveskedjék 20.000, azaz húszezer Ft-tal támogatni a Tokaji Írótábort.
A tanácskozásra augusztus 21–23. között Tokajban és Sárospatakon kerül sor, az első napon a hat parlamenti párt képviselőivel az irodalom önkormányzatáról beszélgetünk, második nap az új irodalmi műhelyek, folyóiratok, egyesületek mutatkoznak be (Holmi, 2000, Új Idő, Látó, Helikon stb.).
A Tokaji Írótábor korábbi szervezeti–szervezési kerete (Hazafias Népfront) szétesett, egyéni írói kezdeményezésekre önálló jogi személyként működik majd tovább a tábor, a működés anyagi feltételeit alapítványi formában kívánjuk megalapozni. A tábor végleges jogi és anyagi helyzetének rendezéséig különösen nélkülözhetetlen az a támogatás és segítség, amelyet írótársaink nevében a szakosztálytól várunk, s amely elősegíti, hogy a folyamatosságot fenntartva, a tábort idén is megrendezzük.
Kedvező döntés esetén kérjük, hogy a támogatás összegét az újKilátó Irodalompártoló Egyesület csekkszámlájára szíveskedjenek átutalni. A támogatással a 3. negyedév végéig elszámolunk. A csekkszámla: OTP BAZ megyei Igazgatósága 279–98005/4215-4.
Budapest, 1990. március [helyesen: május] 7.
(:Zimonyi Zoltán:)
megbízott szervező, egyesületi elnök[1]
 
 
22.
Meghívó
A Tokaji Írótábor ideiglenes kuratóriuma (intézőbizottsága)
ülésére, amelyet
1990. május 25-én, pénteken de. 10 órakor tartunk a Hazafias Népfront Belgrád rakparti székházában, a földszinti klubhelyiségben.
Az ülésen véglegesítjük a programot, döntünk az előadók és a meghívottak személyéről.
Az üléssel az ideiglenes kuratórium befejezi a működését.
Budapest, 1990. május 10.
Sáray László                                                               Zimonyi Zoltán
Kapták:
Serfőző Simon, Miskolc
Sáray László, Miskolc
Zimonyi Zoltán, Budapest
Balla Gyula, Budapest
Bartis Ferenc, Budapest
Hegyi Imre, Miskolc
Tarján Tamás, Budapest
Székelyhidi Ágoston, Hajdúböszörmény
Tóth László, Budapest
Ződi Imre, Miskolc
Mezey Katalin, Budapest
Maróti István, Budapest
Tóbiás Áron, Budapest
 
Expediálva május 12.
 
23.
Zimonyi Zoltán Nádas Péternek
Budapest, 1990. május 10.
Kedves Péter!
Már az is mély együttérzés a tokaji írótábor ügyével, hogy nem hirtelen mondtál nemet.[2] A vállalásod kétségtelen meglepetés lenne, ám a tábor komolyságára nézve nagysúlyú döntés, különösen azután, hogy a választmánytól visszaléptél. Péter, hiszek a részletekben, az apró dolgokban! A magyar irodalomért mindig többet tehetünk konkrét ügyekben, mint globális szervezetekben. A tábor átlátható és vállalható ügyet szolgál, ha szellemi horizontot húz fölé a magyar irodalom, ha nem hagyja, hogy gittegylet legyen. S végül is – ez volt a korábbi időszak baja – írók nélkül nincs írótábor. Mégiscsak komoly íróknak kellene márkázni és védjegyezni.
A mellékelt alapszabályt természetesen már ellenjegyezték és aláírták az ott emlegetett szervek.
Megbecsüléssel:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
24.
Zimonyi Zoltán a Magyar Műhely szerkesztőségének
Budapest, 1990. május 11.
Tisztelt Magyar Műhely!
 
A Tokaji Írótábor ez évtől jogi személyként, az irodalom önkormányzata szellemében, mint az egyetemes magyar irodalom fóruma működik. Idei programunkat 1990. augusztus 21–23. között a találkozások jegyében rendezzük meg. Az első napon a hat parlamenti párt képviselőit hallgatjuk meg: mit tartanak az irodalom önkormányzatáról, a mecenatúráról, irodalom és politika viszonyáról, az „irodalompolitikáról”?
A második napon irodalmunk új szerveződésű és szellemű műhelyeinek a szerkesztőivel találkozunk. Megbecsüléssel hívjuk ide a Magyar Műhely szerkesztőit is.
Reméljük, hogy a Magyar Műhely elfogadja a meghívásunkat. Kérem, nevezzétek meg azt (azokat) a munkatársatokat (munkatársaitokat), aki(k) a folyóiratot Tokajban képviseli(k), hogy vele (velük) a program részleteit megbeszéljük.
Az ideiglenes kuratórium nevében:
(:Zimonyi Zoltán:)
megbízott ügyvivő
 
25.
Zimonyi Zoltán Fekete Gyulának
Budapest, 1990. május 11.
Kedves Gyula Bácsi!
Mellékelem az alapszabályt, amelyet a bent emlegetett szervek természetesen aláírtak, ellenjegyeztek.
Megköszönöm az előkészítők nevében, hogy kuratóriumi tagsági jelölésedhez hozzájárultál. Visszavonulási szándékod megértem, mégis hadd kérjem – javasoljam –, hogy egy ideig vállald magadra, a folytonosság érdekében is ezt a terhet, közben pedig idő és alkalom adódik, hogy megtaláld azt az utódot, akire ezt a képviseletet jó szívvel rábízhatod.
Megbecsüléssel:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
26.
Zimonyi Zoltán Serfőző Simonnak
Budapest, 1990. május 11.
Kedves Simon!
Mellékelem a Tokaji Írótábor alapszabályát, amelyet a benn emlegetett szervek természetesen aláírtak, ellenjegyeztek. Ha emlékszel, Te magad is, így ideje, hogy a rád háruló kötelezettségeket behajtsam (lásd a mellékletet). Eszerint a kuratóriumba egy főt delegál az írószövetség helyi csoportja a megválasztott vezető testületi tagjai közül, miután ott egyedül Te vagy választott, ez a kérdés, ha jól tudom, eldőlt. Tehát: Serfőző Simon.
Két főt kell választania a térség képviselői közül annak az alkalmi fórumnak, amit az írócsoport, tehát Te kell megszervezz. Választani nemcsak a csoport tagjai közül lehet, s lehetőleg egy főnek a helyi irodalmi folyóiratokat, illetve egy fő az irodalmi társaságokat kell képviselje.
Megemlítem, hogy itt, e két fő között szeretném magam jelöltetni, amennyiben ezzel egyetértesz. Tekintve, hogy Te a folyóiratokat is képviseled, a másik személyi javaslat esetleg térben kitágíthatná a kuratórium érdekeltségi körét, a tokaji tábor szellemét is jól képviselné. Sándor András (Eger) jut az eszembe. De ahogy gondolod, a lényeg az, hogy szervezd meg ezt a fórumot, vagy körleveles szavazás útján bonyolítsd le két személy megválasztását a kuratóriumba, mert már csak ez hátráltatja a cégbírósági bejegyzést.
Ölellek benneteket:
 
27.
Zimonyi Zoltán Földeák Ivánnak
Budapest, 1990. május 12.
Földeák Iván
részére
 
Kedves Iván!
Küldöm a levélkét, remélem megfelelő. Nem nevek mellett döntöttünk, hanem fórumok, lapok mellett. A fordítókat rád bízom, Te jobban tudod, hogy kit kellene meghívni.
Beszélgetésünkre visszatérve, jó lenne, ha a jövő évi egyezményekben már szerepelhetne a Tokaji Írótábor. S talán érdemes lenne kapcsolatot kialakítani a Kanizsai Írótáborral is. Például az ő szervezőikből, vezetőségükből, vagy az ördög tudja, miképpen működnek, ha gondolod, szintén meghívhatnátok egy képviselőt.
Ha valami formai hiba lenne, vagy nem jó úgy, ahogy küldtem a levélkét, kérlek, telefonálj (1-672-432). Én ugyan nem leszek itthon a héten, de [Zimonyi] Pétert talán eléred, s az üzenetet megkapom, hazajőve jelentkezem.
Megbecsüléssel üdvözöllek:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
A melléklet:
Budapest, 1990. május 12.
Magyar Írószövetség
külügyi osztálya részére
 
Az idei Tokaji Írótáborban szívesen látnánk a szomszédos országok magyar irodalmi folyóiratainak szerkesztőit, s néhány nem magyar hungarológust, műfordítót. Számukra is hasznos lehet a találkozás, hisz irodalmunk új szerveződésű és szellemű folyóiratainak a fórumát rendezzük meg többek között, s találkozunk a hat politikai párt képviselőivel, meghallgatjuk az irodalom önkormányzatáról, irodalom és politika viszonyáról vallott nézetüket.
Kérem ezért a külügyi osztályt, hogy az írószövetségi egyezmények keretében tegye lehetővé 12 fő részvételét a Tokaji Írótáborban. Az alábbi folyóiratok képviselőinek a meghívását kérjük (örülnénk, ha ők maguk dönthetnék el, hogy személy szerint ki képviseli őket):
Románia: Látó, Helikon, Korunk
Jugoszlávia: Új Symposion, Híd, Üzenet
Párizs–Budapest: Magyar Műhely
Szovjetunió: Hatodik Síp
Csehszlovákia: Irodalmi Szemle
Irodalmunk fordítóinak meghívását, kiválasztását az írószövetségre bízzuk, azzal a megjegyzéssel, hogy Karol Wlachovskýt ugyancsak szívesen látnánk, a kialakult korábbi kapcsolatra tekintettel.
A tábor ideje 1990. augusztus 21–23.
(:Zimonyi Zoltán:)
megbízott ügyvivő
 
28.
Zimonyi Zoltán Koczkás Sándornak
Budapest, 1990. május 12.
Magyar Írószövetség
Koczkás Sándor főtitkár úrnak
Budapest
Pf. 546
1397
 
Kedves Sándor!
 
A kiszemelt öt jelölt mindegyikével beszéltem, s mindenki hozzájárult, hogy előterjeszd őket a 29-i választmányi ülésen, mint a Tokaji írótábor egyesület kuratóriumába megválasztandó személyeket. Egyedül Nádas Péter maradt függőben, valószínűleg ő nemet fog mondani, de már az is biztató és eredmény, hogy gondolkodási időt kért. Majd telefonon hívlak, s véglegesítem a listát, a többi név rendben.
Tehát:
Fekete Gyula, Lakatos István, Nádas Péter, Petőcz András, Tarján Tamás
 
Megbecsüléssel üdvözöllek:
(:Zimonyi Zoltán:)
29.
Zimonyi Zoltán Lakatos Istvánnak
Budapest, 1990. május 12.
Lakatos István
úrnak
Budapest
Mártonhegyi u. 22./d C
1121
 
Kedves István!
Telefonbeszélgetésünk alapján mellékelten megküldöm a Tokaji Írótábor Egyesület alapszabályát, a benne emlegetett ellenjegyzések és egyetértések mind megtörténtek. Az előkészítők és szervezők nevében megköszönöm, hogy igent mondtál kuratóriumi tagsági jelölésedre, a javaslatot a választmány 29-i ülése tárgyalja. Remélem, hogy június első napjaiban a kuratórium meg is tarthatja alakuló ülését.
Megbecsüléssel:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
30.
Zimonyi Zoltán Makai Tóth Máriának
Budapest, 1990. május 12.
Kedves Mária!
Kerestelek, de mondták, hogy néhány napig otthon dolgozol, ott pedig nem sikerült telefonon elérni. Úgy hallottam, a következő [írószövetségi] tájékoztató júniusban jelenik meg, a hó elején, s még leadható bele anyag. Kérlek, tedd be ezt a kis tájékoztatót a Tokaji Írótáborról, szeretnénk véget vetni, hogy zárt, „zárkózott” ügy legyen.
Megbecsüléssel üdvözöllek:
(:Zimonyi Zoltán:)
U. i. Üzenem [Győri] Lacinak: amit nem kis előrelátással írtam neki annakidején, bekövetkezett. A Látóhatárt szüneteltetik, mindannyiunknak felmondtak, úgyhogy most én indulok állást keresni. Hál’ Istennek, hogy Lacinak sikerült.
 
A melléklet:
Tokaji Írótábor
1990. augusztus 21–23.
Mint korábban már hírül adtuk, a Tokaji Írótábor megújulva, önálló jogi személyként, mint az egyetemes magyar irodalom fóruma továbbfolytatja működését. Idei programját 1990. augusztus 21–23. között a találkozások jegyében szervezik meg. Az első napon a hat parlamenti párt irodalomról, „irodalompolitikáról”, az irodalom önkormányzatáról vallott nézeteivel szeretnének megismerkedni és vitázni. Második napon irodalmunk új szerveződésű és szellemű műhelyeinek, folyóiratainak a szerkesztőivel rendeznek fórumot, találkozást. Harmadik napon kötetlen eszmecsere és sárospataki kirándulás szerepel a programban.
Az irodalmi folyóirat-struktúra helyzetének, s az írók helyzetének az áttekintésére is sor kerülhet.
A részvételi díj előre láthatólag 500 Ft. A tábor ennek fejében szállást, teljes ellátást biztosít és az útiköltséget is megtéríti.
A tábor munkájába bekapcsolódni vágyó írótársaink, akik az irodalom önkormányzatáról, illetve az irodalmi folyóirat-szerkezetről előadásra vállalkoznak, 1990. június 30-ig jelentkezhetnek Zimonyi Zoltán, Budapest, II. Zöldlomb utca 2. I. lph. 3. postacímen vagy az 1-671-432-es telefonon.
 
31.
Zimonyi Zoltán Székelyhidi Ágostonnak
Budapest, 1990. május 12.
Kedves Guszti!
 
A tábor egész biztosan meglesz, az időpontja augusztus 21–23. Százezer Ft már megvan, s a többi is csak összejön. Megpróbálunk forgolódni, képviselni az érdekeit, erre bizonyítékként hadd küldjem azt az alapítványi okiratot, amit a népfrontosoknak átadtunk, a nevükben megfogalmaztunk. Kérdés, végül kistafíroznak-e vele, mert ha igen, egyszer s mindenkorra megoldódott a gondunk. Láthatod tehát, hogy a gondolkodásunk megegyezik, s egyáltalán nem vagyunk lemaradva tettekkel a gondolatok mögött.
A 25-i találkozóra, kérlek, névsorral gyere, kiket ajánlasz a meghívottak közé. Egyébként ai írószövetségi tájékoztatóban is közreadjuk a tábor programját, elég már a zárt, elzárkózott ügyekből.
Megbecsüléssel üdvözöllek:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
32.
Nádas Péter Zimonyi Zoltánnak
 
Straelen, 1990. május 17.
Kedves Zoltán, tegnap megérkezett a leveled és az alapszabály, ami igen szép teljesítmény a postától. Ezért aztán abban reménykedem, hogy az én soraimmal se késlekedik nagyon, s még időben megkapod. Sokat gondolkodtam a dolgon, és a jótékony földrajzi távolság is arra hajlít, hogy azt mondjam, nem vagyok alkalmas személy erre a feladatra. Ami persze nem jelenti azt, hogy bármilyen kifogásom lenne az alakuló szerkezet ellen, vagy ne kísérném rokonszenvvel az átalakulását. Kérlek, ne neheztelj ezért. Szeretettel üdvözöl:
Nádas Péter

35.
Funk Miklós Zimonyi Zoltánnak

 
A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja
Irodalmi Szakosztály
Budapest, 1990. május 18.
Dr. Zimonyi Zoltán Úrnak!
Budapest, 1025
Zöldhalom [helyesen: Zöldlomb] u. 2.
 
A Művészeti Alap Irodalmi szakosztályának vezetősége úgy határozott, hogy – tagszervezetként – nem lép be a Tokaji Írótábor Egyesület tagjai közé, minthogy az Írószövetség tagsága csaknem teljesen átfedi a mi tagságunkat.
A rendezvények anyagi támogatása elől – amennyiben azok a kortársi szépirodalom köréből valók – természetesen nem zárkózunk el, anyagi lehetőségeink határain belül.
Üdvözlettel:
Funk Miklós
szakosztályigazgató
 
36.
Petőcz András (Magyar Műhely) Zimonyi Zoltánnak
 
Zimonyi Zoltánnak
Kedves Zoltán!
 
Meghívásodat köszönjük, örömmel megyünk a Tokaji Írótáborba. Várhatóan hárman: Papp Tibor, Székely Ákos és jómagam, de erről majd későbbi időpontban pontos jelzést küldünk.
Még egyszer köszönöm, hogy gondoltatok rám a lehetséges Kuratórium összeállításánál.
Elnézést, hogy a telefonban „kapásból” tegeződtem. Kérlek, ne vedd tiszteletlenségnek, „hányavetiségnek”.
90. 05. 21.
Baráti üdvözlettel:
Petőcz András
37.
Székelyhidi Ágoston Zimonyi Zoltánnak
 
Kedves Zoli!
Úgy tetszik, az ideiglenes intézőbizottság úgy fejezi be munkáját, hogy én megmaradtam alapító és levelező tagjának. Noha igyekeztem hasznosnak lenni e minőségben… Tréfán kívül: május 25-én az RMDSZ népes küldöttsége érkezik Magyarországra, közelebbről a megyénkbe, először önálló magyar nemzetiségű küldöttségként 1947 óta – és minthogy az áprilisi kongresszusukon én hívtam meg őket (az MDF és az Erdélyi Szövetség nevében), nem tehetem, hogy ne fogadjam, ne köszöntsem is őket. Itthon kell tehát maradnom ismét, miközben az Írótábor nem kevésbé fontos fordulata zajlik. Megértést kérek. És: ezután is minden számomra lehetséges munkát vállalok.
Zolikám!
Figyelmesen elolvastam minden eddigi dokumentumot. Világos a fejlődés, a vonalvezetés – és jó, ígéretes az eredmény, vagyis az Egyesület. Elfogadom minden részletét és persze az egészet is. (Ha mód nyílik rá, szívesen tennék személyes alapítványt vagy mit – amennyi tőlem telik.)
Tájékozódtam a határokon túli magyar szellemi, irodalmi műhelyek dolgában. (Nemrég Hollandiában is jártam, Dékány Károllyal beszélgettem stb.) Úgy látszik, a nyugati folyóiratok rendre megszűnnek vagy átalakulnak sajátos, nem egészen irodalmi periodikákká. Ezért onnét nem szerkesztőség, hanem társaságok meghívása célszerű. Ezzel szemben keleten újraszületnek a magyar nyelvű lapok (csak Nagyváradon most 9 jelenik meg). Onnét meg a szerkesztőségek tarthatnak számot meghívásra. Így vélem.
Ebből következik, hogy az átalakulás helyzetét, kiszámítható irányát érdemes fölmérni, legalább megrajzolni az Írótábor napjaiban. Kitekintő és – amennyire lehet – összegező előadásokat például Réz Páltól, Czigány Lórándtól, Szilágyi Istvántól, Csoóri Sándortól kérhetnénk (gondoltam Lengyel Balázsra – nem tudom, milyen az egészségi állapota). Így a hazai irodalmi mozgolódások, a nyugati és a keleti műhelyek egy-egy hiteles személyisége beszélne – mondjuk az első napon. Ugyanakkor megkezdődhetnének az egyes kisebb csoportok–műhelyek beszámolói is. Ezek alapján – másnap – eljuthatnánk addig, hogy az Írótábor résztvevői megállapodhatnának az új helyzet, az új föltételek, az új igények szerinti folyamatos kapcsolatteremtés–kapcsolattartás dolgaiban. Ez utóbbiba beleértendő a terjesztés, a tudatosítás, a támogatás is – épp az őszi, debreceni Irodalmi Napok kudarcos tanulságai nyomán. (Ennek anyagát érdemes fölfrissítenie a szervezőknek, rendezőknek.)
Vagyis az érdemi találkozót 2 naposra tervezném, és a ráadás, a 3. nap lehetne a kirándulásoké, az ismerkedéseké, stb. (Tehát nem ezzel kezdeném, mint eddig.)
Ami a hazai meghívandók körét illeti: valamennyi önálló irodalmi társaságra, szerkesztőségre gondolok – és esetleg a kiadókra (de kikre, a 400 közül?). Társaságon értem pl. a Kukorelly Endre körét is persze, meg az új-megújuló József Attila Kört stb. (Ez nemzedéki ügy is – ezért fontos.)
Még valami – amúgy barátian. Bizonyára le kell mondanunk a Szent Öregek és a Nagy Törzsfők középpontba állításáról. Sértés és nyilvános indoklás nélkül.
Jó lesz meghonosítanunk a tárgyiasság, az ésszerűség, az egyenjogúság, a szakszerűség megnyugtató és termékeny módszerét – a természetes eszmei és erkölcsi meggyőződés talaján.
Zolikám!
Számítok megértésedre, arra, hogy közvetíted hasznosnak látszó ötleteimet, s végül tájékoztatásodra a döntésekről.
Neked és mindegyik barátomnak – a munkaközösségnek meleg szeretettel küldöm köszöntésemet!
Hajdúböszörmény, 1990. május 23.
Székelyhidi Ágoston
38.
Tokaji Írótábor előkészítő megbeszélés

1990. május 25.
[Zimonyi Zoltán tájékoztatójának vázlata]
 1. Tájékoztató
 2. az egyesület szerveződéséről
 • kuratóriumi tagság várományosai
 • kimaradt a PEN
 • az Alap nem csatlakozik
 • az idei tábor anyagi helyzetéről
Népfront – 100 ezer
Írószövetség 50 ezer
Népfront 30 ezer
Miskolc város 20 ezer
a megye 80 ezer
 • előkészületeiről
levél az Írószövetség külügyi osztályának
tájékoztató az írószövetségi közlönyben
meghívó a Magyar Műhelynek
körlevél-tervezetek
 • pártok
 • műhelyek
 • magánszemélyek
 1. Döntések
 2. az 1989. évi tábor szóvivő személyéről, aki a hátralevő időben a kuratórium tagja lesz
 3. a hozzájárulási költség mértékéről
 4. a kiküldendő levelekről
 5. meghívandók köréről, ennek rendjéről
 
Jelen volt: Tarján Tamás, Hegyi Imre, Sáray László, Zimonyi Zoltán, Tóbiás Áron, Maróti István, Tóth László, Mezey Katalin
 
39.
Zimonyi Zoltán a Postának
 
B.–A.–Z. megyei Postaigazgatóság
Miskolci 1. sz. Postahivatal
 
Kérem, hogy a Tokaji Írótábor Egyesület részére szíveskedjenek postafiók bérleményt biztosítani 1990. június 1-jétől.
A Tokaji Írótábor az egyetemes magyar irodalom fórumaként működik, összejöveteleit nyaranta rendezi. Az egyesület székhelye Miskolc, háttérintézménnyel nem rendelkezik, ezért a szervezés, levelezés lebonyolításához nélkülözhetetlen postafiók bérelése. A bérleményt szívesen tartanánk fel egész évben is, legnagyobb szükségünk azonban a harmadik negyedév végéig lenne, így számunkra elfogadható megoldás az is, ha 1990. június 1. és 1990. szeptember 30. között biztosítanak postafiók bérleményt. Ez esetben készek vagyunk a második és a harmadik negyedévi bérleti díjat is fizetni.
Miskolc, 1990. május 29.
(:Dr. Zimonyi Zoltán:)
 
40.
Zimonyi Zoltán a FIDESZ-nek
 
Fiatal Demokraták Szövetsége
Országos Választmány
Budapest
Lendvay utca 28.
1062
 
Tisztelt Országos Választmány!
A Tokaji Írótábor ez évtől önálló jogi személyként, az irodalom önkormányzata szellemében, mint az egyetemes magyar irodalom fóruma működik tovább. Idei programunkat augusztus 21–23. között rendezzük meg, a találkozások jegyében. A részt vevő írók szeretnének megismerkedni a hat parlamenti párt irodalom és politika viszonyáról vallott nézeteivel, vitázni „irodalompolitikáról”, az irodalom önkormányzatáról, a mecenatúráról. Megbecsüléssel hívjuk tehát pártjuk irodalmi–kulturális kérdésekkel foglalkozó szakértőjét, hogy augusztus 21-én előadóként vegyen részt a fórumon, akit természetesen szívesen látunk vendégül a további programokon is. A második napon irodalmunk új szerveződésű és szellemű folyóiratainak a szerkesztőivel találkozunk, a harmadik napon Sárospatakra kirándulunk, és hajóutat is tervezünk a Bodrogon.
Reméljük, a Fiatal Demokraták Szövetsége elfogadja a meghívásunkat. Kérem az Országos Választmányt, nevezze meg szakértőjét, aki a fenti kérdésben a párt nézeteit képviseli a fórumon, illetve azt a személyt, akivel a fentiek további egyeztetése érdekében kapcsolatba léphetünk.
Válaszukat, ha lehet mielőbb, az alábbi ideiglenes címünkre kérem.
Budapest, 1990. május 30.
(:Zimonyi Zoltán:)
megbízott ügyvivő
Bp., II. Zöldlomb u. 2. I. lépcsőház 3. 1025
1-671-432
 
41.
Zimonyi Zoltán a Kereszténydemokrata Pártnak
 
Kereszténydemokrata Néppárt
Dr. Surján László elnök
Budapest
Baross u. 61.
1082
 
Tisztelt Elnök Úr!
A Tokaji Írótábor ez évtől önálló jogi személyként, az irodalom önkormányzata szellemében, mint az egyetemes magyar irodalom fóruma működik tovább. Idei programunkat a találkozások jegyében rendezzük meg 1990. augusztus 21–23. között. A részt vevő írók szeretnének megismerkedni a hat parlamenti párt irodalom és politika viszonyáról vallott nézeteivel, vitázni „irodalompolitikáról”, az irodalom önkormányzatáról, a mecenatúráról. Megbecsüléssel hívjuk tehát a kereszténydemokraták irodalmi–kulturális kérdésekkel foglalkozó szakértőjét, hogy augusztus 21-én előadóként vegyen részt a fórumon –természetesen szívesen látjuk vendégül a további programokon is. A második napon irodalmunk új szerveződésű folyóiratainak a szerkesztőivel találkozunk, a harmadik napon Sárospatakra kirándulunk és hajóutat is tervezünk a Bodrogon.
Reméljük, a Kereszténydemokrata Néppárt elfogadja a meghívásunkat. Kérem Elnök urat, nevezze meg a párt szakértőjét, aki részt vesz a fórumon, illetve azt a személyt, akivel a fentiek egyeztetése érdekében kapcsolatba léphetünk. Válaszát, ha lehet mielőbb, az alábbi ideiglenes címünkre kérem.
Budapest, 1990. május 30.
(:Zimonyi Zoltán:)
megbízott ügyvivő
Bp., II. Zöldlomb u. 2. I. lépcsőház 3. 1025
1-671-432
 
42.
Zimonyi Zoltán a Kisgazda Pártnak
 
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
Budapest
Szoboszlai u. 2–4.
1126
 
A Tokaji Írótábor ez évtől önálló jogi személyként, az irodalom önkormányzata szellemében, mint az egyetemes magyar irodalom fóruma működik tovább. Idei programunkat a találkozások jegyében rendezzük meg 1990. augusztus 21–23. között. A részt vevő írók szeretnének megismerkedni a hat parlamenti párt irodalom és politika viszonyáról vallott nézeteivel, vitázni „irodalompolitikáról”, az irodalom önkormányzatáról, a mecenatúráról. Megbecsüléssel hívjuk tehát a kisgazdák irodalmi–kulturális kérdésekkel foglalkozó szakértőjét, hogy augusztus 21-én előadóként vegyen részt a fórumon –természetesen szívesen látjuk vendégül a további programokon is. A második napon irodalmunk új szerveződésű folyóiratainak a szerkesztőivel találkozunk, a harmadik napon Sárospatakra kirándulunk és hajóutat is tervezünk a Bodrogon.
Reméljük, a Kisgazdapárt elfogadja a meghívásunkat. Kérem, nevezzék meg szakértőjüket, aki részt vesz a fórumon, illetve azt a személyt, akivel a fentiek egyeztetése érdekében kapcsolatba léphetünk. Válaszukat, ha lehet mielőbb, az alábbi ideiglenes címünkre kérem.
Budapest, 1990. május 30.
(:Zimonyi Zoltán:)
megbízott ügyvivő
Bp., II. Zöldlomb u. 2. I. lépcsőház 3. 1025
1-671-432
 
43.
Zimonyi Zoltán a Szabad Demokraták Szövetségének
 
Szabad Demokraták Szövetsége
Ügyvivői Testület
Budapest
Mérleg u. 6.
1051
 
Tisztelt Ügyvivői Testület!
A Tokaji Írótábor ez évtől önálló jogi személyként, az irodalom önkormányzata szellemében, mint az egyetemes magyar irodalom fóruma működik tovább. Idei programunkat augusztus 21–23. között rendezzük meg, a találkozások jegyében. A résztvevő írók szeretnének megismerkedni a hat parlamenti párt irodalom és politika viszonyáról vallott nézeteivel, vitázni az „irodalompolitikáról”, az irodalom önkormányzatáról, a mecenatúráról. Megbecsüléssel hívjuk tehát pártjuk kulturális–irodalmi kérdésekben illetékes szakértőjét, hogy előadóként vegyen részt augusztus 21-én a fórumon, akit természetesen szívesen látunk vendégül a további programokon is. A második napon irodalmunk új szerveződésű és szellemű folyóiratainak a szerkesztőivel találkozunk, a harmadik napon Sárospatakra kirándulunk, és hajóutat is tervezünk a Bodrogon.
Reméljük, a Szabad Demokraták Szövetsége elfogadja a meghívásunkat. Kérem az Ügyvivői Testületet, nevezze meg képviselőjét, aki a fenti kérdésben a párt nézeteit a fórumon kifejti, illetve azt a személyt, akivel a fentiek további egyeztetése érdekében kapcsolatba léphetünk.
Válaszukat, ha lehet mielőbb, az alábbi ideiglenes címünkre kérjük.
Budapest, 1990. május 30.
(:Zimonyi Zoltán:)
megbízott ügyvivő
Bp., II. Zöldlomb u. 2. I. lépcsőház 3. 1025
1-671-432
 
44.
Zimonyi Zoltán a Magyar Szocialista Pártnak
 
Horn Gyula elnök
Magyar Szocialista Párt
Budapest
Köztársság tér 26.
1081
 
Tisztelt Elnök Úr!
A Tokaji Írótábor ez évtől önálló jogi személyként, az irodalom önkormányzata szellemében, mint az egyetemes magyar irodalom fóruma működik tovább. Idei programunkat a találkozások jegyében rendezzük meg 1990. augusztus 21–23. között. A részt vevő írók szeretnének megismerkedni a hat parlamenti párt irodalom és politika viszonyáról vallott nézeteivel, vitázni „irodalompolitikáról”, az irodalom önkormányzatáról, a mecenatúráról. Megbecsüléssel hívjuk tehát a szocialisták irodalmi–kulturális kérdésekkel foglalkozó szakértőjét, hogy augusztus 21-én előadóként vegyen részt a fórumon –természetesen szívesen látjuk vendégül a további programokon is. A második napon irodalmunk új szerveződésű folyóiratainak a szerkesztőivel találkozunk, a harmadik napon Sárospatakra kirándulunk és hajóutat is tervezünk a Bodrogon.
Reméljük, a Magyar Szocialista Párt elfogadja a meghívásunkat. Kérem Elnök urat, nevezze meg a párt szakértőjét, aki részt vesz a fórumon, illetve azt a személyt, akivel a fentiek egyeztetése érdekében kapcsolatba léphetünk. Megemlítem, hogy a táborban korábban előadóként Vitányi Iván és Pozsgay Imre már részt vett.
Válaszát, ha lehet mielőbb, az alábbi ideiglenes címünkre kérjük.
Budapest, 1990. május 30.
(:Zimonyi Zoltán:)
megbízott ügyvivő
Bp., II. Zöldlomb u. 2. I. lépcsőház 3. 1025
1-671-432
 
45.
Zimonyi Zoltán az MDF-nek
 
Magyar Demokrata Fórum
Elnöksége
Budapest
Bem tér 3.
1027
 
Tisztelt Elnökség!
A Tokaji Írótábor ez évtől önálló jogi személyként, az irodalom önkormányzata szellemében, mint az egyetemes magyar irodalom fóruma működik tovább. Idei programunkat 1990. augusztus 21–23. között rendezzük meg, a találkozások jegyében. A résztvevő írók szeretnének megismerkedni a hat parlamenti párt irodalom és politika viszonyáról vallott nézeteivel, vitázni az „irodalompolitikáról”, az irodalom önkormányzatáról, a mecenatúráról. Megbecsüléssel hívjuk tehát pártjuk kulturális–irodalmi kérdésekben illetékes szakértőjét, hogy előadóként vegyen részt augusztus 21-én a fórumon, akit természetesen szívesen látunk vendégül a további programokon is. A második napon irodalmunk új szerveződésű és szellemű folyóiratainak a szerkesztőivel találkozunk, a harmadik napon Sárospatakra kirándulunk és hajóutat is tervezünk a Bodrogon.
Reméljük, meghívásunkat a Demokrata Fórum elfogadja. Kérem az elnökséget, nevezze meg képviselőjét, aki a fenti kérdésben a párt nézeteit kifejti, illetve azt a személyt, akivel a fentiek további egyeztetése érdekében kapcsolatba léphetünk
Ideiglenes címünk: Zimonyi Zoltán, Bp., II. Zöldlomb u. 2. I. lépcsőház 3. 1025
Budapest, 1990. május 30.
(:Zimonyi Zoltán:)
megbízott ügyintéző
 
46.
Zimonyi Zoltán Környey Lászlónak
 
Miskolc Megyei Város Tanácsa
Művelődésügyi Osztály
Dr. Környey László
osztályvezető úrnak
Miskolc
 
Tisztelt Osztályvezető Úr!
A Tokaji Írótábor ez évtől önálló jogi személyként, az irodalom önkormányzata szellemében, az egyetemes magyar irodalom fórumaként folytatja munkáját. Tokaji Írótábor néven egyesület alapítását kezdeményeztük, amelynek most intézzük a bejegyeztetését. Ezzel párhuzamosan megkezdtük az idei tábor szervezését. Augusztus 21–23. között tervezzük, programunkban szerepel a parlamenti pártok szakértőivel, és az új vagy újjászületett hazai és külföldi magyar irodalmi folyóiratok szerkesztőivel való találkozás és eszmecsere Tokajban. A szervezést és a pénzforgalmat az újKilátó Irodalompártoló Egyesület keretében bonyolítjuk.
Jó érzéssel vettük azt a szándéknyilatkozatot, hogy a városi tanács az 1990. évben is kész támogatni a Tokaji Írótábort. Kérjük, hogy a költségvetésükben tervezett 20 000 Ft támogatást – a Tokaji Írótábor javára megjelöléssel – az alábbi számlaszámra szíveskedjenek átutalni:
újKilátó Irodalompártoló Egyesület
OTP B.A.Z. Megyei Igazgatósága 279–98005/4215-4
 
Válaszlevelükben szíveskedjenek megnevezni a támogatás felhasználásának jogcímét és az elszámolás módját, határidejét.
Miskolc, 1990. június 10.
Az ideiglenes kuratórium nevében:
(:Dr. Zimonyi Zoltán:)
megbízott ügyintéző
 
47.
Zimonyi Zoltán Szádeczky Zoltánnak
 
Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Tanács
Társadalompolitikai Főosztálya
Szádeczky Zoltán
osztályvezető úrnak
Miskolc
 
Tisztelt Osztályvezető Úr!
Jó érzéssel vettük azt a szándéknyilatkozatot, hogy a megyei tanács az 1990. évben is kész támogatni a Tokaji Írótábort, amely a továbbiakban önálló jogi személyként, az irodalom önkormányzata szellemében, az egyetemes magyar irodalom fórumaként folytatja munkáját. Tokaji Írótábor néven egyesület alapítását kezdeményeztük, amelynek most intézzük a bejegyeztetését. Ezzel párhuzamosan megkezdtük a szervezést, a pénzforgalmat az újKilátó Irodalompártoló Egyesület számláján bonyolítjuk. Az idei tábort augusztus 21–24. [helyesen: 23.] között tervezzük, programunkban szerepel a parlamenti pártok szakértőivel, és az új vagy újjászületett hazai és külföldi magyar irodalmi folyóiratok szerkesztőivel való találkozás és eszmecsere Tokajban.
Kérem, hogy a költségvetésben tervezett 80 000 Ft támogatást – a Tokaji Írótábor javára megjelöléssel – szíveskedjenek lehetőleg mielőbb átutalni az alábbi számlaszámra:
újKilátó Irodalompártoló Egyesület
OTP B.A.Z. Megyei Igazgatósága 279–98005/4215-4
 
Válaszlevelükben szíveskedjenek megnevezni a támogatás felhasználásának jogcímét és az elszámolás módját, határidejét.[3]
Miskolc, 1990. június 10.
Az ideiglenes kuratórium nevében:
(:Dr. Zimonyi Zoltán:)
megbízott ügyintéző
 
48.
Balla Gyula Zimonyi Zoltánnak
 
Kedves Zoltán,
mellékelten küldöm a neveket és a címeket.
Bp., 1990. jún. 15.
Ölel: Balla Gyula
„Kárpátalja” Szerk.
Szovjetunió
294 000 Ungvár
Pf. 99. Főposta
KMKSZ
Meghívandó: Móricz Kálmán főszerkesztő, Fodó Sándor elnök, Horváth Sándor szerkesztő
Balla D. Károly, Nagy Zoltán Mihály, Vári Fábián László [az eredetiben címmel együtt]
 
49.
Zimonyi Zoltán Csorba Csabának
Budapest, 1990. június 27.
B. A. Z. Megyei Levéltár
Dr. Csorba Csaba igazgató úrnak
Miskolc
 
Tisztelt Igazgató Úr!
A Tokaji Írótábor a továbbiakban önálló jogi személyként, egyesületi formában folytatja a működését, munkáját írók szakmai szervezeteiből delegált alkotók, továbbá független íróegyéniségekből álló kuratórium irányítja. A kuratórium támaszkodni kíván Sáray László közel húsz éves tábori szervezési tapasztalataira, s ezért alkalmazottként foglalkoztatni kívánja az intézőbizottságban. Munkáját költségtérítés ellenében, lényegében társadalmi munkában végzi majd. Kérem megértésedet és hozzájárulásodat, hogy a kuratórium Sáray Lászlót másodállásban ezzel a feladattal megbízhassa.
 
Megbecsüléssel üdvözöllek:
(:Zimonyi Zoltán:)
megbízott
 
50.
Zimonyi Zoltán Májer Jánosnak, Tokaj tanácselnökének
Budapest, 1990. június 27.
Májer János
tanácselnök úrnak
Tokaj
 
A Tokaji Írótábor a továbbiakban önálló jogi személyként továbbfolytatja működését, 13 tagú kuratórium irányítása alatt. A kuratórium tagjait a magyar írók szakmai szervezetei delegálják, továbbá független, választott íróegyéniségekből tevődik össze. Alapszabályunk kimondja, hogy szavazati joggal nem rendelkező, tiszteletbeli kuratóriumi tagok is meghívhatók a testületbe a tábornak otthont adó vidék helyi önkormányzatából. Ennek megfelelően, az ideiglenes intézőbizottság döntése alapján felkérem Önt, mint Tokaj város tanácselnökét tiszteletbeli kuratóriumi tagnak. Egyben értesítem, hogy a Tokaji Írótábor kuratóriuma alakuló ülését 1990. július 5-én, csütörtökön du. 13.30 órakor tartja Budapesten, a Magyar Írószövetség székházában, az I. emeleti klubteremben (Bp., VI. Bajza u. 18. sz.) Az ülésre tisztelettel meghívom.
 
Megbecsüléssel:
(:Dr. Zimonyi Zoltán:)
megbízott ügyvivő
 
51.
Zimonyi Zoltán Sáray Lászlónak
Miskolc, 1990. június 27.
Kedves Lacikám!
Megbecsüléssel és szeretettel üdvözöllek, küldöm jókívánságaimat nevednapján. Természetesen nem Miskolcról, hanem Pestről, itthonról, de már meg vagyok keveredve, azt sem tudom, hol is vagyok, otthon-e vagy itthon.
Írtam sebtiben Májer Jánosnak, dr. Csorba Csabának, s megszerveztem a kuratóriumi ülést. Időpontja: 1990. július 5. csütörtök du. 13.30, az Írószövetség klubja, Bp., VI. Bajza u. 18. I. em. Nekünk viszont jó lenne előbb találkozni valahol. Kérlek, hívj fel itthon telefonon, hogy egyeztessük: mikor érkezel?
Küldöm az első számú listát a nálam jelentkezettekről. A folytatást is, ha lesz még.
Megbecsüléssel üdvözöllek:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
Az 1990. évi Tokaji Írótáborba Zimonyi Zoltánnál jelentkezettek listája 1. sz. [Az eredetiben lakcímmel, telefonszámmal]
Molnár Zoltán, Gergely Mihály, Balla Gyula, Taar Ferenc, Sárközi Sándor, Petőcz András, Turcsány Péter, Péntek Imre, Lakatos István, Katona Szabó István
 
52.
Mészáros György Zimonyi Zoltánnak
 
Kedves Zolikám!
Budapesti megbeszélésünkön szóba került a régióhoz tartozó irodalmi és közéleti folyóiratok vezetőinek a meghívása az Írótáborba.
Heves megyében a Hevesi Szemle teljes szerkesztőségét a megyei tanács menesztett és lapunk gazdáját, az Agria Könyv- és Lapkiadó vezetőjét bízta meg a pályázat kiírására, illetv a lap újraindításának megszervezésére. Ezért arra kérlek, hogy az Egri Újság igazgató–főszerkesztőjét hívd meg az Írótáborba:
Hekeli Sándor [az eredetiben címmel együtt]
(Reá más ügyben is támaszkodhatunk, még szponzorálásban is!)
Eger, 1990. július 9.
Szeretettel üdvözöl
Mészáros György
53.
Zimonyi Zoltán Baló Györgynek
TV2 Napzárta
Baló György
igazgató úrnak
 
Tisztelt Baló Úr!
Együttműködést ajánlunk fel a TV2 Napzárta Szerkesztőségének.
A Tokaji Írótábor ez évtől önálló jogi személyként, az irodalom önkormányzata szellemében működik. Idei nyári összejövetelünket augusztus 21–23. között rendezzük meg. Az első napon a parlamenti pártok szakértő képviselői fejtik ki pártjuk nézeteit az „irodalompolitikáról”, az irodalom önkormányzatáról, valamint a mecenatúráról. A második napon az új szerveződésű és szellemű műhelyek, folyóiratok szerkesztői tartanak fórumot. A közreműködésre a 2000, a Holmi, a Magyar Napló, a Hitel, a Liget, a Magyar Narancs, a Beszélő, az Új Idő, a Nappali Ház, a Buksz, az Orpheus és a Holnap szerkesztőségét kértük fel.
Az irodalmi–kulturális folyóirat-szerkezet átalakulóban van, s e fórumon felszínre kellene hozni, hogyan élik meg a régi lapok az új helyzetet, az új lapok milyen régi (anyagi, terjesztési, nyomdai) gondokkal küszködnek. Működik-e, hogyan s meddig az Osvát Alapítvány, mi lett az idén megítélt pénzekkel? A kép léggé összetett, ezért úgy gondoltuk, hogy vitaindító előadás vagy a felkért lapok szerkesztőinek egymást követő „monológjai” helyett igazi dialógus, „műhelybeszélgetés” vezetné fel szerencsésen az írótábor második napi vitáját, amelybe azután spontán módon nyilván bekapcsolódnak más lapok jelenlévő szerkesztői is.
Ennek a „műhelybeszélgetésnek” a megszervezésében ajánljuk fel a már említett együttműködést. Szívesen vennénk, ha a felsorolt folyóiratok szerkesztőinek fórumát a Napzárta munkatársa irányítaná és vezetné le – személy szerint Önre, Győrffy Miklósra vagy Szénási Sándorra gondoltunk elsősorban – s a beszélgetés szerkesztett változata az eseményt követő napokban a Napzárta műsorában adásba kerülne.
Budapest, 1990. július 10.
Megbecsüléssel:
(:Zimonyi Zoltán:)
 
54.
Fekete Gyula Bartók-díjának oklevele
A kuratórium egységesen döntött a díjról, az oklevelet viszont csak azok írhatták alá, akik a megnyitóig megérkeztek a táborba.
Az aláírók
Zimonyi Zoltán, Mészáros György, Petőcz András, Mezey Katalin, Serfőző Simon, Tarján Tamás, Radnóti Sándor.
 
55.
Fekete Gyula távirata Serfőző Simonnak
 
56.
Serfőző Simon ismerteti Fekete Gyula táviratát
 
Kedves Résztvevők! Kedves Barátaim!
Augusztus 15-én este táviratot kaptam Fekete Gyulától, ami engem rendkívül nehéz helyzetbe hozott. Fekete Gyula arra kért benne, hogy a távirat szövegét csak a helyszínen ismertessem, s azért én, mert bennem bízik meg. Tehát előzőleg a tartalmát senkinek sem mondhattam el. Mint a tokaji írótábor kuratóriumának tagja, még a többi tagtársamnak sem. A távirat szövegét tehát ők is, miként Önök, most ismerik meg. S ez a következő:
„Benned bízom, kérlek, az alábbi szöveget csak a helyszínen ismertesd. Két évtizeden át megőriztük, fenntartottuk a tokaji írótábort, annak az irodalomnak egyetlen legális fészkét, amely a pártállam lerombolásának kezdeményező részese volt. Megvédtük az Aczél-maffia fojtogatásával, más – egyébként általunk elismert – irodalmi irányzatok intrikáival, rosszindulatával szemben.
Az írótábort most a kuratórium átjátszotta eddigi gyalázkodó ellenfeleinek, s ezzel elveszítette erkölcsi jogát arra, hogy akár a nevét is viselje. Törüljetek a kuratórium névsorából. Azt pedig szándékos megszégyenítésemnek érzem, hogy ez a kuratórium engem díjazásra javasolt. Visszautasítom a szégyenletes díjazást. Fekete Gyula”
 
57.         
A kuratórium nyilatkozata Fekete Gyula táviratára
 
A Tokaji Írótábor kuratóriuma sajnálattal veszi tudomásul Fekete Gyula álláspontját.
Úgy éreztük, a kor parancsára cselekszünk, amikor túllépni igyekeztünk irodalmi életünk több évtizedes keserves megosztottságán, kimászni kívántunk azokból a sáncokból, amelyekbe a korábbi politika manipulációi szorítottak be bennünket. Az előttünk álló közös feladatok, a magyar szellemi élet, a kortárs irodalom szervezetének, intézményeink megújulása megkívánja, hogy az indulatokat félretéve kezet nyújtsunk egymásnak.
Természetesen nem az irányzatok, írócsoportok közötti vitákat, versengést kívánjuk megszüntetni, hiszen ez nem is szükséges, és nem is volna lehetséges: de a kölcsönös tolerancia, a legteljesebb nyíltság és a párbeszéd jegyében szeretnénk fórumot nyitni itt Tokajban is az egyetemes magyar irodalomnak. Az írótábor jó alkalom arra, hogy egymást megismerjük, az önállóan szerveződő, autonóm irodalmi műhelyek feltárják egymás előtt kapuikat; hogy felismerjük azt, ami mindannyiunk munkájában, helyzetében, gondjaiban közös. Úgy érezzük, hogy a kuratóriumnak ezeket a szándékait visszaigazolták írótársaink, amikor a meghívást elfogadva ilyen nagy számban jelentek meg az idei tokaji írótáborban.
Ezért is fájlaljuk, hogy a tábor egyik alapítója, több évtizeden át harcos szervezője és meghatározó személyisége, Fekete Gyula, noha korábban a kuratóriumi tagságot elvállalta, most elhatárolja magát tőlünk anélkül, hogy munkánkról közvetlen tapasztalatot szerzett volna.
A kuratórium felkéri a Magyar Írószövetség választmányát, hogy az általa is elfogadott alapszabályunk értelmében jelöljön ki a most lemondott Fekete Gyula írótársunk helyére, az irányzatok közötti párbeszéd szellemében, új képviselőt.
Tokaj, 1990. augusztus 21.
 
58.
Antall József miniszterelnök távirata
 
Sáray László
Zimonyi Zoltán úrnak
 
Tisztelt Uraim! Megköszönöm meghívásukat a Tokaji Írótábor augusztusi rendezvényeire. Kérem megértésüket, ha az idén más irányú kötelezettségeimre tekintettel a meghívást nem áll módomban elfogadni. Sokszínű programjuk, a nagyszámú résztvevő tartalmas, gondolatgazdag rendezvényt ígér. Ehhez kívánok Önöknek és természetesen minden résztvevőnek eredményes munkát.
Budapest, 1990. augusztus 22.
Nagyrabecsüléssel köszönti:
Antall József
 
59.
H. Szabó Béla távirata
A távirat szövege
Tokaji Írótábor
Tokaj
 
Augusztus 21-én nevemet vendégkönyvükbe írva felháborodással távoztam. Fekete Gyula barátom táviratával és a távol maradókkal értek egyet. B.–A.–Z. megye még ma is a legsötétebb megye, itt még él Lenin, Sztálin és Kádár szelleme.
1940-es Móricz Zsigmond–Somogyi Imre tiszaladányi írótalálkozójának emlékére 1960. augusztus 28-án a még élőkkel Tiszaladányban én rendeztem meg az igazi utolsó írótalálkozót, annak filmje [negatívja] birtokomban, képei az ottani Győri Elek Művelődési Házban találhatók. Darvas erről írta a Részeg eső c. drámáját és regényét. Mivel párttag nem voltam, nem leszek, így politikai hatalmam sem volt. Próbáltak megalázni, meg a gondolataimat is ellopva ebből született az úgynevezett Tokaji Írótábor. De nem ez, hanem az háborított fel, hogy augusztus 21-én 1990-ben kitüntetik azt az örökösen kétszínű, kaméleon embert, aki részt vett 1956 meggyalázásában Grósz Károllyal. Ma már csak ő az egyébként öttagú, úgynevezett ötös bizottságnak, akik együttesen végső soron 42 ember halálát, 95 bebörtönzését, kínzását idézték elő. Mindkét névsor nálam van. A megbocsátás embere vagyok, de annyit elvárok tőlük, hogy a közéletből eltűnve éljenek nagyon sokáig, saját lelkiismeretükkel szembekerülve. Akasztófa és börtöncella nélkül saját maguk bírái legyenek. Múlt év november 2-án Németh Miklóst és másokat fegyveres felkelés szervezésére figyelmeztettem, de nem tanulnak, mert a megye, Miskolc város, de a szégyenteljes hajdan szabad Tiszaszederkény neve még mindig Leninváros. B.–A.–Z. megyéből még nem vezet út Európába.
Feltételezem, hogy ezt a táviratomat az összegyűltekkel nem ismertetik, ezért több helyre küldöm és nyomtatásban is megjelentetem.
Ocsmány módon megszüntetett Borsodi Szemle helyett saját pénzemen új lapot hozok létre.
Uszenem [üdvözlöm?] a tisztákat.
H. Szabó Béla
 
 
60. Emlékeztető
a Tokaji Írótábor kuratóriumának 1991. január 30-i üléséről
 
Jelen voltak: Koczkás Sándor, Lakatos István, Májer János, Mezey Katalin, Pomogáts Béla, Radnóti Sándor, Serfőző Simon, Szabó György, Székelyhidi Ágoston, Tarján Tamás és Zimonyi Zoltán kuratóriumi tagok, Sáray László ügyvivő, továbbá rövidebb ideig Jókai Anna, a Magyar Írószövetség elnöke.
Távollévők: Csoba Tamás, Hubay Miklós, Mészáros György és Petőcz András.
A kuratórium 11 pontból álló napirendet tárgyalt meg (1. sz. melléklet) és az alábbiakban állapodott meg:
 • megőrzi a Tokaji Írótábor elnevezést;
 • a 2. sz. melléklet szerint véglegesíti az írótábor időpontját, programját, tárgykörét, szövegszerűen is elfogadja e tárgykört körvonalazó felhívást;
 • a felhívást (szűrés és válogatás nélkül) kiküldi annak a 43 személynek (3. sz. melléklet), akikre mint előadókra a kuratóriumi tagok javaslatot tettek az előkészítő körlevélre adott válaszukban, nyitva hagyva a lehetőséget, hogy a megkeresettek saját belátásuk szerint döntsenek: előadóként, hozzászólóként, esetleg csupán résztvevőként kívánnak-e közreműködni a Tokaji Írótáborban, ugyancsak rájuk bízva a témák, előadáscímek meghatározását;
 • az előadások száma tanácskozási naponként 2–2, összesen 6, időtartama 20 perc, hozzászólások esetében 10 perc;
 • a megnyitó és a résztvevők bemutatása után hangozzék el tájékoztató az elmúlt írótábor óta történtekről az ügyvivők és/vagy az írótábori szóvivő (Székelyhidi Ágoston) részéről;
 • a meghívás a már kialakult formában, közvetett módon (Írószövetségi Tájékoztató, irodalmi sajtó) révén történik továbbra is;
 • a meghívottak köre: magyar írók, határon innen és túl, nem magyar, magyarul is beszélő írók, műfordítók, hungarológusok;
 • részvételi díj: 500 Ft vagy 20 USA dollár;
 • a vendégek, díszvendégek, előadók és a kuratórium tagjai mentesülnek a részvételi díj fizetése alól;
 • érdeklődők, hozzátartozók is részt vehetnek a táborban önköltségtérítés fejében;
 • tudomásul veszi a várható költségek nagyságrendjét (cca. 600 ezer Ft), ennek egyik eredője az egyesület működési költsége, a másik maga a rendezvény;
 • számvizsgáló bizottságot hoz létre a jövőben;
 • 2000, azaz kétezer Ft-os költségtérítést kap Zimonyi Zoltán az 1990. évre (miután nem vette igénybe a kuratórium októberi ülésén megszavazott szervezői honoráriumot);
 • Sáray László és Zimonyi Zoltán ügyvivői munkájuk fejében havi 3–3000, azaz háromezer Ft tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülnek;
 • A Tokaji Írótábor című újság júliusban jelenjen meg, s közölje az 1990. évi tanácskozás szerkesztett, rövidített jegyzőkönyvét, az 1991. évi tábor programját, résztvevőinek névsorát, s a tanácskozást előkészítő cikkeket;
 • egyelőre szünetelteti a Bartók Béla-díjat (e díjat tavaly a Hazafias Népfront B.–A.–Z. megyei Bizottsága hagyta az egyesületre. E díj korábban nem kapcsolódott a Tokaji Írótáborhoz. A kuratórium mind a négy érmet és a vele járó 12–12.000 Ft-ot kiadta). A díj sorsára, esetleges megújítására a kuratórium a későbbiekben tér vissza;
 • a kuratórium ezévben még három ülést tart. Májusban Budapesten sajtótájékoztatóval egybekötve a program véglegesítése és a Tokaji Írótábor című újság megszerkesztése, augusztus 20-án Tokajban utolsó feladat-megbeszélés, októberben Budapesten a tapasztalatok összegzése és az 1992. évi tábor előkészítése szerepel napirenden;
 • az alapszabály 13. § alapján, mint a tábor korábbi működését meghatározó személyiséget, Hegyi Imrét tiszteletbeli kuratóriumi taggá választja;
 • az egyesület levélpapírján (programfüzetében stb.) fejeződjön ki az együttműködési és védnökségi viszony, amely az alapszabály ellenjegyzése és a kuratóriumban való képviselet révén létrejött a Magyar Írószövetséggel, a Magyar P. E. N. Clubbal és az Anyanyelvi Konferencia Védnökségével;a Társadalmi Egyesületek Szövetségéhez (TESZ) az egyesület nem csatlakozik, sajátos, egyedi jellegére tekintettel.
Budapest, 1991, február 20.
Készítette: Zimonyi Zoltán
 
 
 
61.
Körlevél
Kapják a kuratórium tagjai: Cseres Tibor, Csoba Tamás, Hegyi Imre, Hubay Miklós, Koczkás Sándor, Lakatos István, Májer János,Mezey Katalin, Mészáros György, Petőcz András, Pomogáts Béla, Radnóti Sándor, Serfőző Simon, Szabó György, Székelyhidi Ágoston, Tarján Tamás
 
Mellékelten megküldöm az emlékeztetőt, amely kuratóriumunk legutóbbi [1991. január 30-i] üléséről készült. Egyúttal tájékoztatlak: a Magyar Írószövetség választmánya a visszalépett Fekete Gyula helyére Cseres Tibort választotta meg kuratóriumi taggá.
Budapest, 1991. február 25.
Megbecsüléssel
(:Zimonyi Zoltán:)
 
62.
Emlékeztető
a Tokaji Írótábor kuratóriumának 1991. június 14-i üléséről
 
Jelenvoltak: Hubay Miklós, Cseres Tibor, Lakatos István, Májer János, Pomogáts Béla, Székelyhidi Ágoston, Hegyi Imre, Petőcz András, Tarján Tamás és Zimonyi Zoltán kuratóriumi tagok, Sáray László és Körtvélyesi Erzsébet ügyvivők.
Távollévők: Csoba Tamás, Koczkás Sándor, Mezey Katalin, Mészáros György, Radnóti Sándor, Serfőző Simon, Szabó György.
Az ülés határozatképes.
A kuratórium szervezeti, személyi kérdéseket tárgyalt meg, véglegesítette a tábor programját, foglalkozott a Tokaji Írótábor című újsággal, a sajtótájékoztatóval és az alábbiakban állapodott meg:
 • számvizsgáló bizottságot alapít, s ennek megfelelően módosítja az egyesület alapszabályát. A 10. § (az egyesület szerveinek felsorolása) kiegészül, második helyen „A Tokaji Írótábor számvizsgáló bizottsága” betoldással.
A 13–14. § összevonásra kerül.
Az új 14. § szövege a következő: „A számvizsgáló bizottság az egyesület ellenőrző szerve; a pénz- és vagyonkezelés jog- és szakszerűségén őrködik. Két tagját a kuratórium választja meg önmagából.
Minden évben, a számadási év lejártakor köteles megvizsgálni az évi zárszámadásra és pénzkezelésre vonatkozó okmányokat, s a vizsgálat eredményéről a kuratóriumnak jelentést tenni.”
 • a számvizsgáló bizottságba megválasztja Májer Jánost és Szabó Györgyöt, akik a jelölésükhöz előzetesen hozzájárultak és a megbízatást elfogadták;
 • Körtvélyesi Erzsébetet is megbízza ügyintézői feladatokkal, elsősorban szponzorok szerzésével; minden általa megszerzett támogatás után 20% illeti meg, a pénz beérkeztét követő 8 napon belüli utalással;
 • az írótábor védnökének felkéri a Magyarok Világszövetségét is;
 • a tábor programját a melléklet szerint véglegesíti;
 • a Tokaji Írótábor című újság augusztus első napjaiban jelenjék meg, tartalmazza a programot, a résztvevők névsorát, a táborral kapcsolatos tudnivalókat, vitára hangoló írásokat, emlékeztető részleteket a tavalyi előadásokból, tallózót a sajtóvisszhangból. A ráhangoló írások szerzői: Domokos Mátyás, Füzi László, Tarján Tamás, Pomogáts Béla, Szépfalusi István. Az írótábor szóvivője írásos beszámolót közöl az újságban (Székelyhidi Ágoston);
 • az írótáborról június 26-án sajtótájékoztatót tart a Magyar Írószövetség Klubjában, az előkészítésével Körtvélyesi Erzsébetet bízza meg.
A kuratórium megvitatta és helyesnek találta elnöki és titkári feladatkör létesítését, ezzel kapcsolatban személyi javaslatok is elhangzottak, és konszenzus alakult ki az elnök és a titkár személyét illetően, szavazásra azonban nem került sor. Az alapszabály módosítása és a személyi döntések meghozatala a következő kuratóriumi ülés feladata lesz.
A kuratórium a soron következő ülését Tokajban, az írótábor megnyitását megelőző napon, augusztus 20-án a koraesti órákban tartja, közös vacsora keretében.
Budapest, 1991. július 15.
Készítette: Zimonyi Zoltán
 
63.
A program 
 
64.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a Tokaji írótábor kuratóriumának ülésén, 1992. november 6-án, a Magyar Írószövetség székházában (Bp. VI., Bajza utca 18. )
 
Jelen vannak: Cseres Tibor, Hubay Miklós, Koczkás Sándor, Lakatos István, Mezey Katalin, Pomogáts Béla, Serfőző Simon, Székelyhídi Ágoston, Tarján Tamás (az ülés kezdetén), Sáray László és Zimonyi Zoltán.
A jegyzőkönyvet Zimonyi Zoltán vezeti.
A kuratórium, amely határozatképes, az alábbi napirendi pontokról tárgyal:
 1. Az 1992. évi rendezvény tapasztalatai
 2. Tájékoztató gazdálkodásunkról és anyagi helyzetünkről
 3. A Tokaji írótábor Évkönyv szerkesztési elvei
 4. Az 1993. évi írótábor előkészítése
 
Az előzetes napirendi javaslat ellenére, időhiány miatt nem kerül sor az egyesület működési elveinek, illetve alapszabályának áttekintésére. A kuratórium felkéri Mezey Katalint, Székelyhídi Ágostont és Zimonyi Zoltánt, hogy három év tapasztalatai s az irodalmi–kulturális élet változásai miatt esetleg szükséges alapszabály-módosítási javaslatokat készítsék elő s terjesszék be a következő ülésre.
 
Cseres Tibor elnök megnyitó szavai s a napirend elfogadása után
Lakatos István bejelenti, hogy a Magyar Könyv Alapítvány kuratóriuma 120 ezer Ft-ot szavazott meg az írótábor évkönyvének támogatására.
Székelyhídi Ágoston a debreceni Civis Rt. további mecénási készségéről hoz hírt, az 1993. évre 80 ezer Ft-ot ajánlanak fel. Ezt követően kerül sor a nyári összejövetel tapasztalatainak a megbeszélésére.
Cseres Tibor az értékelést mellőzve utal arra, hogy az Európai Utas című folyóiratban cikket közöl, ennek a záró részében összefoglalta a véleményét.
Lakatos István szerint az összejövetel politikai hangvétele jó volt, kiemeli a cseh, morva és szlovák írók jelenlétének fontosságát. A további hozzászólók kritikus hangon főleg a táborban jelen nem lévők fenntartásait hangoztatják.
Serfőző Simon elmondja: jelzés érkezett hozzá Egerből Sándor András sérelmeiről, s arról, hogy többen nem kaptak meghívást, köztük régi tokaji törzstagok. (Lakatos István közbeszólva javasolja, hogy abban a borítékban, amelyben az írószövetség a szokásos havi tájékoztatóját postázza, küldjön mindenkinek külön meghívót a Tokaji Írótábor.) Serfőző Simon, folytatva a panaszok és jelzések felsorolását, elmondja: Fekete Gyula és Molnár Zoltán úgy érzik, hogy a régi gárda kivettetett a Tokaji Írótáborból, az már nem az ő táboruk. Mégis, mintha közeledés lenne a részükről, szeretnének bekapcsolódni, s ebben segíteni kellene nekik, jó lenne megkörnyékezni őket. Jó lenne, ha Fekete Gyuláék, Molnár Zoltánék visszatérnének. S fontos lenne az is, ha a helybeli vezetők is éreznék: közük van a táborhoz. Miskolc város polgármesteri hivatalában megfogalmazódott, ha pénzt adnak, szeretnék, ha közük is lenne a Tokaji írótáborhoz. Ki kellene találni azt, hogy hogyan lehetne őket a tábor részévé tenni. Serfőző hivatkozik a kuratórium jelen nem lévő tagjára, Cs. Varga Istvánra, aki úgy fogalmazott: mi közöm nekem a táborhoz? Hogyan lehetne az ő érdekükhöz közelíteni? (Pomogáts Béla közbevetett kérdésére: – Mi az ő sérelme?): Cs. Varga a regionalitást hiányolja. A kettőt elegyíteni kellene.
Pomogáts Béla „a régi tábor", „az alapító atyák" sérelmével kapcsolatban sajnálja, hogy a hangsúlyváltás nem ment végbe finomabban, nem volt elég harmonikus. Akik kialakították egykor a szellemiségét, ne érezzék magukat ma felháborítva ettől az intézménytől. Ha most közelednének, gesztusokat kell tenni. Két javaslata van. Az egyik: írjon nekik a kuratórium levelet Cseres Tibor vagy minden tag aláírásával, s biztosítsuk őket, nem akarunk eltávolodni a hagyománytól. A másik javaslata: nem lehetne-e jövőre egy kerekasztalt rendezni (Fekete Gyula, Molnár Zoltán részvételével), megkérdeni tőlük, ők mit tartanak fontosnak most. Az egész magyar irodalmi élet feladata a megoszlások, feszültségek kiegyenlítése. Ki kellene használni a lehetőségeket. Arra kellene törekedni, hogy egyeztető magatartás, „vírusvédelem” érvényesüljön. A regionalizmust hiányolók pedig nyilván azt várják, hogy a tábor témaköreiben jelen legyenek a helyi vonatkozások is. Például beszélgetések a régióról, kulturális törekvéseiről stb.
Lakatos István tart tőle, vajon Fekete Gyula és Molnár Zoltán nem lennének-e diktatórikusak, nem kívánnának-e maguknak elsőbbséget. Nyilván nem érdekelné őket, ha például a posztmodernről lenne szó. Meg kellene kérdezni tőlük, hogy elég türelmesek lennének-e akkor? Értetlenül fogadta egyébként, s nem tudja most sem, hogyan alakult ki, hogy a Heller–Fehér házaspárt kértük fel a tanácskozás hangmegütőiként. Ma már szívesen leül velük, de nem feledhető például Heller Kosztolányi könyve 1954-ből. Etikailag is latba esik, hogy a főelőadók ők voltak.
Zimonyi Zoltán az elhangzottakkal kapcsolatban emlékezteti a kuratóriumot: az 1990-es tartalmi és szervezeti megújulásától kezdve a Tokaji Írótábor nagy tapintattal törekedett arra, hogy egykori résztvevői és meghatározó személyiségei integrálódhassanak. Fekete Gyulát alapszabályunk szerint az írószövetség választmánya küldte a kuratóriumba, ő ezt el is fogadta, majd visszalépett; azóta több ízben is felkértük előadónak, az idén is, de mindig kitérő választ adott. Gorombán visszautasította a Bartók Béla-díjat, amelyet 1990-ben a kuratórium (az alapító Hegyi Imre, a tábort második évtizede szervező Sáray László és az összejövetelnek otthont adó Tokaj város mellett) neki ítélt. A Tokaji Írótáborhoz címzett táviratában egy kivétellel közvetve megsértette az egész kuratóriumot, amikor azt hangoztatta, hogy egyedül csak Serfőző Simonban bízik, és az írótábort gyalázkodó ellenfelei kezébe játszottuk át. Annak idején, amikor az 1989-es táborban megválasztottaknak, a Tokaji Írótábor Egyesület későbbi megalapítóinak dönteniük kellett a tábor megszűnésével fenyegető válsághelyzetben arról, hogy az eredeti megbízáson túl, saját belátásból szerepet vállalnak-e a tábor megtartásában, a pénz utáni futkosásban, egybehangzó volt a válasz: igen, de csak akkor, ha meg tudjuk haladni a Tokaji Írótábor Fekete Gyula nevével jelzett szintjét. A tábort senki sem játszotta át senkinek, maga Fekete Gyula vesztette el befolyását 1989-ben, amikor a változások izgalmától fűtött írótársaival nem tudott párbeszédet folytatni azon a fórumon, amely az időszerű politikai helyzetet, s abban az irodalom esélyeit vitatta volna meg az ő vezetésével. Rajta kívül azonban senki sem jutott szóhoz, a helyzetértékelése és elemzése pedig kimerült Aczél György nevének ötpercenkénti, gunyoros említésével. A résztvevők „búcsúszimfóniába” illő módon fogytak el monológja közben.
Gesztusoknak láthatóan nincs többé értelme, mert az elmúlt három év gesztusai ellenére is csak az lett egyre bizonyosabb, hogy a tábort korábban meghatározók nem tudják elfogadni a változást, a Tokaji Írótábor valóban irányzatok fölött álló egyetemes fórum jellegét, ahol mint egyenlők az egyenlők között, ők is jelen lehetnének. A kuratórium korábban úgy döntött, hogy a listákkal, meghívással mindig együtt járó kirekesztést, esetlegességet kiszűrve, kizárólag a nyilvánosság révén hív résztvevőket az írótáborba. Ennek ellenére, megkülönböztető bánásmódként, a tokaji tábor korábbi résztvevői személyre szóló meghívót is kaptak, a Móricz Társaság tagjaihoz hasonlóan, ez utóbbiak Cseres Tibor személyes kívánságára. A kuratórium javasolta, hogy idén kérjük fel többek között Fekete Gyulát, Czine Mihályt, Ilia Mihályt, Görömbei Andrást előadónak – nem vállalták, Ilia Mihály nem is válaszolt, Czine Mihály pedig sürgetések, telefonüzenetek ellenére is csak a tábor előtti napokban kívánt jó együttlétet a megcímzett válasz-levelezőlapunkon. Ezzel szemben viszont más írótársakkal a civilizált szokásoknak és az udvariasság normáinak megfelelően könnyen, gyorsan és eredményesen lehet tárgyalni. Arról tehát, hogy némiképp háttérbe szorult az úgynevezett népi-nemzeti irányzat néhány képviselője, akik korábban meghatározták Tokajt, s maga az irányzat is, nem a kuratórium, nem a szervező tehet, hanem ők maguk. A tekintélyük kicsorbult, nem vállalják nyílt fórumon a szellemi vitát. Sándor András korábban már tisztázott, jelentéktelen apróságon alapuló sértődése is azt bizonyítja, hogy erősebb a sértődési készség, mint a valódi ok és az őszinte részvételi szándék. Zimonyi Zoltán arra a közös döntésre is emlékezteti a kuratóriumot, miszerint már nincsenek úgynevezett nyitó vagy főelőadások. Heller Ágnes és Fehér Ferenc nem hangmegütők voltak, akiket a tanácskozás alaphangjának megadására kértünk fel, hanem előadók, miként a többiek is. A három nap végre egyenletesen jó színvonalú volt, sőt, talán a legtöbb izgalmat a korábban mindig unalmas, ellaposodó harmadik nap hozta. Az első nap politika- és társadalomtörténeti jellegű előadásokból állt (Petr Pithart, Kántor Lajos), s a téma eme megközelítésébe illeszkedett be színvonalasan, gondolatébresztő-vitára hangoló szellemességgel Heller Ágnes és Fehér Ferenc előadása. Részvételük nyeresége volt a tábornak. Zimonyi Zoltán végül a Tokaji Írótábor sikerével paradox módon együtt járó távlatvesztésről szól, amelyet a mostani kuratóriumi ülés is érzékeltet. A tábor – a rendezés technikai körülményeit, a résztvevők és a tanácskozás színvonalát, a toleráns hangot és a jó hangulatot is beleértve – nagyon jól sikerült. A szélesebb nyilvánosság is részese lett a tokaji tanácskozásnak a ráhangoló-előkészítés (Magyar Hírlap Ahogy tetszik melléklete), és az Évkönyv révén, amely a tanácskozás jegyzőkönyvét közli. A tábor kétségkívül eddigi története csúcsára jutott, most mégis úgy látszik, hogy a hivatását és célját, a nyitott fórum szerepet — amelyet pedig érdemes volt, akár áldozatok árán is szolgálni — nem tudja kiteljesíteni, mert az írótársadalom egyes csoportjai — köztük a régi tokajiak — láthatóan nem vagy egyre kevésbé készek az együttlétre és a párbeszédre. Mintha most a népiek átkoznák ki a Tokaji Írótábort. Kissé furcsa a regionalitást számon kérni a mai írótáboron, hisz képviseletet biztosít a térség önkormányzatainak a kuratóriumban; a miskolci polgármester úrnak is alkalma lenne elmondania javaslatait az üléseinken, de egyszer sem jött el (ehhez, mint tiszteletbeli tagnak természetesen joga van, korántsem számon kérő tehát a megállapítás). Kitűnő együttműködés alakult ki Borsod–Abaúj–Zemplén megyegyűlésével és önkormányzati hivatalaival, valamint Tokaj várossal. A programunkban minden évben szerepeltek a régióhoz közvetlen kapcsolódó témák. Tanúsítja ezt az 1992. évi tanácskozást összefoglaló Évkönyvünk Tokaji esték című fejezete, vagy az idei program, ahol fórumot kapott a Tokaj Hétszőlő Rt., s maga Tokaj város. A régi Tokaji Írótáborhoz, s a régióhoz kötődő alkotókkal való törődés jele, hogy minden évben a program keretében nyilvánosan köszöntöttük az évfordulósokat (Gergely Mihályt és Serfőző Simont pl.). Inkább elmondható sajnos, hogy a régióból tartják távol magukat egyesek a tábortól, feltűnő volt például idén a Holnap szerkesztőinek már-már tüntető hiánya, s érthetetlen az is, hogy miért nem hozta le a Holnap az írótábor felhívását, miért nem hívta meg az általa biztosított nyilvánosság révén többek között a volt „tokajiakat"?
Székelyhídi Ágoston szerint a Tokaji Írótábor legfőbb törekvése megvalósult az elmúlt három évben, az egyetemes magyar irodalom fóruma lett. Nem szándékok és törekvések megvalósulása azonban, hanem visszahatás is, 1990 óta olyan, amilyenné az irodalom formálja. Nem szubjektív válogatás dönt arról, hogy ki jöjjön, ki ne. A legnagyobb győzelem, hogy mindenki ott lehet. A törekvések maguk alakították a mozgásterüket, most az arányokra, a természetes erőrendszerre kell törekedni. Kétségtelenül hiányzik a táborból a nemzeti vonal. A régiónak is új szerepet kell adni. A jövő évben mellékrendezvényt is lehetne szervezni, például Miskolcon, mai magyar társadalomkutatók bevonásával. Ez az év a Tokaji Írótábor nagy kiteljesedése volt. Keszthely, a magyar írók világtalálkozója sem szorította háttérbe, sőt, a tokaji összejövetel mintha kicsit szabadabb is lett volna. Azt a folytonosságot, amelyre talán néhányan gondolnak, nem lehet megvalósítani, de legalább jelét adhatjuk. Meghívhatnánk például a „tokajiakat”, mint most a „lillafüredieket”, hogy jöjjenek el, s ahogy a hatvankilences tanácskozás résztvevőivel, dolgozzuk fel közös beszélgetésben, vitában múltunknak ezt a szeletét. A regionális találkozást pedig Miskolcon kellene megszervezni, Serfőzőék legyenek a házigazdái.
Mezey Katalin elismeréssel szól a tábor nyitottságáról, amely nem szorul korrekcióra. A program és a szervezés viszont egyoldalú, azt nem uralhatja ugyanis egyetlen irányzat. A program irodalmi divatlap legyen, a teljes választék. A népi irányzat fiatalabb nemzedékét kell Tokajban szerephez juttatni, mert ők még képesek a párbeszédre.
Zimonyi Zoltán emlékeztet rá, hogy az idei tábor előadói és résztvevői irányzatos sokféleséget képviseltek, más-más korosztály tagjai, más irodalomszemlélet, más műhelyekhez való kötődés jellemzi például Tornai Józsefet, Lengyel Balázst, Márton Lászlót, Szilágyi Ákost, Reményi József Tamást, Bertha Zoltánt, Kántor Lajost, Balassa Pétert, Haraszti Miklóst, Serfőző Simont, Szabó B. Istvánt.
Hubay Miklós megismétli a táborban már nyilvánosságra hozott tervet: a Magyar P.E.N. Club Illyés Gyula-díját, amelyet a francia irodalom magyar fordítójának ítélnek oda, a Tokaji Írótáborban adnák át. Javasolja, hogy hívjuk meg a francia partner, a Conseil de Gens de Lettre díjazottját is a Tokaji Írótáborba, lehetővé téve egyúttal, hogy két hétig Magyarországon tartózkodjon.
Koczkás Sándor hangsúlyozza, hogy a kuratórium tervezett előadói névsora eredetileg színesebb volt. Czine Mihály és Fekete Gyula napjaink két nagy vesztese. Fekete, aki az MDF-ből kivált, hogy a Néppárt elnöke legyen, rossz taktikai érzékkel, szerencsétlenül politizált. S bár mindkettőnek komoly szerepe volt a rendszerváltozáshoz vezető folyamatban, ám mára már túlhaladt rajtuk az idő.
Hubay Miklós szerint Czine Mihály és Fekete Gyula egy ügyet visznek jégre, a nemzeti kultúrát, amelyet nem lehet, csak magasabb szinten tartani és védeni.
A kuratórium — ezt a napirendet lezárva — végső soron nem kötelezi el magát újabb gesztusok mellett.
 
Második napirendi pontként Sáray László tájékoztatja a kuratóriumot az egyesület pénzügyeiről.
 
1992. évi bevételeink
 
B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Mecénási Alap
200.000 Ft
SOROS Alapítvány
200.000 Ft
Műv. és Közokt. Min. Közművelődési Főoszt.
86.000 Ft
Műv. és Közokt. Min. Könyv, Lap és írod. Főoszt.
50.000 Ft
Civis Rt. Debrecen
50.000 Ft
Tokaj Város Polgármesteri Hivatala
40.000 Ft
Miskolc Város Önkormányzata Mecénási Alap
40.000 Ft
Takarékszövetkezet, Tokaj
10.000 Ft
Déli Hírlap Kft., Miskolc
5.000 Ft
Egyéb (részvételi díjak, könyveladás stb.)
73-900 Ft
Összes (november 1-jéig)
754. 900 Ft
 
Várható bevételek (december 31-ig)
 
B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Mecénási Alap
100.000 Ft
Bíbor Kft., Miskolc
5.000 Ft
Új Kilátó Irodalompártoló Egyesület
10.000 Ft
Magyar írószövetség
30.000 Ft
összesen
145. 000 Ft
 
1992. évi kiadásaink
 
A rendezvény helyszíni költségei
311.162 Ft
Az évkönyv költségei
172.240 Ft
,,Infrastruktúra”(üzenetrögzítő, írógép, kalkulátor)
98.137 Ft
Zimonyi Zoltán és Sáray László megbízási díja
72.000 Ft
Egyéb költségek
14.275 Ft
Útiszámlák költsége
11.522 Ft
Postaköltség
11.213  Ft
Összes (november 6-ig)
690.550 Ft
 
Harmadik napirendi pontként a kuratórium az egyesületi évkönyv szerkesztési elveit beszéli meg. Mintaként jóváhagyja, és minden tekintetben elfogadja az első kötetet, s a második szerkesztésével is Zimonyi Zoltánt bízza meg. E munkáért kötetenként, amennyiben van rá pénz, 30.000 Ft bruttó szerkesztői honoráriumot javasol, illetve hagy jóvá.
 
Negyedik napirendi pontként az 1993. évi tábor szervezésével időhiány miatt csak röviden foglalkozik a kuratórium. Újra mérlegeli a nyáron kitűzött témát, Székelyhídi Ágoston javasolja, hogy Rész és egész legyen a cím, illetve a tematika, s az egyes irányzatok s a magyar irodalom egészének összefüggéseit vizsgálják az előadások. A kuratórium végül nem változtatja meg a nyári döntését, ennek megfelelően az 1993. évi tanácskozás címe és témája: A magyar irodalom és kultúra változásai 1990—1993. Hubay Miklós javasolja, hogy a programban kárpátaljai kirándulás is szerepeljen, menjen át a tábor például Ungvárra.
Budapest, 1992. november
 
 
65.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a Tokaji írótábor Egyesület kuratóriumának ülésén, 1993. augusztus 19-én, csütörtökön este fél nyolckor Tokajban, a Széchenyi István Középiskolai Kollégiumban (Bajcsy-Zsilinszky út 15-17.).
 
Jelen vannak: Hegyi Imre, Hubay Miklós, Lakatos István, Májer János (nem írta alá a jelenléti ívet), Mezey Katalin, Petőcz András, Pomogáts Béla, Sáray László (időszakosan, nem írta alá a jelenléti ívet), Serfőző Simon (nem írta alá a jelenléti ívet), Székelyhídi Ágoston, Zimonyi Zoltán.
Az ülést, amely határozatképes, Zimonyi Zoltán titkár vezeti. Elsőként Cseres Tibornak „adja meg a szót"; a kuratórium néma főhajtással emlékezik meg májusban elhunyt elnökéről. Ezután a kuratórium az alábbi napirendi pontokról tárgyal, illetve dönt:
 1. A tanácskozás lebonyolításának egyes kérdései, az elnöklés rendje.
 2. Az új alapszabály mellékletére vonatkozó körleveles szavazás eredményének ismertetése és helyszíni hitelesítése, illetve Székelyhídi Ágoston alapszabállyal kapcsolatos körlevelének megvitatása.
Zimonyi Zoltán tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a program módosul, mert Lator László és Dérczy Péter az utolsó napokban visszalépett az előadók közül, Haraszti Miklós pedig nem lesz személyesen jelen, dolgozatát viszont elküldi írásban. Lator levélben indokolta a döntését, csak egyik okként jelölve meg, hogy ebben az évben nagyon elfáradt, nincs lelkiereje megtörni vidéki magányát az Őrségben. Az igazi és nyomósabb ok irodalmi természetű: tart attól, hogy „elaggott ízlése” olyan mondandóra késztetné, amivel megbántja a fiatalabb nemzedéket. Az öncsonkító költészetről akart beszélni, amely zsarnoki divatoknak engedve, nemegyszer megkésve, negyed­–ötödkézből kapott minták szerint pusztítja önmagát, mond le eredeti természetéről. Tart tőle, hogy sokféle érzékenységet sértene, s előadásával csak elősegítené a nemzedékek közti, amúgy is többnyire áldatlan viszony elmérgesedését. Dérczy Péter titkárnőjével telefonáltatott, hogy költözés miatt nem tud jönni, az ezt követő rábeszélési kísérletre emelt hangon közölte, hogy nem nyit vitát a döntéséről. Haraszti Miklós „engedélyt kért”, hogy üdülni mehessen és kikapcsolódjon, miután az elmúlt három évben szinte minden percét lekötötte a politika, s most váratlan családos külföldi nyaraláshoz jutott. Előadását azonban megírja és elküldi. A kuratórium a tájékoztatást tudomásul veszi, az előadások sorrendjén nem változtat, és senki sem emel kifogást az ellen sem, hogy Haraszti előadását távollétében felolvassák.
A kuratórium ezután jóváhagyja, hogy szokásos módon Tokaj város polgármestere, Májer János nyissa meg az összejövetelt, egy perces felállással adózzanak Cseres Tibor emlékének, utána Székelyhídi Ágoston kapjon szót, aki a tavaly egybegyűltek bizalmából lett a kuratórium tagja, így számot kell adjon választóinak az írótábor, illetve a kuratórium munkájáról.
A kuratórium ezután az elnöklés rendjéről dönt, az alábbiak szerint:
 • augusztus 20. 11.30-tól Pomogáts Béla
 • 20 órától a fogadáson Lakatos István
 • augusztus 21.   9-től Petőcz András (ha marad), majd Székelyhídi Ágoston, Petőcz elutazása esetén Székelyhídi Ágoston és Serfőző Simon
 • 13 órától a tájékoztatót az egyesület új alapszabályáról Zimonyi Zoltán tartja, nincs szükség külön elnökre
 • augusztus 22. 9-től Zimonyi Zoltán, majd Hubay Miklós
 
A második napirendre térve
Zimonyi Zoltán tájékoztatja a kuratóriumot, hogy eredménytelen az a körleveles szavazás, amely az április 30-i ülésen elfogadott (s utóbb Mezey Katalin és Székelyhidi Ágoston által részleteiben is megerősített) új alapszabály mellékletére, a kuratóriumi tagok küldésére jogosult szervezetek kiválasztására vonatkozott. Többen (Hubay Miklós, Pomogáts Béla, Radnóti Sándor, Serfőző Simon, Cs. Varga István) nem küldték vissza ugyanis a szavazólapot. A beérkezett szavazatok összesítése pedig fölöslegesnek látszik, miután Székelyhidi napokban kiküldött körlevele vélhetően a már elfogadott új alapszabály visszavonását kezdeményezi. A helyzet tisztázásáig a melléklettel foglalkozni értelmetlen.
A vita során (amelyben főként Székelyhidi Ágoston, Mezey Katalin és Zimonyi Zoltán fejti ki álláspontját) újra felszínre jönnek az április 30-i ülésen már megtárgyalt és lezárt kérdések, a rendezvény jellegű Tokaji írótábor egyesületként való definiálásának nehézségei, a lehetséges más önmeghatározások (alapítvány, valamely szervezet rendezvénye), ezek előnyei és hátrányai, a közgyűlés kérdése, a kuratórium és az adott évi táborban éppen jelenlévők hatásköre. Tisztázódik, hogy Székelyhidi Ágostonnak mindössze jogi aggályai vannak, és nem a már meghozott döntés visszavonását, azaz nem újabb alapszabály megalkotását kezdeményezi. Vélhetően mindenkiben tudatosul, hogy sem a három éve hatályos régi, sem az új alapszabály nem biztosít a táborban éppen jelenlévőknek közgyűlési hatáskört, a programban szereplő Tájékoztató az egyesület új alapszabályáról valóban tájékoztató, döntésre nem kerülhet sor sem az új alapszabályt, sem (1 fő kivételével) a kuratóriumi tagok megválasztását illetően. Bár a kuratórium határozatképes, Zimonyi Zoltán javasolja, hogy a kellő körültekintés érdekében a szervezeti kérdéseket a következő ülésen zárják csak le, s áprilisi határozatát megismételve ismét bízza meg a kuratórium Mezey Katalint és Székelyhidi Ágostont, hogy a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb szeptember közepéig mutassák be a jogi aggályaikat feloldó, szövegszerűen is megfogalmazott javaslatukat, az egységbe foglalt, általuk megfelelőnek tartott alapszabály tervezetet. A kuratórium a javaslattal egyetért, Mezey Katalin és Székelyhidi Ágoston a megbízást elfogadja.
 
Folytatólagosan felvéve 1993. augusztus 22-én, a kuratórium záróülésén. Jelenléti ív nem készült. Jelen vannak Hubay Miklós, Lakatos István, Májer János, Sáray László, Serfőző Simon, Székelyhidi Ágoston és Zimonyi Zoltán.
 
Zimonyi Zoltán a rövid, udvariassági jellegű záróülésen megköszöni a kuratórium jelen lévő és jelen nem lévő tagjainak, hogy segítségükkel a Tokaji Írótábor évről évre előbbre lépett szellemileg, a lebonyolítási technikákban és a vendéglátás színvonalában is. További cél lehet a nagyszabású, tömeges rendezvény valaminő szerény évközi infrastruktúrájának a megteremtése. Kéri, viseljék ennek is gondját. Emlékezetbe idézi a soron következő, legsürgősebb feladatokat. Rövid időn belül, lehetőleg még szeptemberben össze kell ülnie a kuratóriumnak, hogy a szervezet függőben lévő ügyei végre lezáruljanak és az új kuratórium felállítható legyen. Ezzel kapcsolatos Mezey Katalin és Székelyhidi Ágoston megbízása. Kéri azokat, akik a kőrleveles szavazásban eddig nem vettek részt, hogy mielőbb küldjék vissza az ívet. A jövő évi találkozó témájának a kitűzése már az új kuratórium hatásköre lesz, minden beérkezett ajánlást összesíteni és továbbítani fog. Reményét fejezi ki, hogy a kuratórium a jelenlegi összetételében az új ciklusban is együtt marad.
Lakatos István szóvá teszi, hogy előző este legalább harmincan felmentek a hegy tetején lévő ivóhelyre, egy kis kertbe, ahol a tulajdonos halálra volt sértődve, nem is volt hajlandó leülni hozzájuk, mert (mint azt a fia elmondta) nem kapott meghívást a Tokaji Írótáborba, noha a rendezvény szponzora. Hasonló sértettséget tapasztaltak Fehér Ferencék az egyik főutcai vendéglőben, ahonnan kinézték, szinte kiutálták őket és a tokaji írótábor résztvevőit, ki sem akarták szolgálni őket, mert a vendéglős itt sem kapott meghívást, noha ő is közreműködött valamilyen módon. Mi történt, elfelejtettétek? – kérdezi.
Hubay Miklós kéri, hogy a helyi dolgokat, már csak az idő rövidsége miatt is, tőlük függetlenül beszéljék majd meg.
Székelyhidi Ágoston szerint tisztázni kell a regionális viszonyokat, ugyanis a régióval való kapcsolat teljes tisztázása nélkül nem nézhet jó lelkiismerettel a jövőbe az írótábor. Gennyes gócokat nem lehet benne hagyni. Javasolja, hogy a következő ülésen a kuratórium vegye sorra az írótábor és a régió kapcsolatát érintő kérdéseket, és próbálja meg szétszálazni azokat. Hubay kérdésére, hogy ki volna az a felelős vezető, akit érdemes lenne meghívni erre a kuratóriumi ülésre, többen emlékeztetnek arra, hogy Szabó György, a megyegyűlés elnöke a kuratórium tiszteletbeli tagja, s minden ülésre meghívót kap.
Sáray László elmondja, hogy minden szponzor kapott meghívót, a pincében és a vendéglőben elhangzott vádat, ha az valóban elhangzott, visszautasítja. A helyi meghívások Tokajból, a város részéről történtek. Megjegyzi, hogy arról is kell majd beszélni egyszer, vajon etikus-e a három napig itt tartózkodó írók és a helyi polgárok kapcsolata. Lehet úgy is fogalmazni egyes pincésgazdák önkéntes vendéglátásával kapcsolatban, hogy szponzorálás, holott esetleg nem is erről van szó, hanem személyes kapcsolatról, az irodalom iránti érdeklődésről, s nemegyszer üzleti szempontokról. S ez rendben is van. De az már nincs rendben, név nélkül, hogy ezeket a találkozásokat egyes pincegazdák a polgármester ízléstelen fúrására-faragására használják fel. A személytől függetlenül tekintettel kell lenni a mindenkori polgármesterre, nem hozhatjuk ilyen helyzetbe egy-két pohár borért. Az írótábor, az itt lévő szellemi erők meggyőzése már a jövő évi választási készülődés része, helyezkedés. Van tehát, aki visszaél a vendégszeretettel, hogy egy-két pohár bor ellenében hallgatósága legyen. S ezért történt az, mert megtörtént, hogy ez az illető, aki nem szponzor egyébként, most valóban nem kapott meghívót a várostól, korábban igen, de akkor az akkori beosztása miatt elsősorban.
Zimonyi Zoltán végezetül kéri a kuratóriumot a hatáskörök betartására. Egy kellemetlen eset miatt kénytelen szóba hozni. A tábor szervezésében üzleti szempontok is szerepet kapnak, így például a helyszíni forgatásra kizárólagos engedélyt Jónás Zoltán és stábja kapott, ellenszolgáltatásként saját eszközeikkel hangosítanak, rögzítik a tanácskozás teljes kép- és hanganyagát, sőt, ez évtől fényképfelvételeket is készítenek az évkönyv számára. Az ilyenfajta megállapodások megkötése a titkár hatáskörébe tartozik. Megjelent viszont egy stáb, amely Székelyhidi Ágostonra hivatkozva forgatni akart.
Székelyhidi Ágoston elmondja, hogy Pálfy G. felhívta őt, s természetesnek vette, hogy jönnek és tudósítanak.
Zimonyi Zoltán tisztázza, hogy nem hírműsorról volt szó, amelynek természetesen szabad a mozgása bármikor, a forgatás kizárólagos jogának eladása műsorra vonatkozott. Közelebbről Kiss Péter Ernő volt az, aki „Guszti bácsira” hivatkozva akart forgatni a nyíregyházi tv stábjával a Magyarországról jövök TV2 műsor számára, jóllehet Jónás Zoltán már megállapodott a Magyarország ma című produkcióval, az írótábor pedig Jónással. Nyilván minderről Székelyhidi nem tudott, épp ezért célszerű a hatásköröket kínosan betartani. Kizárólagosan anyagi, üzleti szempontok játszottak szerepet a forgatás tiltásában, sem az említett műsor, sem a riporter személye, sem a nyíregyházi stáb ellen az írótábornak nincs kifogása. Székelyhidi meglepve mondja, hogy minderről szó sem volt, Kiss Péter Ernőnek semmiféle engedélyt nem adott, így ő ezek szerint alaptalanul hivatkozott rá.
Budapest, 1993. szeptember 3.
(Készítette: Zimonyi Zoltán)
66.
Jegyzőkönyv
Készült a Tokaji Írótábor Egyesület kuratóriumának 1993. október l-jén, pénteken délután 13 órakor kezdődött ülésén, a Magyar Írószövetség székházában (Bp., Bajza utca 18.).
 
Jelen vannak: Hubay Miklós, Koczkás Sándor, Lakatos István, Mezey Katalin, Pomogáts Béla, Serfőző Simon, Székelyhídi Ágoston, Tarján Tamás és Zimonyi Zoltán, a kuratórium szavazati jogú tagjai, továbbá Hegyi Imre, Májer János, Tokaj polgármestere, a kuratórium tiszteletbeli tagjai, Szabó György tiszteletbeli tag képviseletében Csáki Imre, B.-A.-Z. Megye Önkormányzati Hivatalának osztályvezetője, továbbá Sáray László ügyintéző. Hiányzók: Petőcz András (előre bejelentette, külföldön tartózkodik), Radnóti Sándor, Cs. Varga István.
Az ülés határozatképes.
Napirenden: Az alapszabály és melléklete, s az ezzel összefüggő szervezeti és személyi kérdések
 
Az ülést levezető Zimonyi Zoltán titkár napirend előtti tájékoztatójában összefoglalja az előzményeket. A kuratórium egy éve határozott arról, hogy az alapszabályt módosítja. Ennek megfelelően elkészült a tervezet, amelyet az 1993. április 30-i ülés elfogadott, majd (az alapszabály által is rögzített) körleveles szavazás formájában a mellékletét is, amely megállapítja a kuratóriumi tagok küldésére jogosultak listáját. A jelen pillanatban tehát már bejegyeztethető lenne az egyesület alapszabályának módosítása. Ennek ellenére – az augusztus 19-i kuratóriumi ülés állásfoglalásának megfelelően – a szervezeti kérdések ma ismét napirendre kerülnek, amit körültekintés és megfontoltság indokol. Mezey Katalin és Székelyhídi Ágoston részéről ugyanis utólag aggályok merültek fel a már elfogadott és általuk is megszavazott alapszabállyal kapcsolatban, ezért kérte fel őket ismét a kuratórium augusztus 19-én, hogy dolgozzák ki és mutassák be az aggályaikat feloldó, szövegszerűen is megfogalmazott javaslatukat, a szerintük megfelelő alapszabály tervezetet. Első napirendi pontként tehát erre kerül majd sor, a további menetrend az előterjesztésből adódik.
Zimonyi Zoltán emlékeztet rá, hogy a mai ülésen mindenképpen le kell zárai az 1990–1993 augusztusa között mandátummal rendelkező kuratórium részéről az alapszabállyal kapcsolatos szervezeti és személyi kérdéseket, illetve egyáltalán a kuratóriumnak a működését, mert az 1990-es megbízása ma lejár, így az a továbbiakban illegitim és alapszabály-ellenes lenne. A döntések tehát tovább nem odázhatók. Hangsúlyozza azt is, hogy az időhiány és a lépéskényszer sem vezethet elkapkodott, kihordatlan döntésekhez. Modus vivendit kell találni, amely szerinte az alábbi lehet:
 1. A kuratórium megerősíti az áprilisban már elfogadott módosított alapszabályt és azt bejegyezteti;
 2. A korábbi döntést érvénytelenítve szövegszerűen is megalkotja a módosított vagy új alapszabályt;
 3. Ellenkező esetben a cégbírósághoz 1990-ben benyújtott alapszabály alapján történik meg a tisztújítás, az alapszabályi módosítás pedig örökül marad a következő kuratóriumra.
Zimonyi hangsúlyozza: bármilyen megoldást választ is a kuratórium, mindenképpen döntenie kell arról, hogy ki legyen a továbbiakban az egyesület cégbíróságon bejegyzett képviselője, miután ő (az eddigi képviselő) a működését a Tokaji Írótáborban be kívánja fejezni, ahogy azt az ülést előkészítő levelében már jelezte, s ezennel hivatalosan és formálisan be is jelenti. Mint elmondta, visszavonulási szándéka nem új keletű, legalább egy évre vezethető vissza, s indítékai sem személyes természetűek. A bejelentését azért kapcsolta a tisztújítás természetes személycseréihez, mert lemondásával nem akarta megzavarni a tábor előkészületeit és munkáját. Visszalépési szándéka miatt is kezdeményezte és tartotta napirenden már egy éve az alapszabály módosítását: rendezett viszonyokat, működőképes és a Tokaji Írótábor irányzatoktól független, egyetemes fórum jellegét is garantáló szervezetet szeretne hátrahagyni.
Lemondását részletesen is megindokolva elmondja, hogy az személyes tiltakozás a régió, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc közállapotai ellen, amelyek számára emberi, erkölcsi és politikai szempontból egyaránt elfogadhatatlanok. A Tokaji Írótábor 1990-es átalakítása, az irodalom önkormányzata szellemében kezdeményezett szervezeti és szellemi megújítása része volt azon szerepeinek amelyeket (az Orpheus megalapításával, az irodalmi muzeológia ismételt, s reméli, tartós meghonosításával, a regionális irodalomoktatási kísérlettel és az újKilátó Matinékkal együtt) tízéves teljes visszavonulás és Miskolcról történt kirekesztődés után 1989-90-ben vállalt, főként szülővárosa, Miskolc és régiója, közvetve természetesen a teljes magyar irodalom érdekében. Koncepcióit és cselekvési tervét azonban kivetette magából a régió, s rendjén is lett volna, ha ez koncepciók és programok ütközésében és megméretésében történik, de hogy önkormányzati testületi határozatok születtek meg elemi döntés-előkészítés és meghallgatások mellőzésével (mint például a Petró-ház ügyében, illetve a helyi folyóirat-szerkezet közelmúltbeli átalakításakor), s hogy miskolci érdekcsoportok egyszerűen vasfüggönyt vontak maguk köré önzésből, kicsinyességből, anyagiasságból, ez számára már elfogadhatatlan. Úgy érzékeli, hogy a történések mozgatórugói egyéni érdekek elsősorban, s nem a régió irodalmi és szellemi érdekei.
Zimonyi elmondja, hogy a jól végzett munka sikerélményével, megelégedetten teszi le a tisztét, kitűnően tudott együttdolgozni a kuratóriummal, amely tekintélyes, a magyar irodalom sokféleségét reprezentáló testület. A Tokaji Írótábor szervezetileg és szellemileg is megújult az elmúlt ciklus alatt, e kuratórium irányításával, autonóm módon, az irodalom önkormányzata szellemében működik, s valóban az egyetemes magyar irodalom fóruma lett: nyílt, kellemesen nyárias és szellempezsdítő összejövetel, ahová – tömeges érdeklődés tanúsította mind a négy alkalommal – érdemes eljönni. Megköszöni a jó együttműködést, s kéri a kuratóriumot, hogy a képviselet jogfolytonossága érdekében mindenképpen határozzon még ma az egyesület képviselőjének személyéről, abban az esetben is, ha az alapszabályi módosításban nem tud dűlőre jutni. Ám szeretné, ha mégis sikerülne, így azt kéri, ne időzzenek a továbbiakban a lemondásánál, épp azért jelentette be az ülés kezdetén, hogy mindenki érezze: előre tekintve a tábor jövőjére kell összpontosítani.
Bejelenti azt is, hogy a Tokaji Írótábor Egyesület 1990-1993 között hivatalban lévő kuratóriumának nem ez az utolsó ülése, még sor kerül egy „tokaji stílusú” cikluszáró beszámolóra és baráti találkozóra, terv szerint együtt az új kuratórium alakuló ülésével.
Ezt követően kerül sor első napirendi pontként Mezey Katalin és Székelyhídi Ágoston beszámolójára az alapszabállyal kapcsolatban. Álláspontjukat előzőleg nem egyeztették, s nem készült el szövegszerű alapszabály-tervezet sem. Mezey Katalin ugyanis nem alapszabály módosításra, hanem mindenekelőtt szervezeti felépítés-módosításra tesz írásos javaslatot, ennek megvitatása után következhet, mint mondja, az alapszabály kimunkálása. Előterjesztésének lényege, hogy a létező magyar irodalmi és érdekképviseletek, szövetségek (esetleg baráti társaságok) önkéntesen, saját bejelentkezésük alapján vagy a jelenlegi kuratórium meghívására hozzák létre a Tokaji Írótábor Egyesületet, amely a jelenlegi jogutódja lenne, az egyesület pedig a Tokaji Írótábor Alapítványt. Székelyhídi Ágoston nem készített írásos tervezetet, hozzászólásában eláll korábbi aggályaitól, s az áprilisban elfogadott alapszabályt – főként a kuratórium felállítására, a küldés arányaira vonatkozó – kisebb módosításokkal megfelelőnek tartja.
Zimonvi Zoltán hozzászólásában rámutat, hogy Mezey Katalin javaslata lényegében azonos a Tokaji Írótábor három éve működő szervezetével, az eredeti s az azt korrigáló módosított alapszabállyal. Kérdésére, hogy mi indokolja egyesület és alapítvány kettősét, Mezey Katalin válaszából, Hubay Miklós és Pomogáts Béla hozzászólásából tisztázódik, hogy egyesület és alapítvány helyett egyesület vagy alapítvány kérdését kell újragondolni. Ezt követően a kuratórium újra mérlegeli a szervezet működésének lehetséges kereteit, így az alapítványi, illetve egyesületi formát, illetve az önálló jogi személyiség feladásával rendezvényként való integrálódást valamilyen más egyesületbe vagy intézménybe.
A szavazás során 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a kuratórium úgy dönt, hogy a kialakult formában, s az eredeti alapszabály keretében működjön tovább a szervezet az áprilisban elfogadott (ha szükséges, esetleg további) módosításokkal.
 
Csáki Imre osztályvezető, Szabó György tiszteletbeli kuratóriumi tag, B.-A.-Z. Megyegyűlése elnökének képviselője az elnök öt pontos üzenetét tolmácsolja. Eszerint:
 1. A Tokaji Írótábort értéknek tartják, s azt kívánják, hogy továbbra is műkődjön;
 2. mégpedig a megyében [megjegyzések: hol másutt, hiszen Tokajban van!];
 3. az anyagi támogatást továbbra is biztosítja a megye;
 4. ha a megye képviseletét szükségesnek tartja az egyesület a kuratóriumban, úgy ezt elfogadja, de ne ragaszkodjanak a személyéhez, delegálhasson munkatársat maga helyett;
 5. Miskolc város véleménye is azonos a megyével, egyeztették a jegyzővel. Bejelenti, hogy a Tokaji Írótábor Egyesület előterjesztése alapján Hegyi Imre a napokban veheti át a régió szellemi fejlesztéséért megítélt Pro Comitatu megyei díjat.
Ezután Mezey Katalin, Székelyhídi Ágoston, Májer János, Serfőző Simon, Sáray László, Zimonyi Zoltán, Pomogáts Béla, Csáki Imre javaslatai, megjegyzései, észrevételei alapján a kuratórium véglegesíti az alapszabály szövegét. A módosítások a következők:
 • legyen egyértelmű a szövegezésben: a kuratóriumi tag küldésére felkért szervezetek mérlegelhetik, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel, tehát az alapszabály a kuratóriumi tag küldését nem írja elő a számukra;
 • legyen egységes a kuratóriumi tagok jogállása, azaz a tiszteletbeli kuratóriumi tagok is rendelkezzenek szavazati joggal;
 • a kuratóriumi tagokat alanyi jogon küldők köre egészüljön ki Tokaj város, B.-A.-Z. megye és Miskolc város önkormányzataival (korábban tiszteletbeli kuratóriumi tagokat hívtak meg ezekből az önkormányzatokból).
A  kuratórium ezután a szövegszerűen is pontosított, módosított alapszabályt egyhangúlag elfogadja.
Ugyancsak egyhangúlag veszi tudomásul, illetve erősíti meg és hitelesíti a körleveles szavazás eredményét, amely az új alapszabály aktuális mellékletét az alábbiak szerint állapítja meg ( a számok a körleveles szavazásra vonatkoznak, IGEN / NEM sorrendben)
 
1/1 fő delegálására felkért szervezetek
(saját alapszabályuk szerint megválasztott vezető testületi tagjaik közül) Magyar Írószövetség (9/0), József Attila Kör        (8/1), Magyar P.E.N. Club (8/1), Széchenyi István Művészeti és Irodalmi Akadémia (7/2), Magyar Írók Szakszervezete (7/2), Magyar Írókamara (6/3), Anyanyelvi Konferencia Védnöksége (7/2), Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Csoportja (9/0)
 
5 főt választhat
A Magyar Írószövetség választmánya (9/0)
 
2 főt választhat
A Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Csoportja által szervezett fórum (9/0)
 
1-1 fő delegálására felkért önkormányzatok (megkötés nélkül)
Tokaj Város, Miskolc Város, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye (az ülésen hozott egyhangú döntés szerint(8 szavazattal.
 
A következőkben Zimonyi Zoltán javaslatot terjeszt elő az egyesület cégbíróságon bejegyzett képviselőjére, Sáray László személyében. Sáray László Miskolcon él, elkötelezetten, önzetlenül kötődik a Tokaji Írótáborhoz és korábbi lakhelyéhez, Tokajhoz is. 1972., az írótábor megindítása óta szervezője volt a rendezvénynek, értékes tapasztalatokra tett szert, s az egyesület megalakulása után, 1990-től, amikor ügyvivői megbízást kapott az önálló szervezettől, a munkáját közmegelégedésre végezte.
A kuratórium egyhangúan, közfelkiáltással dönt arról, hogy az egyesület cégbíróságnál bejegyzett képviselője Sáray László legyen.
Budapest, 1993. október 1.
Készítette: Zimonyi Zoltán titkár
 
67.
A Tokaji Írótábor első ciklusa
1990-93
Zimonyi Zoltán leköszönő titkár számadása
 
Szervezeti megújítás: (önálló egyesületi forma, független és tekintélyes írói kuratórium irányításával, gondosan megőrzött autonómia (pártok, irányzatok, irodalmi és szellemi műhelyek, regionális érdekek befolyásától független működés), saját nyilvánosság megteremtése (évkönyv, ráhangoló összeállítás);
Tartalmi megújítás: (a korábbi szellemi horizont, idő és térbeli keretek tágítása)
 • egy irányzat (annak is inkább másod-harmad vonala, elsősorban Fekete Gyula és hívei) fórumából az egyetemes magyar irodalom fóruma lett;
 • a korábbi időszak jelentős (és tiltott) irányzatszervező szerepe helyébe (amely egyetlen konzisztens értékrendet, a nép-nemzeti elkötelezettséget érvényesített) az új feltételeknek megfelelően a pluralizmus­–tolerancia modellálása lépett, azaz az egyetemes magyar irodalom sokféleségét, mint egymással konfliktusban lévő, versengő, de együtt élő értékrendeket, irodalomszemléletet, meggyőződést és erkölcsi felfogást (köztük a nép-nemzeti elkötelezettséget is) jeleníteni meg;
 • a regionalitás átértelmezése, magasabb szintre emelése: a helyben élő és megyéből elszármazott írók találkozóján és összejövetelén túl szellemi régiót alakító természetes kapcsolódás a(z) (magyar) irodalom egészéhez;
 • politikai határok helyett csak művészeti-irodalmi összefüggések figyelembe vétele (a magyar irodalom politikai határok feletti egysége, regionális, közép-kelet-európai kapcsolatok (főként a cseh és a szlovák kapcsolatok alakultak kitűnően), az irodalom határok feletti egysége (itt főként a tavaly elkezdett francia kapcsolatok hoztak áttörést);
 • a rendezvény idő és helybeliségi korlátainak lehetséges csökkentése, a helyszínen jelen nem lévő (az ilyesféle táboroktól esetleg tartózkodó vagy adott esetben elfoglalt) írók „bekapcsolódási" lehetőségének és érdekeltségének biztosítása (a tanácskozás holdudvara, elő- és utóélete). (Ráhangoló, előkészítő publikációk, s ezzel a szélesebb olvasóközönség bekapcsolása a tokaji eszmecsere gondolatkörébe);
 • belterjes és exkluzív jellegből nyitottság és tömegesség (nem listák alapján, hanem írói szakmai és a legszélesebb sajtónyilvánosság révén történő felhívás a részvételre, a résztvevői kör kibővítése az írók mellett irodalomtanárokra és érdeklődőkre, s a tanácskozás teljes nyitottsága, pl. bármely tokaji polgár vagy Tokajba vetődő turista belehallgathat); azaz kísérlet alkotó–mű–közönség egységének és szolidaritásának erősítésére;
Folytonosság: a tartalmi megújítást a Tokaji írótábor addigi eredményeit vállalva végeztük el, megtartottuk az elnevezést, korábbi helyszínt, integrálni kívántuk a korábbi törzstagokat is, különösen nagy súlyt fektetve arra, hogy működésünk, autonómiánk feladása és lokális érdekeknek való alárendelődés nélkül is szolgálja továbbra is, magasabb szinten a régiót, serkentse szellemi életét.
 
Előzmények:
 a Tokaji írótábor önálló szervezetté alakítása
 
Az írótábor átalakulása nem kapcsolódott ahhoz a kényszerhelyzethez, hogy megszűnt, illetve átalakult a Hazafias Népfront. Már az 1989-es összejövetelen megfogalmazódott az igény, hogy érvényesüljön az irodalom önkormányzata a Tokaji Írótáborban. A résztvevők akkor megválasztottak egy előkészítő (intéző) bizottságot azzal a céllal, hogy a grémium segítse a Hazafias Népfront megyei Bizottságát a soron következő, 1990. évi összejövetel előkészítésében, nevezetesen a hazai és külföldi önálló irodalmi szervezetek, társaságok, szellemi műhelyek képviselőinek első találkozója megszervezésében, másrészt tegyen javaslatot a tábor új statútumára. Tagjai voltak: Papp Lajos [a Napjaink akkori főszerkesztője], Balla Gyula [Magyarságkutató Intézet], Bartis Ferenc, Hegyi Imre, Serfőző Simon [Napjaink, írócsoport], Sáray László [HNF Megyei Bizottsága] Székelyhídi Ágoston, Tarján Tamás, Tóth László és Zimonyi Zoltán [Új Kilátó Irodalompártoló Egyesület]) Az intézőbizottság személyi összetétele az említett feladatokat fejezte ki. A Népfront azonban ezt a bizottságot nem tudta összehívni, halogatta az időpontokat, mert saját szervezetével volt elfoglalva. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az intézőbizottságnak várhatóan foglalkoznia kell majd a rendezési költségek előteremtésével és a tábor megszervezésével is. Ennek az új helyzetnek megfelelően önszerveződő módon került sor az intézőbizottság első helyzetértékelő megbeszélésére 1990 januárjában. A megbeszélés célja az volt, hogy tisztázza: az intézőbizottság tagjai vállalják-e továbbra is a megbízatást az új helyzetben, s ennek megfelelően készek-e a tábor tartalmi előkészítése mellett szervezési, szponzorálási kérdésekkel és feladatokkal is foglalkozni, azaz mintegy „válságstábbá” alakulva, önálló felelősséggel kézbe venni a tábor jövőjét, amíg a népfront helyzete tisztázódik. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy mi lesz a Hazafias Népfront jövője, hogy meg fog szűnni. Az intézőbizottság tagjai az újabb feladatokkal is vállalta a megbízatását – Papp Lajos kivételével, aki levélben jelentette be, hogy a munkában nem kíván részt venni, az írótábor felelős gazdájának egyedül a HNF-et tekinti, s véleménye szerint az írótábor, az előbbi évekhez hasonlóan, 1990-ben is létrejön mindenféle válságstáb nélkül. A januári ülésen döntöttünk úgy, hogy a folytonosság jegyében, a Tokaji Írótábor eddigi értékeit megtartva kialakítjuk a tábor működésének új kereteit. Az intézőbizottság feladata mindenekelőtt az lett, hogy átvezesse a tábort a korábbi szervezési-szervezeti keretekből önkormányzati formába, azaz önálló intézményként, önálló jogi személyként létrehozza a Tokaji Írótábort, s annak szerveit. Az intézőbizottság emellett vállalta azt is, hogy alapmegbízásának megfelelően előkészíti és megszervezi az 1990. évi találkozót. Az egyesület megalakítására 1990. április 3-án került sor, az alapítók az 1989-ben megválasztott bizottság tagjai voltak, s illetve néhány, általuk meghívott személy. Nem törekedtünk látványos és tömeges alapító tagságra, az egyesülési törvény minimumában meghatározott számnak kívántunk mindössze eleget tenni. Az alapítók, név szerint: Balla Gyula, Bartis Ferenc, Hegyi Imre, Maróti István, Mezey Katalin, Sáray László, Serfőző Simon, Tarján Tamás, Tóbiás Áron, Tóth László és Zimonyi Zoltán. Az alapítók nemcsak a rendszerváltoztatás politikai hullámveréseitől, hanem magától a politikától is függetleníteni akarták a tábort. Az alapszabály kimondta, hogy a Tokaji Írótábor az egyetemes magyar irodalom fóruma, nem rendelődik alá sem egyetlen politikai pártnak, sem egyetlen irodalmi irányzatnak, folyóiratnak, szellemi műhelynek, vagy egy-egy régió igényeinek. Az alapszabályunkat ellenjegyeztettük; a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Megyei Bizottsága tudomásul vette, hogy a továbbiakban minden befolyástól függetlenül, az irodalom önkormányzata szellemében működik a Tokaji Írótábor. De ellenjegyeztettük például a védnöki szerepet betöltő Magyar Írószövetséggel, a Magyar Írók Szakszervezetével, a Magyar P.E.N. Clubbal is, tudniillik az alapszabály – egyesületek esetében elég szokatlanul - más szervezetekhez is kapcsolta, legalábbis a kuratórium felállításának a technikáját illetően a Tokaji Írótábort. Ezt követően lehetett csak a cégbíróságon bejegyeztetni. Méltánylandó, és különösen emelkedett gondolkodásra vall, hogy az egyesület alapítói nem tartották fenn maguknak az alapítókat általában megillető jogokat; a pozíciókat ugyanis nem maguk között osztották fel, nem az alapítókból állt fel a kuratórium, illetve akik közülünk bekerültek, nem az alapítók, hanem a védnök-szervezetek mandátumával kerültek be. Az alapítók egyedül a cégbírósági képviselő személyéről döntöttek, ezzel Zimonyi Zoltánt bízták meg. Hogy valóban az egyetemes magyar irodalom fóruma lehessen az írótábor, az alapszabály működő írói szervezetek számára engedte át a kuratórium személyi összetételének a kialakítását. A kuratóriumban egy-egy fő képviselhette a Magyar Írószövetséget, a Magyar Írók Szakszervezetét, az Anyanyelvi Konferencia Védnökségét, a Magyar PEN Clubot, az írószövetség észak-magyarországi csoportját. A Magyar Írószövetség továbbá a választmánya döntése alapján öt független írót küldhetett – és küldött – a testületbe a kortárs magyar irodalom legtekintélyesebb képviselői közül, függetlenül attól, hogy az illető tagja-e a szövetségnek vagy sem. Két főt Abaúj, Borsod, Gömör és Zemplén megye irodalmi folyóiratai és társaságai képviseletében a helyi írócsoport fóruma választhatott meg. A tizenharmadik személyt pedig a nyári táborban összegyűlt közösség. Így alakult ki az első ciklusra a Tokaji írótábor kuratóriuma. Összetétele: …Cseres Tibor, …Csoba Tamás (Miskolc polgármestere), Hegyi Imre (az írótábor egykori alapítója), Hubay Miklós, Koczkás Sándor, Lakatos István, Májer János (Tokaj polgármestere), …Mészáros György, Mezey Katalin, Petőcz András, Pomogáts Béla, Radnóti Sándor, Serfőző Simon, Szabó György (Borsod-Abaúj-Zemplén megyegyűlésének elnöke), Székelyhídi Ágoston, Tarján Tamás, és Zimonyi Zoltán. Mészáros György halála után Cs. Varga István kapott megbízást. A kuratórium 1991-ben elnököt (Cseres Tibor) és titkárt (Zimonyi Zoltán) választott. A kuratórium felállítása és a szervezet kialakítása, az ellenjegyeztetés és a cégbírósági bejegyeztetés mellett párhuzamosan folyt a megújított írótábor első rendezvényének a megszervezése, amelyre, mint ügyvivők, az alapítóktól, majd a megalakult kuratóriumtól is Sáray László, Serfőző Simon és Zimonyi Zoltán kapott megbízást.
 
Halottaink
… Mészáros György (1992)
… Cseres Tibor (1993)
… Csoba Tamás, Miskolc polgármestere (1993)
 
 
Megújulás és folytonosság
 
A Tokaji írótábor az elmúlt kurzus képződménye volt. Pontosabban e kurzus ellenében létrejött képződmény, mégis egyfajta társadalmi-politikai kontextusban létezett, és ez a kontextus 1990-re megváltozott. Az 1972-ben, a Hazafias Népfront B.–A.–Z. Megyei Bizottsága által alapított rendezvénynek volt bizonyos szekértábor szerepe és jellege is, amely, ha elfogulatlanul közelítünk, mindenképpen pozitív szerep egy olyan korban, amely lefojtotta és nem engedélyezte az irodalom természetes szerveződését és folyamatait, tiltotta az irányzatok szerinti szerveződést.
A név, a névben a tábor szó a magyar irodalmi és szellemi élet jelentős részében visszatetszést keltett, taszító jellegű volt, a béketábor, munkatábor, építőtábor, szekértábor, vagy egyszerűen csak a szűkölködés, nomadizálás képzetét idézi fel – ezek vészkorszakokhoz kötődő fogalmak. A Tokaji Írótáborhoz hasonló típusú összejövetelek (írókonferenciák, írótalálkozók, úgynevezett tanulmányi napok) ismertek és bevettek Európa más tájain is. A tábor szó viszont elriasztó volt (idegen nyelvre ebben az összefüggésben lefordíthatatlan, illetve komikus), s benne kísértett, csupán a névben önmagában egy antidemokratikus korszak írónevelő, különféle témaajánlatokkal manipuláló módszere és gyakorlata.
Nyilvánvaló, hogy az irodalomnak nem életformája a gyülekezés, inkább az írók szocializációját, tapasztalatcseréjét elősegítő fórumról beszélhetünk a Tokaji Írótábor esetében is. A megújult Tokaji Írótábor évi legalább 150-200 résztvevője közül (köztük 20-30 jól jegyzett név) szemlátomást sokan egyszerűen csak feltöltődni, tájékozódni jöttek el. És persze találkozni – ez a találkozásvágy az új indításkor, 1990-ben volt különösen élénk, várakozással teli.
1990-ben nem tudtam volna felelni arra a kérdésre, hogy van-e, lesz-e jövője a Tokaji Írótábornak és miféle. Akkor úgy gondoltam, legjobb, ha maga a helyzet, az esemény „forrja ki magából”, ami lenni akar. Újraindulásunk jelszava Bretter György egyik esszéjének alapformulája, az „itt és mást” kategorikus imperatívusza volt. Ezzel nyitottam meg 1990-ben a Tokaji Írótábor új szakaszát) – itt és mustra módosítva egy szójátékkal, már csak a hely szelleme miatt is. Azt gondoltam, hogy az új induláskor a must helyzetét kell megteremteni, vagyis must állapotba hozva hagyni, hogy az igények, elképzelések spontán módon, természetes folyamatokban forrjanak ki.
A folyamatosságot tükrözte maga az alapszabály, amely megörökítette, hogy a Tokaji Írótábor az 1940-42-es tiszaladányi író–paraszttalálkozók folytatásaként jött létre. Az írótábor pecsétjén az alapítási évszáma 1972. Megújításról gondolkodtunk tehát.
A folyamatosságra tekintettel alakult meg a kuratórium — bár ez a küldők felelőssége volt, velünk konzultálva a folyamatosság jegyében választotta meg például az írószövetség Fekete Gyulát, aki ezt el is fogadta, majd közvetlenül az első összejövetel előtt visszalépett, lemondta. Tiszteletbeli tagként tagja lett a kuratóriumnak az egykori alapító, Hegyi Imre nyugalmazott népfronttitkár, továbbá a régióbeli kapcsolatok erősítésére B.–A.–Z. megyegyűlésének elnöke, Tokaj és Miskolc város polgármestere.
A folyamatosság őrzéséhez, a Tokaji Írótábor múltjának elismeréséhez számít a Bartók Béla-díj odaítélése. Ezt a díjat (amely korábban semmilyen formában sem kapcsolódott az írótáborhoz) még a Hazafias Népfront B.–A.–Z.  Megyei Bizottsága alapította, s ahogy ez szokásos, néhány évre előre elkészítette a plaketteket, felbomlásakor viszont a Tokaji írótáborra hagyta. Az új kuratórium a tábor egykori alapítójának, Hegyi Imrének, a szervező munkában kezdettől résztvevő Sáray Lászlónak és Tokaj városának adományozta a kitartó vendégszeretetéért és művészetpártolásáért. A kuratórium díjjal kívánta elismerni Fekete Gyula író érdemeit is, mert közreműködésével a tábor az ellenzéki politizálás és a közösségi gondok (a magyarság sorskérdéseinek) egyik fóruma lett. Fekete Gyula azonban táviratban visszautasította a „szégyenletes díjat”, és kérte, hogy töröljük a kuratórium névsorából, mert az „átjátszotta addigi gyalázkodó ellenfeleinek" az írótábort. Fekete Gyula szerint „annak az irodalomnak egyetlen fészkét, amely a pártállam lebontásának kezdeményező részese volt”, s amit addig sikerült megvédem „az Aczél-maffia fojtogatásával” és más irodalmi irányzatok „intrikáival, rosszindulatával szemben”. A kuratórium sajnálattal vette tudomásul Fekete Gyula álláspontját, s válaszában hangsúlyozta: korparancs túllépni irodalmunk több évtizedes megosztottságán, a Tokaji Írótábor a kölcsönös tolerancia, a legteljesebb nyíltság és párbeszéd jegyében az egyetemes magyar irodalomnak kíván fórumot nyitni.
A Tokaji Írótábor szemléletébe beletartozott az is, s ez cezúra a történetében, hogy nem kívántuk felvállalni a magyar irodalom mindenesének és gondnokának szerepét. Ugyanis soha nem fogja semmilyen gyülekezet vagy tanácskozás megoldani az „egyetemes magyar irodalom” ügyét, ha van ilyen egyáltalán. Az irodalom sorsa az íróasztalok mellett dől el, a lényeg a mű, az alkotás. A táborok, tanácskozások, tanulmányi napok az írók szocializációját szolgálják. Az írótábor valójában a szellemi élet infrastruktúrájához, az irodalom intézményrendszeréhez számít. A zárt, gondolati tanácskozás nem az írók műfaja. Ez inkább a tudósoknak felel meg, a filoszoknak. Az írók impulzívak, mindig arról beszélnek, ami éppen foglalkoztatja őket. E táborforma éppen nyáron, Tokajban, amely boráról világhírű, szőlővesszeit Himnuszunk is megörökíti, alkalmas keret, hogy az összegyűlt írók kibeszélgethessék magukat. Az elmúlt korszak korlátozott és lefojtott nyilvánosságában, ha szűk körű volt is, de mégiscsak fórummá vált a tábor, ahol az írók kimondhatták, amitől sebes lett a száj. Demokratikus feltételek között, midőn szabadon lehet politizálni, ez a funkciója nyilván megszűnik, de mint műhelyek, irodalmi irányzatok, írók találkozási helye, továbbra is nagy szükség lehet Tokajra. A magyar irodalom bensőleg elidegenedett, az írók nem olvassák, nem ismétlik egymás műveit. A csoportközi érintkezésen túl, egymás megismerését is szolgálhatja egy ilyen típusú összejövetel. Az írótábor egyébként önmagát minősíti: kell-e vagy sem? Hallottam olyan véleményeket, persze, ha van rá pénz, legyen. Pénz nincsen, amit fölöslegként elkölthetnénk. Tehát ne legyen többé írótábor, ha csak azért rendezzük meg, mert éppen van rá pénzünk. Minden anyagi áldozatot megér viszont, ha az összejövetel hozzájárul az írók feltöltődéséhez, lelki higiéniájához, és segít megszüntetni a magyar irodalom elidegenedettségét.
Új elem volt, hogy nem válogattuk ki, mint korábban tették a szervezők, a részvevő személyeket. Nem készítettünk listákat, hogy kiket hívunk meg, és kiket nem. Igyekeztünk teljesen nyitottá tenni a rendezvényt. A hazai írók közül közvetve mindenkit meghívtunk, ugyanis a Magyar Írószövetség Tájékoztatójában hirdettük meg a tábort. A nem szövetségi tag korábbi résztvevőket és a külföldieket egyénileg is megszólítottuk. Megnyitottuk a tábor kapuit Tokaj város polgárai előtt is, őket a Tokaji Kilátó című újságban hívtuk meg. Terveztük, hogy írók és közönség kapcsolatát még jobban erősítjük.
 
A négy rendezvény
 
-1990: Hattyúnyakú görény, avagy az irodalompolitika anatómiája
-1991: Történelmi lecke
-1992: Korforduló. Kísérletek és változatok az autonómiára 1968-1992
-1993: A magyar irodalom és kultúra változásai 1990-1993
 
Évkönyv, újság, előzetes ráhangoló
 
A tartalmi megújítás és az autonómia-igény motiválta az évkönyvet. Az előző Tokaji írótábor a helyi folyóirathoz, a Napjainkhoz kapcsolódott. Az írótábor alapszabálya kimondja, hogy nem rendelődik alá, többek között semmilyen folyóiratnak sem. Ha bármely folyóirat arra vállalkozna, hogy hiteles és hű tükre, krónikása legyen a rendezvénynek, saját szerkesztési elveit kellene megtagadnia, az pedig – ahogy a Napjaink korszakban történt –, hogy egy folyóirat szerkesztési igénye szerint torzuljon a tábor tükre, tarthatatlan. Ezért döntöttünk évi kétszeri megjelenésű saját kiadvány mellett, egy előkészítő-ráhangoló jellegű újság, és az előadásokat és felszólalásokat jegyzőkönyvszerűen összefoglaló évkönyv megjelentetése mellett. S bár anyagi okból csak egy önálló újságot jelentethettünk meg, két további előkészítő-ráhangoló összeállításunk a Magyar Hírlap mellékleteként jelent meg, ez a tábor autonómiáját nem érintette, a szerkesztés teljesen szabad, s az írótábor igényeinek és szempontjainak megfelelő volt.
 
Külkapcsolatok
 
A Csehszlovák, majd a Cseh és Szlovák Köztársasággal volt a legkitűnőbb (Karol Wlachovský, Rudolf Chmel nagykövet, Mihal Cerny) – a korábbi összejövetelre jellemző térségi, regionális kapcsolatokat megőriztük, s európai léptékűre próbáljuk szélesíteni. Az Illyés Gyula-műfordítói díj átadásának az állandó helyszíne lett. Francia küldöttség, kapcsolat a Gens des Lettres de France-szal.
 
Szponzorok
 
Az induláskor az volt az elképzelésünk, hogy a Tokaji írótábor fenntartását a továbbiakban a Tokaji írótábor Alapítvány fedezi, sőt, működésének kerete, önálló jogi személyisége alapítványi formában valósul meg. Nem így történt. A Tokaji írótábor Alapítvány azonban létrejött. Májer János polgármester úr indítványára Tokaj város, a város díszpolgárai, Papp Miklós nyugalmazott múzeumigazgató, Tenkács Tibor festőművész, Béres Béla nyugalmazott plébános, címzetes kanonok, dr. Almássy Károly Kossuth-díjas nyugalmazott egyetemi tanár, továbbá a Tokaj Bank, maga a Tokaji Írótábor Egyesület és az ÚjKilátó Irodalompártoló Egyesület kezdeményezte az alapítvány létrehozását az írótábor javára, amelyhez a tábor résztvevői közül többen is csatlakoztak, pl. Király Károly szenátor Marosvásárhelyről, Hegyi Imre, M. Pásztor József és mások. A szándéknyilatkozat aláírása 1990. augusztus 21-én megtörtént. Mintegy százezer Ft gyűlt össze, s bár az alapítvány nyitott, ez az összeg lényegében azóta nem növekedett.
A négy év során az alábbiak támogatták, anyagiakkal vagy természetben az egyesületet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzata, Soros Alapítvány, az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Koordináló Bizottsága, Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közművelődési, valamint Könyv, Lap és Irodalmi Főosztálya, Tokaj Város Önkormányzata, Magyar Írószövetség, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, B.-A.-Z. Megyei Polgárvédelmi Hivatal (Miskolc), Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát (Sátoraljaújhely), Tokaj Borkereskedő Ház (Sátoraljaújhely), Tokaj Hétszőlő Rt., Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet (Tokaj Bank), Cívis Rt.–Hotel Aranybika Gasztronómia Rt. (Debrecen), Magyarok Világszövetsége, A Magyar Köztársaság Művészeti Alapja, Szabadfoglalkozású írók Szakszervezete, Baum Computer Rt. (Bp.), Magyar Hírlap Rt., Mahart-Tours (Szeged-Tokaj), B.-A.-Z. Megyei Patyolat Vállalat (Miskolc-Tokaj), SeM Holding Kft. (Miskolc), Róna Étterem (Tokaj), DIMAG Rt., Állami Biztosító B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága, B.-A.-Z. Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat, ifj. Hudák István kádármester (Tokaj), Bíbor Kiadó, Könyvkereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Miskolc), Borsodi Nyomda Rt., Borsodi Sörgyár Rt. (Bőcs), Déli Hírlap Kft. (Miskolc), Diósgyőri Papírgyár Rt., Magyar Államvasutak Vezérigazgatósága, Magyar Gazdasági Kamara Észak-Magyarországi Területi Irodája, Magyar Rádió Miskolci Stúdiója (Rademis Kft.), Spisák János gazda (Bekecs), Interculture Alapítvány (Bp.), Novotrade Kft. (Miskolc), OTP B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága, Szerencsjáték Rt. Területi Irodája (Miskolc), Szezám Kft.-Flamand Pékség (Miskolc), Távközlési Vállalat Miskolci Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Élelmiszer­kereskedelmi Vállalat (Debrecen), Hajdú-Bihar Megyei Tejipari Vállalat, Hűtőipari Vállalat (Miskolc),Tejipari Vállalat Miskolci Igazgatósága, az egykori Hazafias Népfront Megyei Bizottsága és országos tanácsa.
 
Megújulás
 
A megújulás külső jele, szimbóluma is lehetne a helyszín: nem az egykori városi pártbizottság épülete, hanem a Toronyi Attila tervezte (ha jól ugrik be most a neve, s nem kontaminálok) vadonatúj középiskolai kollégium. Korábban a Hazafias Népfront rendezvénye volt, most önálló egyesületként működik, az egyetemes magyar irodalom fórumaként.
Tömegesség. A megújulás egyik technikája az a rendezési elv lett, hogy összejöveteleinket a találkozás és tanácskozás jegyében, kettős szándék szerint szervezzük meg. A találkozás azt jelentette, hogy ilyenkor mindig meg is szólítottunk bizonyos rétegeket (1990-ben például a politikusokat, illetve az irodalmi folyóirat-szerkesztőket, 1991-ben a Hungarológiai Kongresszus részvevőit, a magyar írók mellett irodalmunk fordítóit, a nyelvünket beszélő literátorokat hívtuk meg a világ minden részéből. 1992-ben az 1969-es egykori lillafüredi írótalálkozó résztvevőit, 1993-ban a Magyar Írók Világtalálkozójának, illetve a Finnugor Kongresszus résztvevőit). A találkozások révén sok új arc, sok új, értékes szín élénkítette a korábbi években kissé elszürkült összejövetelt. Minden évben kitűnően sikerült a találkozás, s jó színvonalúak voltak a tanácskozások is, kötetbe gyűjtve, utólag, együtt olvasva is így tűnik. A rendezvény nyitánya 1990-ben bebizonyította, hogy kezd természetes állapotához közelíteni irodalom és politika kapcsolata. Az oly sokszor félreértelmezett Illyés-metafora, a „hattyúnyakú görény” – az 1990-es tanácskozás emblémája – azt érzékeltette egy (remélhetőleg végképp letűnt), kafkai abszurditású korszakra utalva, hogy „irodalompolitika” nem létezik, merő képtelenség ez a fogalom. Létezik a politika és létezik az irodalom – persze nem úgy kell érteni, hogy az egyik görény, a másik pedig hattyú –, mindkettő magasrendű értelmiségi hivatás. Egymásba operálva viszont egy torz korszak torzszülöttje. Az új Tokaji Írótábor nem lett a politikai csatározások, beolvasások, s az egymásra mutogatás helye, helyszíne. A politikai különbözőségek kifejezése, kifejtése végső soron egy nagyobb közös nevezőn történt. Senki nem vonta kétségbe, hogy a másik mit keres itt. Az 1990-es összejövetel sikeres találkozása sejtette és megmutatta, hogy ez a hatalmas érdeklődés és gyülekezés konvertálható egy jó írótáborrá, érdemes továbbfolytatni.
Az 1991-es program: Történelmi lecke címmel rendeztük meg, azt keresve, az 1956-ot követő korszak műveinek áttekintésével, hogy lehet-e történelmi leckét levonni a mai magyar irodalomból. Önszemléletünkhöz, önismeretünkhöz nagyban hozzájárult e kérdés végiggondolása, megvitatása.
 
A kuratóriumot, a tábort ért bírálatok
 
Tiszaladány miatt például. A Tokaji Írótábor népfrontos korszakához kapcsolódott a hagyományos, szertartásszerű tiszaladányi megnyitó. A Tokaji Írótábor legitimációját, eredetét a második világháború alatti tiszaladányi író-paraszttalálkozóktól vette, így hagyományos ünneprendjében szerepelt a tiszaladányi megnyitó és a szintén hagyományos tiszaladányi koszorúzás Darvas József emléktáblájánál (e faluban rejtőzött a német megszállás után, a Részeg eső című regényének nyitófejezete itt játszódik). Hogy a megújult írótábor programjában nem szerepelt tiszaladányi látogatás, az nem a kuratórium akaratából tőrtént. Nem mi kívántuk, hogy a tiszaladányi gyökerek megszakadjanak. Külön kell választani egyébként is néhány dolgot ezzel kapcsolatban. A kuratórium 1990-ben jelezte, hogy szeretné továbbra is ápolni a tiszaladányi kapcsolatokat, de technikai és elvi okokból is változtatni kell az eddig kialakult formán és ünneprenden. Először is: a tábor nem tud fél napot szánni a megnyitóra, ezen kívül képtelenség, hogy a Tokaji írótábor megnyitóját Tiszaladányban tartsuk. Javasoltuk, hogy adjunk más formát a találkozásnak a község lakóival, esetleg valamilyen szabadtéri összejövetelt, vagy író-olvasó találkozót, beszélgetést rendezhettünk volna, de ezt nem igényelték a tiszaladányiak. Úgy tűnt számomra, mintha megkönnyebbültek volna, hogy ebből az apropóból sikerül megszabadulniuk a nyári dologidőre eső, s a községben mélyebben csak néhány embert érintő (kényszer?) összejöveteltől.
Ami a Darvas-kultuszt illeti: tiszaladányi emléktáblája megkoszorúzását azért hagytuk el a tábor „szertartásrendjéből”, mert Darvas személyének és munkásságának a megítélése erősen különbözik, s így megosztja az írótársadalmat; a tábor viszont az egyetemes magyar irodalom különféle irányzatainak közös fóruma kíván lenni. Mindez persze nem befolyásolhatja a község ragaszkodását Darvas József emlékéhez, a koszorúzásra talán még alkalmasabb is az író születésnapja – nem tudom, a ladányiak megteszik-e ezt, vagy csak a Tokaji Írótábor és személy szerint Hegyi Imre emlékeztette őket vissza-visszatérően Darvas Józsefre.
Hangsúlyoznom kell: a tábor szertartásrendjéből iktattuk ki a koszorúzást, mint az egyesület alapszabályával semmiképpen sem harmonizáló, sőt, összeférhetetlen programpontot, a Tokaji Írótábor programja viszont mindig is helyet biztosított a résztvevők kezdeményezésének, így meglett volna a lehetőség öntevékeny Darvas-koszorúzás szervezésére. Ez meg is történt, mint utólag kiderült, Hegyi Imre egyéni látogatása és egyszemélyes megemlékezése formájában, ami ebben a formájában nem volt a legszerencsésebb. Hegyi Imre megtapasztalhatta, hogy nézetei, véleménye, érdekei képviseletére mindig megvolt a lehetősége, szerencsésebb lett volna, ha nem magános látogatóként megy el Tiszaladányba, hanem a tábor szerkezetéből természetesen adódó, ún. alternatív programként megszervezi a koszorúzást.
Az 1993. évi témánkhoz, A magyar irodalom és kultúra változásai témakörbe beletartoznak azok a változások is, amelyeket a Tokaji Írótábor megélt, éppen a kitűzött időszakban, 1990-1993 között. Az 1990-es év a tábor szervezeti és tartalmi átalakulásának az éve. 1990-ben, amikor – még talán emlékeztek – az étteremben megnyílt a tanácskozás, bevezetőmben Bretter György szavait választottam kiindulásként és mottóként. „Itt és mást!” – idéztem Brettert. Folytatni akarjuk az 1972-ben elkezdett Tokaji Írótábort, de másként, átalakítva. Nos, ez sikerült. Más lett ez a tábor, természetesebb, szellemibb, irodalmiasabb.
Alighanem megfelelően sikerült megtalálni a rendezvény jellegét, s így illeszteni be a hazai és irodalmi rendezvények közé. Példaként: a Debreceni Irodalmi Napok tanácskozásszerű, filoszosabb. A tokaji írói jellegű, amit mindig is az jellemez, hogy arról esik úgyis szó, ami katartikusan kikívánkozik egy-egy alkotóból, s ehhez megfelelő forma a szabadabb, mozgékonyabb, kötetlenebb keret. Ezt ragyogóan sikerült megtalálni és kialakítani Tokaj segítségével a minden funkciót egyhelyben kielégítő középiskolai kollégiumban.
 
A nehézségekről is
 
Az ellenállásról is hadd szóljak, arról, ami ennek a másságnak az útjába igyekszik állni. Meglehetősen szomorúan mondom, hogy a legrendezetlenebb a viszonya az egyesületnek – miközben a szponzorálás szintjén és a felszínen éppen a legrendezettebbnek látszik – magával a régióval. Nem arra utalok, hogy a régió vezetésével lenne rendezetlen a kapcsolat, hanem magával a régióval. Minden azért is történik, hogy nagyobb nyomást hozzunk itt létre Tokajban, amely a régió közlekedési edényhálózatában is érezteti, éreztetheti a hatását. Sajnos azonban, s én erre utalok most, e rendezvény sikerei és színvonala ellenére nem segíti, nem mozdítja, nem építheti úgy a régiót, ahogy épülnie kellett volna vagy lehetne. Sajnos keserű tapasztalatok mutatják, hogy már-már kriminalizálódott a régió, kicsinyes dolgokkal foglalja el magát. Presztízs- és hatalmi harcok folynak, és sajnos az önkormányzatok, anélkül, hogy átvilágítanák, átláthatóvá tennék, mi is történik valóban, mi a helyzetkép, olyan döntések születnek, amelyek puccsokra emlékeztetnek legfeljebb, de nem önkormányzati munkára. Csak példaként említem, úgy alakult át az irodalmi folyóirat-szerkezet a megyében, három-négy lapot is érintően, hogy a megyei közgyűlés kulturális bizottságát össze sem hívták és az érdekelt lapokat meg sem hallgatták.
Vagy elmondhatom azt is, hogy nem sikerült mindmáig Miskolcon kialakítani a Tokaji Írótábor infrastruktúráját, valaminő irodácskát, ugyanis ennek a rendezvénynek semmilyen, éppen a kényes és kínos függetlensége miatt, semmilyen intézményi háttere nincs. Az ún. Petró-ház lett volna erre is a megoldás, amelynek eredeti funkcióját ugyancsak az érintettek meghallgatása, sőt, meghívása nélkül változtatták meg.
Aztán egy másik nehézségről, egy ellenáramlatról is hadd szóljak. Nagyon erősen érezhető az, hogy maga az irodalmi élet sem biztos, hogy minden esetben és mindig szeretné az irányzatok közti átjárhatóságot, azaz a pluralizmust és a toleranciát. Érezni olyanfajta igényt és szándékot, hogy ezt a valóban tágas nyitottságot szűkíteni kellene, érződik a múltnak, a Tokaji Írótábor zártabb, szekértáborszerű egyéniségének a visszaperlési szándéka is, és ezzel együtt, szándéktalanul, de logikus következményként, az ellényegtelenítés.
Nos: Ezzel csak jelezni szerettem volna, hogy nem diadalmenet a Tokaji Írótábor menetelése, ezzel csak jelezni szerettem volna azt, hogy kemény és szívós munkával kell megtartani és megvédeni a nyitottságát és ezt az összetettségét.
 
Köszönöm a figyelmeteket!
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Az újkilátó elnökségére vonatkozik.
[2] Előzően hosszabb telefonbeszélgetést folytattunk a kuratóriumi tagságról.
[3] Szádeczky Zoli, Koxi az osztálytársam volt a Földes Gimnáziumban, mindketten Debrecenbe, a Kossuth Lajos Tudományegyetemre jártunk, ott diplomáztunk, ahogy Környey Laci is valamivel fölöttünk. Nehezemre esett a leghivatalosabb hangon írnom nekik, de hát a protokoll az protokoll. Ma meghökkenve, meglepődve olvasom e sorokat.